Hlavní obsah

FN Olomouc testuje novou metodu léčby pokročilé rakoviny prostaty

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

29. 10. 2021 21:54

Novou metodu léčby pokročilé a už nevyléčitelné fáze rakoviny prostaty, která může pro onkologické pacienty představovat velkou šanci k získání kontroly nad jejich vážnou chorobou, testují lékaři ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Článek

Základem testované terapie je protinádorové radiofarmakum s názvem 177Lu-PSMA-167, které lékaři kliniky nukleární medicíny FN Olomouc v rámci studie jako první v České republice aplikovali v závěru srpna. FN Olomouc je jediným centrem klinického zkoušení této nové léčebné metody v České republice.

„Jedná se o radiofarmakum, které se váže na prostatický specifický membránový antigen PSMA, jenž se v hojné míře nachází na nádorových buňkách karcinomu prostaty. 177-LuPSMA-167 se aplikuje intravenózně a radionuklid 177Lu vyzařuje záření beta s velmi krátkým doletem v tkáni, které zničí nádorové buňky. Touto terapií nyní léčíme již dva nemocné a další pacienti se chystají do studie zapojit,“ uvedl přednosta kliniky nukleární medicíny FN Olomouc Pavel Koranda.

Klinická studie má zhodnotit účinnost a bezpečnost této perspektivní léčebné metody již v poněkud časnější fázi terapie metastazujícího karcinomu prostaty. „Tato terapie je indikována pro pacienty s metastatickým kastračně refrakterním karcinomem prostaty po selhání hormonální terapie. Onemocnění je v této fázi nemoci nevyléčitelné. Nová léčba, která zatím není dostupná mimo klinickou studii, však představuje pro nemocné velkou naději na získání kontroly nad touto nemocí,“ podotkla primářka Onkologické kliniky FN Olomouc Hana Študentová, která je hlavním investigátorem klinické studie.

O nové metodě léčby pokročilé rakoviny prostaty letos v září referoval prestižní časopis New England Journal of Medicine. Článek popisoval úspěšnou klinickou studii s názvem VISION právě s použitím radiofarmaka 177Lu-PSMA-167, které významně zlepšilo měřené parametry u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty ve srovnání se standardní terapií.

Lékaři v Česku každoročně objeví rakovinu prostaty asi u 8000 mužů, pětina z nich přichází v pokročilém stadiu. Nemoci v Česku ročně podlehne přibližně 1400 mužů. Podle expertů žije v Česku asi 60 tisíc mužů, kteří se s nádorem v nějaké fázi léčí nebo léčili.

Reklama

Doporučované