Hlavní obsah

Klimkovice chystají nový systém sběru separovaného odpadu

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

27. 9. 22:40

Lázeňské město Klimkovice chystá nový systém sběru separovaného odpadu. Chce motivovat občany k pečlivějšímu třídění a zamezit nepořádku. Nádoby na separovaný odpad nyní budou mít občané u každého rodinného domu.

Článek

Se zavedením nového systému se zároveň sníží frekvence svozu směsného odpadu. Nový systém chce město spustit koncem letošního roku. „Ze zkušeností obcí, které už systém zavedly, víme, že se tak daří významně omezovat množství směsného komunálního odpadu. Výrazné snížení jeho procentního zastoupení nám ukládá také legislativa. I s ohledem na zvyšující se ceny za skládkování odpadu je to vedle lepšího pořádku kolem sběrných nádob jeden z důvodů, proč se město pro novinku rozhodlo,“ uvedl starosta Jaroslav Varga (Občané Klimkovic).

Zavedení nového systému bude financovat odpadová společnost OZO Ostrava, která pro město zajišťuje svoz komunálního odpadu. „V říjnu se začnou k jednotlivým nemovitostem umisťovat nové nádoby na tříděný odpad. Černé popelnice budou mít barevně odlišená víka, modré pro papír, žluté pro plast. Zároveň se budou u rodinných domů postupně rušit sběrná stanoviště na separovaný odpad, které nepůsobila esteticky a často kolem nich zůstával nepořádek,“ doplnila mluvčí radnice Ivana Gračková.

Kontejnerová hnízda s nádobami na plasty a papír zůstanou zachována pouze v bytových zástavbách. Na všech původních veřejných místech budou i nadále k dispozici nádoby na sklo, textil a elektro, město bude hledat možnosti, jak tyto lokality do budoucna upravit. Kovy, nebezpečný odpad, jedlé oleje a tuky se budou i v budoucnu ukládat do kontejnerů ve sběrném dvoře.

„V současnosti má každý rodinný, případně bytový dům, svou nádobu na směsný komunální odpad. Velikost a četnost svozu se řídí individuálními smlouvami. V případě zájmu může mít také hnědou nádobu na biologicky rozložitelný odpad, jehož svoz je v sezoně pevně dán jednou za dva týdny. Popelnice na separovaný odpad jsou umístěny na veřejných místech ke společnému využívání. Mnohdy ale kolem nich zůstává nepořádek, třídění nebývá příliš pečlivé. Jakmile budou mít lidé nádoby na separovaný odpad u svých domů, jistě si pohlídají, aby v nich bylo jen to, co do nich patří. A nepochybně kolem nich budou udržovat pořádek,“ míní Jana Hinduláková z Technické správy města Klimkovic, která zajišťuje úklid města a spolupracuje při svozu odpadu.

Harmonogram svozu separovaného odpadu dostanou obyvatelé města do schránek. Informace budou zveřejněny také na webu a Facebooku města. Stejný systém funguje od roku 2018 například i v obci Ludgeřovice na Opavsku.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované