Hlavní obsah

Jak se vrátit domů v době zavřených hranic?

Upozornění

Poslední aktualizace ve spolupráci s MZČR v rámci akce #StopCovidcz a linky 1221 (dříve 1212) byla provedena 19. 6. 2020. Informace v tomto článku už nemusí být aktuální.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek.

16. 3. 2020 16:15

Pro koho neplatí zákaz vstupu do České republiky, pro koho neplatí zákaz vycestování nebo jak se dostat domů v době zavřených hranic? Odpovědi naleznete v následujícím přehledu.

Článek

Hranice: jak dostat domů blízké

Od půlnoci z neděle 15. března na 16. března se uzavřely hranice České republiky. Čeští občané tak nemohou cestovat ven, a naopak cizinci se nedostanou do České republiky. Jde o jedno z nařízení ve stavu nouze, ve kterém se Česko nachází od 12. března od 14:00. Potrvá 30 dnů.

Pro koho neplatí zákaz vstupu do ČR?

– Řidiče nákladních automobilů, autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety, vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel a vozů správce komunikace

– Členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích akreditovaných v ČR a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v ČR registrovaných na MZR ČR a pro jejich rodinné příslušníky

– Úředníky mezinárodních organizací

– Příslušníky záchranných sborů

– Osoby pracující ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice (to platí i pro občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska, kteří pravidelně překračují vnitřní hranice, musí to však doložit).

– Experty v boji proti epidemiím, humanitární a zdravotnickou pomoc

– Členy Evropského parlamentu

– Držitele diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou

– Nezletilé děti, jejichž rodič je občanem ČR, anebo rodiče nezletilého dítěte, které je občanem ČR stejně jako druhý rodič

– Osoby, které musí vycestovat kvůli závažnému zdravotnímu stavu a s ním spojeným zákrokem.

– Osoby, které přicestovaly do ČR poté, co využily letištního tranzitu přes rizikovou oblast.

– Pracovníky elektroservisů, servisů kotlů, plynovodů, vodovodů, bioplynových stanic, čerpacích stanic nebo teplovodů za předpokladu, že jedou vykonávat neodkladnou havarijní servisní práci.

– Občany ČR, kteří jedou vyzvednout na mezinárodní letiště někoho z rodinných příslušníků (potomek, rodiče, manžel), ale pouze po předložení letenky/palubní vstupenky.

– Občany EU, kteří směřují domů přes ČR – nutno ale doložit čestným prohlášením o tranzitu.

– Cizince s povolením pobytu v jiné zemi EU, kteří do této země mají přes ČR namířeno – nutno doložit čestným prohlášením.

Pro koho neplatí zákaz vycestování?

– Cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90, kteří chtějí vycestovat. Po dobu nouzového stavu se však nesmí vrátit do ČR.

– Občany ČR, kteří mají povolený pobyt v dané zemi.

– Diplomatické a administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, a to včetně rodinných příslušníků

– Úředníky mezinárodních organizací

– Řidiče nákladních automobilů, autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety, vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel a vozů správce komunikace

– Členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích akreditovaných v ČR a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v ČR registrovaných na MZR ČR a pro jejich rodinné příslušníky

– Příslušníky záchranných sborů

– Osoby pracující ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice (to platí i pro občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska, kteří pravidelně překračují vnitřní hranice, musí to však doložit).

– Experty v boji proti epidemiím, humanitární a zdravotnickou pomoc

– Členy Evropského parlamentu

– Držitele diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou

– Osoby, které převážejí krev či kostní dřeň za účelem transplantace, a odběrové týmy transplantačních center převážející orgány.

– Osoby podstupující lékařský zákrok v zahraničí

– Pracovníky elektroservisů, servisů kotlů, plynovodů, vodovodů, bioplynových stanic, čerpacích stanic nebo teplovodů za předpokladu, že jedou vykonávat neodkladnou havarijní servisní práci.

– Občany ČR, kteří jedou vyzvednout rodinného příslušníka na mezinárodní letiště.

– Osoby, které cestují letecky z České republiky mimo rizikovou oblast s využitím letištního tranzitu přes rizikovou oblast.

Důležitá telefonní čísla:

Ministerstvo zahraničních věcí:

+420 224 183 200

+420 224 183 100

Které země jsou rizikové?

Čína

Írán

Jižní Korea

Itálie

Španělsko

Německo

Francie

Švýcarsko

Norsko

Dánsko

Nizozemsko

Švédsko

Velká Británie

Belgie

Rakousko

Co když pracuji v zahraničí?

Výjimka překračovat hranice platí pro ty osoby, které mohou prokázat, že pracují ve vzdálenosti 100 kilometrů vzdušnou čarou od státní hranice. To platí nejen pro české občany, ale také pro cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR.

Dostanu se domů ze zahraničí?

Když jste v rizikové oblasti:

Pokud se vracíte z jedné z rizikových zemí a nepozorujete na sobě žádné příznaky, platí pro vás preventivní 14denní karanténa. Pakliže jste přijeli z Itálie, máte povinnost se telefonicky ohlásit svému lékaři. Jestli jste byli v jiné rizikové zemi, potom stačí pouze sledovat váš zdravotní stav. Dvakrát denně si měřte teplotu. Pokud na sobě budete pozorovat nějaký příznak, obraťte se telefonem na svého lékaře.

Pokud jste v USA:

Od půlnoci z 13. na 14. března zakázal prezident Donald Trump letecké spojení mezi evropským schengenským prostorem a USA. Předtím MZV doporučilo všem občanům ČR, aby se vrátili dříve, než tento zákaz vejde v platnost. Dostat se domů by však mělo jít i nyní, avšak s možnými komplikacemi kvůli rušení letů směr Evropa a státy, které nejsou v schengenském prostoru. Ministr zahraničí Tomáš Petříček doporučuje lidem v nouzi obrátit se na české úřady ve Washingtonu, které občanům ČR samozřejmě pomohou.

Když jste v kterékoli jiné oblasti:

Povinná karanténa neplatí pro ty, kteří se vrací z jiné než rizikové oblasti. V takovém případě stačí pozorovat případné zdravotní změny. Jestli budete mít jakékoli podezření, pak se obraťte telefonicky na svého lékaře.

V každém případě, pokud je to jen trochu možné, po návratu se snažte 14 dnů maximálně omezit svůj pohyb a styky s druhými lidmi, zejména s těmi, kteří spadají do rizikové skupiny.

Pokud během cesty domů ze zahraničí pocítíte příznaky, okamžitě to ohlaste personálu.

Související témata: