Hlavní obsah

Informace pro těhotné

Článek

Jsem těhotná. Mám se bát?

Podle dostupných informací a sledování případů těhotných žen s potvrzeným onemocněním COVID-19 k přenosu placentou, mateřským mlékem nebo během porodu zatím nedošlo. Přítomnost nebyla zjištěna ani v plodové vodě, ani v mateřském mléku. Zatím nejsou informace o tom, jaký vliv může viróza mít na plod, pokud je jí matka vystavena v prvním nebo na začátku druhého trimestru. U předchozích koronavirových infekcí, tedy SARS a MERS, se takový vliv neprokázal. U současné infekce COVID-19 zatím lékaři nezaznamenali komplikace, jako je potrat, vrozené vady, změny růstu plodu nebo spontánní předčasný porod, pokud matka onemocní v prvním nebo druhém trimestru.

Liší se léčba těhotných s onemocněním COVID-19?

Těhotná pacientka by měla vždy konzultovat svůj stav s lékařem, a pokud bude hlásit podezření na infekci koronavirem například na hygienické stanici, je třeba upozornit na to, že je těhotná. Antivirotika, která lékaři při onemocnění COVID-19 pacientům nasazují, lze dávat i těhotným, aniž by to ohrozilo budoucí maminku nebo plod.

Hrozí přenos z nemocné matky na narozené dítě?

Ano, nejmladší pacient s COVID-19 byl s infekcí diagnostikován 36 hodin po narození.

Kontakt matky a dítěte je velmi těsný a zabránit přenosu je složitější. Proto například v Číně jsou novorozenci od infikovaných matek odděleni po dobu nejméně 14 dní a matky je ani nekojí – mléko odstříkávají, aby se udržela laktace. S kojením začínají po vyléčení a negativním testu na COVID-19.

Může být nastávající otec u porodu?

V principu ano. Od 16. dubna platí, že je povolena přítomnost třetí osoby u porodu, ale umožněna je jen za dodržení několika podmínek. Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Otec (nebo třetí osoba) nesmí mít zvýšenou teplotu ani jiné příznaky onemocnění Covid-19. Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Přítomnost třetí osoby je umožněna jen v porodnicích, kde je možné uvedené podmínky dodržet.

Jsou možné domácí porody? Pokud ano, za jakých podmínek?

Domácí porody ani ministerstvo zdravotnictví ani odborná veřejnost dlouhodobě nedoporučuje vzhledem ke zvýšenému riziku komplikací pro matku a dítě. Nicméně nejsou u nás zakázány. Na činnost zdravotnických pracovníků při domácích porodech, myšleno vedení porodu porodní asistentkou, se nevztahuje úhrada z veřejného zdravotního pojištění