Hlavní obsah

Jak se od sebe liší testy na covid-19 a proč není možné vždy použít rychlotesty?

Foto: angellodeco, Shutterstock.com

Ilustrační snímek.

29. 4. 2020 11:01

K dispozici jsou nyní dva druhy testů. První provádějí laboratoře a vycházejí z výtěru z nosohltanu a následné analýzy RNA koronaviru – tzv. přímý průkaz viru. Druhé prokazují protilátky, a to buď v laboratoři nebo rychlotesty.

Článek

První typ testů lékaři prokazuje přítomnost viru, respektive jeho genetické informace za použití technologie – PCR. Ty podobně jako třeba u chřipky nebo boreliózy či žloutenky dokážou z krve nebo v případě covid-19 z výtěru z nosohltanu najít genetickou informaci viru – tedy prokázat, že vyšetřovaná osoba má daný virus. Vyhodnocení výsledků je průkazné, určitou nevýhodou je, že výsledek testu trvá několik hodin. Tyto testy se doposud v České republice nevyrábějí. Provádět je mohou jen laboratoře, které mají povolení od Státního zdravotního ústavu na základě prověření kvality práce v laboratoři. Testů je v současné době v České republice dostatek.

Jak probíhá odběr?

Jak proces probíhá prakticky? Pokud máte žádanku od praktického lékaře, ošetřujícího lékaře v nemocnici nebo doporučení od hygienika, vyhledáte vhodné odběrové místo (seznam na stránkách www.mzcr.cz nebo na bezplatné lince 1212). Jestliže ale už máte nařízenou karanténu, přijede za vámi odběrová sanitka.

Odběr probíhá tak, že vám pracovník odběru zasune štětičku hluboko do nosohltanu. Jde o plastovou tyčinku zakončenou jemným kartáčkem ze syntetického materiálu. Musí se vsunout trochu hlouběji než jen do vchodu do nosní dutiny, jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků testu. Výsledky testu dostanete za několik dní.

Důležité je, že testovat je třeba, až když se nemoc rozvine, jinak to nemá cenu. Testování osob, které nemají příznaky a ani u nich nehrozí riziko nákazy například od rodinného příslušníka, se nedoporučuje.

Pokud nemáte žádanku k provedení testu od lékaře a nemáte příznaky onemocnění, lze test provést, ale pouze na několika odběrových místech a testování si musíte uhradit sami (orientační cena je 2 900 Kč). Odběrová místa pro samoplátce najdete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.

Kdy se provádí testy, které mají prokázat, že nemocný se již vyléčil? Za vyléčeného se nyní považují jen ti pacienti, u nichž byl PCR z výtěru z nosohltanu dvakrát negativní v odstupu minimálně 24 hodin. První odběr se přitom dělá ve chvíli, kdy už se nemocný cítí dobře, nemá žádné příznaky a uplynulo minimálně sedm dní od začátku nemoci nebo minimálně tři dny od chvíle, kdy nemocný nemá horečku. Jde-li o člověka, u kterého byla nemoc prokázána, ale neměl žádné její příznaky, test se opakuje po 14 dnech od prvního odběru.

Jak se zjišťují protilátky?

Právě to, jak je nemoc rozvinutá, výrazně ovlivňuje spolehlivost testu. Pokud má například pacient příznaky covid-19 a test vyjde negativně, doporučuje se dokonce jeho opakování.

Lze tímto testem zjistit, že už člověk nemoc prodělal a má protilátky? Ano, ale ideálně až po uplynutí jednoho, nebo dokonce dvou týdnů od chvíle, když už nemocný nemá žádné příznaky, které by bylo možné spojovat s nemocí covid-19. Uvádí se, že v případě nemoci covid-19 se protilátky objevují nejdříve za 3 až 5 dnů, nebo dokonce 10 dnů od nástupu klinických příznaků. Onemocnění nelze zachytit v jeho akutní fázi.

Rychlotesty

Právě na detekci protilátek jsou založeny takzvané rychlotesty. Proto principiálně nemohou zachytit onemocnění v jeho akutní fázi, a nemohou tak nahradit odhalení viru v těle. Použít se dají nejdříve tři dny po prvních příznacích.

Česká republika má rychlotesty z Číny. Jejich výsledek se člověk dozví během 10–30 minut. Používá se krev z bříška prstu na ruce (prsteníček nebo prostředníček). Stačí v podstatě jedna kapka. Ta se nanese na test, přidá se kapka roztoku – pufru, který zjednodušeně krev naředí. Krev s pufrem se postupně nasaje do materiálu, kde proběhne reakce, a pak se odečte výsledek dle návodu.

Tyto testy ukazují, jak organismus z hlediska tvorby protilátek zareagoval v případě, že se setkal s koronavirem. Tvorba protilátek závisí na stavu organismu. Prokazují se dva typy protilátek a podle jejich přítomnosti lze usuzovat, zda v těle probíhá či proběhla infekce koronavirem (a to třeba i v minulosti). Při pozitivním nálezu je třeba následně provést vyšetření PCR na přítomnost, či nepřítomnost koronaviru. To jsou limity těchto testů, jejichž výhodou ale kromě rychlosti je i jednoduchost.

Rychlotesty používají od 10. 4. povinně zejména pracovníci v domovech sociální péče. Domovy pro seniory a podobná zařízení musí zajistit každých 14 dní testování svých zaměstnanců na nový typ koronaviru. Zařízení musí vést evidenci vyšetření a prokázanou nákazu zaměstnance musí oznámit hygienikům, kteří mu nařídí karanténu.

Odborná garance: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha