Hlavní obsah

Informace pro provozovatele sociálních služeb a pracovníky v sociálních službách

Článek

Jak mají sociální služby fungovat při vyhlášení karantény?

Pro sociální služby, jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí celkový doporučený postup. Ten je k dispozici na stránkách ministerstva.

Mají sociální služby k dispozici konkrétní doporučené postupy?

Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučené postupy průběžně doplňuje a aktualizuje na svých webových stránkách. Konkrétně jde o doporučené postupy:

- Postupy pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií (nejčastější otázky) postup č. 0 ze 3. 3. a postup č. 1 ze 13. 3.

- Postupy v souvislosti s pozastavením činnosti denních stacionářů a dalších soc. služeb - postup č. 2

- Postupy pro terénní pečovatelské služby - postup č. 3

- Postupy pro soc. služby poskytované pro osoby bez domova - postup č. 4

- Postup pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb - postup č. 5

- Postup při vyhlášení karantény v pobytových sociálních službách - postup č. 6

Jak získají sociální služby ochranné a dezinfekční pomůcky?

Ústřední krizový štáb dne 31. 3. 2020 rozhodl, že kraje a hl. m. Praha mají povinnost vytvořit sety ochranných prostředků a ty poskytnout k dispozici těm sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění covid-19. Jejich nedostatek lze nahlásit zde.

Jaká jsou omezení provozu sociálních služeb?

Omezení se týkají uzavření některých typů zařízení, zákazů vycházek a zákazů návštěv (s výjimkami).

- K uzavření denních stacionářů informace zde.

- Uzavření dalších typů zařízení sociálních služeb od 18. 3. se týká týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené.

- Zákazy vycházek během trvání mimořádných opatření mimo areál zařízení klientům některých typů pobytových služeb. Opatření platí od 16. 3. 2020 a týká se domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.

- Zákaz návštěv osob platí od 10. 3. 2020 pro všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty či klienty sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Budou nadále poskytovány sociální služby?

Ano, týká se těchto služeb:

- Pobytové služby v domovech pro seniory i v dalších pobytových službách pro zdravotně postižené.

- Lidé bez domova a lidé trpící závislostí budou mít pomoc a podporu taktéž dostupnou, a to jak „na ulici“, tak i v nízkoprahových denních centrech, noclehárnách a v azylových domech, a to s dodržením všech hygienických zásad.

- Člověk, na něhož se vztahují karanténní opatření a který je klientem pobytové sociální služby, se nemusí obávat „vyhození“ ze služby, naopak poskytovatel přizpůsobí režim tak, aby služba mohla být nadále poskytována.

- Senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří žijí doma, mohou využít pro nákup a dovoz hotových jídel i pečovatelskou službu, pokud nemají k dispozici blízké.

Mohou senioři v alzheimer centrech/domovech důchodců na zahradu/ terasu, která je součástí objektu?

Principem ochrany je omezení blízkého kontaktu. Senioři tak do venkovních částí domovů mohou, ale ne všichni najednou. Také by neměli jíst a provozovat společenskou zábavu společně. Dodržovat doporučená hygienická opatření.

Jak mají sociální služby zajistit dostatečné kapacity?

Poskytovatelé sociálních služeb budou moci využít i personál z jiné služby, která je z usnesení vlády pozastavena a případně jsou k dispozici na výpomoc studenti sociálních oborů. Ve spolupráci s kraji lze zajistit výpomoc studentů – bližší informace naleznete v tomto dokumentu v kapitole „Uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb“ a v doporučeném postupu č. 5.

Jak má postupovat hospic u klientů, kteří k nim přicházejí z nemocnice, kde byl pacient s COVID-19. Jsou pro tato zařízení k dispozici rychlotesty?

Platí mimořádné opatření MZ z 29.3.:

1. Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 30. března 2020, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

2. Všem poskytovatelům sociálních služeb uvedeným v bodu 1 se nařizuje s účinností ode dne 30. března 2020, aby osoby, které přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních v souladu s bodem 1, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

Mají sociální služby nějaké úlevy v této situaci?

Ano. Po dobu trvání nouzového stavu není například nutné uzavírat s klienty smlouvu písemně. Cílem je zvýšit flexibilitu sociálních služeb a současně umožnit sociálním službám, aby se zaměřily na základní činnosti – např. rozvoz potravin, ubytování, osobní hygienu apod.

Zařízení sociálních služeb mohou České správě sociálního zabezpečení po dobu trvání nouzového stavu zasílat žádosti o provádění výplaty dávek důchodového pojištění (tj. žádost zařízení se souhlasem klienta o výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb) prostřednictvím svých datových schránek. Více na stránce Informace pro zařízení sociálních služeb České správy sociálního zabezpečení.

Jsou nějaké výhody a podpora pro zaměstnance sociálních služeb a sociální pracovníky?

Ano. Pro děti rodičů pracujících v sociálních (a dalších) službách jsou určeny školy či zařízení, jež zajistí nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let.

Cílem je zajistit péči pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů a dalších profesí nutných ke zvládání nouzového stavu, a děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb. Přijaté opatření má za cíl podpořit personál v sociálních službách a sociální pracovníky obecních a krajských úřadů, a zajistit tak jejich další činnost a dostupnost personální kapacity pro poskytování odborné pomoci nejvíce ohroženým lidem.