Hlavní obsah

Přehledně: Jak se dostat ke kompenzačnímu bonusu pro podnikatele?

Foto: vlada.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

25. 11. 2020 15:58

Finanční správa vyřizuje žádosti o kompenzační bonus pro podnikatele. Na rozdíl od jara ale na peníze nedosáhnou všichni.

Článek

Kdo bonus získá

O finanční kompenzaci mohou zažádat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníci malých s. r. o. do dvou společníků a také dohodáři. Celkem je možné získat peníze za dvě období – od 5. října do 4. listopadu a od 5. do 21. listopadu. V součtu jde o 48 dní.

Pomoc ale na rozdíl od jarních měsíců není plošná. Kompenzaci získají jen podnikatelé v přímo omezených oblastech ekonomiky za každý den omezení.

Nejen že se nedostane na všechny podnikatele bez rozdílu zaměření, liší se také maximální období, za které je možné bonus získat.

Příklady kompenzačního období

- Provozovatel restaurace – nárok na podporu od začátku nouzového stavu (5. 10.), jelikož na něj se již vztahovala omezení z doby před vyhlášením nouzového stavu.

- Číšník v restauraci – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely restaurace (14. 10.), protože dřívější zkrácení otevírací doby neznamenalo výpadek činnosti v objemu 80 %.

- Provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřela vnitřní sportoviště (9. 10.).

- Provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22. 10.).

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Další podmínkou je, že činnost, na kterou člověk žádá kompenzaci, pro něj musela být v období mezi 1. červnem a 30. zářím dominantním zdrojem obživy.

Kromě přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus zažádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni. Jejich činnost musí být buď spjata s uzavřenou provozovnou (fitness trenér v posilovně), nebo s ní mají dlouhodobý dodavatelsko-odběratelský vztah (například dodavatel potravin do restaurace).

O příspěvek nepřijdou ani lidé na mateřské dovolené nebo ve starobním důchodu, pokud byla jejich primární pracovní činnost vládou zastavena.

Formulář

Formulář, pomocí kterého mohou podnikatelé o bonus žádat, je k dispozici na webu Finanční správy . Žadatelé v něm v první řadě vyplní, od kdy do kdy mají nárok na finanční podporu. Dále dodají informace o činnosti, kterou jim vládní nařízení znemožnila vykonávat.

Poté stačí jen vyplnit osobní údaje, svůj místně příslušný finanční úřad a čestné prohlášení o splnění podmínek pro získání kompenzace. Pozor, finanční správa může čestné prohlášení zpětně kontrolovat kvůli jeho pravdivosti.

Žádost

Po vyplnění formuláře je možné žádost podat třemi cestami.

- Datovou schránkou (tuto cestu nemohou využít společníci s.r.o.).

- V listinné podobě na podatelnu územního pracoviště finanční správy.

- E-mailem s naskenovanou žádostí a vlastnoručním podpisem.

Po přijetí formuláře by se podnikatelé měli dostat k penězům během několika dnů. Žádost je možné podat až do dvou měsíců po skončení daného bonusového období.

Za dané období (od 5. října do 21. listopadu) není možné žádat o kompenzační příspěvek a jinou formu podpory, například Covid Kultura nebo Covid Sport. Stejně tak není možné kombinovat kompenzační bonus a program Antivirus.

Kompenzační příspěvek není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované