Hlavní obsah

Přehledně: Na jakou pomoc mají podnikatelé kvůli koronaviru nárok

Foto: pixabay.com

Ilustrační fotografie.

Reklama

29. 10. 2020 14:31

Kvůli mimořádným opatřením hlásí tisíce podnikatelů finanční problémy. Vláda proto vrací některé kompenzační programy, které se na jaře osvědčily. Na jakou podporu máte nárok?

Článek

O čem se v tomto článku dočtete?

- Program Antivirus

- Ošetřovné

- COVID III

Další programy Covid

- Ubytování

- Nájemné

- Kultura II

- Cestovní ruch

- Bus

- Sport II

- Kompenzační bonus pro OSVČ

- Odklad EET

- Odklad DPH

- Daňové úlevy

Antivirus

Stále běží program Antivirus, konkrétně formy A a B. Antivirus typu C skončil s posledním srpnovým dnem.

Program podpory zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám se mzdami jejich zaměstnanců, pokud přišly o část příjmů kvůli koronaviru.

První jmenovaný se vztahuje na podniky, u kterých došlo k omezení provozu na základě opatření vlády a nařízení karantény hygieniky. Vláda ho nově prodloužila až do konce kalendářního roku a ještě zvýšila vyplacené náhrady. Stát už neproplácí 80 procent mezd, ale pokryje celý 100 procent včetně odvodů. Maximální částka je 50 tisíc korun na zaměstnance.

Antivirus třídy B slouží firmám, kterým vznikly překážky na straně zaměstnavatele kvůli hospodářským potížím souvisejícím s důsledky šíření koronaviru. Stejně jako u typu A bude Antivirus B fungovat minimálně do konce roku 2020.

Ošetřovné

Vláda už dříve schválila také formu ošetřovného pro školní rok 2020/2021. Návrh počítá s prodloužením ošetřovného z devíti dnů (nebo šestnácti při osamělosti rodiče) na celou dobu protiepidemických opatření. Školy nebudou muset potvrzovat, že skutečně došlo k jejich uzavření tak, jako se to v některých případech dělo na jaře.

Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Podmínkou však je, že za ně stát musí dostávat sociální pojištění. Tuto formu ošetřovného zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro získání peněz stačí vyplnit formulář. Ošetřovné je ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 za za den při plném pracovním úvazku.

Pro OSVČ pak platí program Ošetřovné II od Ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho výše je také 400 korun za den, nelze však kombinovat s kompenzačním bonusem. Žádat o něj mohou podnikatelé online.

Novela se týká nejen rodičů dětí, které musely zůstat doma kvůli uzavření školy, ale také těch, kteří jsou se svými potomky v nařízené karanténě.

COVID III

Nadále funguje COVID III, který je určen pro velké podnikatele.

Program má za cíl podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) poskytuje podporu formou portfoliové záruky spolupracujícím bankám.

Jakou záruku ČMZRB nabízí?

- Až do výše 90 procent jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců.

- Až do výše 80 procent jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců.

- Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů korun.

- Doba ručení je maximálně tři roky.

Program COVID III by měl zatím fungovat do konce roku.

COVID - Ubytování

Do 3. listopadu mohli podnikatelé žádat o dotaci COVID - Ubytování. Stát přispěl hromadným ubytovacím zařízením částkou 100 až 330 Kč na pokoj za noc. Období, během kterého ministerstvo pro místní rozvoj podporu vyplácí, bylo stanoveno mezi 14. březnem a 24. květnem tohoto roku.

Covid - Nájemné

Program spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 21. října. Žádosti je možné podávat tři měsíce prostřednictvím portálu ministerstva.

Podpora je poskytována za měsíce červenec, srpen a září. Stát proplatí žadatelům 50 procent nájemného za dané období. Na rozdíl od první fáze programu není k přiznání pomoci nutné, aby pronajímatel slevil 30 procent z nájmu.

Celkem jsou na program připraveny tři miliardy korun. O podporu mohou žádat všichni podnikatelé, kterým vláda uzavřela nebo omezila provoz, a to až do 21. ledna 2021.

Covid - Kultura II

Vrací se také program Covid - Kultura. Stejně jako u nájemného podávají uchazeči o podporu žádost přes systém ministerstva. Celkově může stát rozdat až 750 milionů korun.

Kulturní podpora má dvě formy. Jedna je pro podnikající subjekty, druhou tvoří jednorázový příspěvek ve výši 60 tisíc korun.

Podpora pro podnikající subjekty

Dotace ve výši 50 procent uznatelných výdajů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které měly proběhnout mezi 10. březnem a 31. prosincem 2020

- Výdaje na tyto akce musely být uhrazeny mezi 1. říjnem 2019 a 20. listopadem 2020

Dotace ve výši 80 procent uznatelných výdajů podnikajících subjektů, kterým byla omezena nepřetržitá činnost v kultuře v období mezi 1. březnem a 31. prosincem 2020

- Tyto náklady musely být uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020

O podporu je možné žádat do 22. prosince, 9:00 hodin. Maximální výše podpory je 10 milionů korun.

Jednorázový příspěvek

Jednorázový příspěvek pro OSVČ působící v kultuře je ve výši 60 tisíc korun

Žádost mohou uchazeči podávat do 22. prosince, 9:00 hodin.

Covid - Cestovní ruch

Koronavirovou epidemií je silně zasažen cestovní ruch. Lidé pracující v tomto oboru mohou žádat o podporu mohou žádat cestovní kanceláře, průvodci a cestovní agentury. Žádosti mohou na Ministerstvo pro místní rozvoj posílat do 11. ledna 2021 prostřednictvím online formuláře.

Cestovní kanceláře

Podpora dosahuje nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020. Dotací je možné pokrýt provoz a úhradu nároků zákazníků za zájezdy v období mezi 20. únorem a 10. říjnem 2020.

Cestovní agentury

Výzva se dělí na dvě části. Agentury zaprvé mohou žádat o podporu ve výši 500 korun za zrušený zájezd či lázeňský pobyt, který se neuskutečnil kvůli nařízení vlády. Rozhodné období pro přiznání dotace je stejné jako u cestovních kanceláří (20. únor až 10. říjen 2020). Druhou formou je dotace ve výši paušálu podle příjmů, které agentura dosahovala v roce 2019. A to za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.

Spojení obou podpor není možné.

Složitější situaci mají průvodci. Ti mohou získat 50 tisíc korun, musí ale podle výzvy poskytnout nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin. Do poloviny letních prázdnin pak musí odevzdat potvrzení od ředitele školy, že tuto činnost opravdu provedli. Druhou možností je absolvovat další vzdělávání nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT.

Pokud ani jednu podmínku nesplní, mohou průvodci získat jen 40 tisíc korun.

Covid - Bus

Kompenzační program připravilo také Ministerstvo dopravy, konkrétně pro podnikatele v zájezdové dopravě.

Výše podpory závisela na emisní třídě autobusu. Výzva skončila ve středu 25. listopadu.

Covid - Sport II

Podpora, kterou zajišťuje Národní sportovní agentura, má dvě formy.

První mohou využít pořadatelé sportovních akcí, kteří chtěli v období od 12. března do 31. července pořádat nejméně druhý ročník sportovní události. Tato akce musela být předem plánována a počítat s účastí sportovců z minimálně dvou sportovních klubů. Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 10 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých nákladů žádosti je stanovena na 1 milion. Dotace poskytne příjemcům nejvýše polovinu uznatelných nákladů.

Druhou část podpory mohou získat kluby působící v prvních a druhých nejvyšší soutěžích vybraných sportů v České republice. Maximálně mohou kluby získat 12,5 milionu korun.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Tato podpora navazuje na program Pětadvacítka. OSVČ, společníci malých s.r.o. a lidé pracující na DPČ a DPP mohou znovu získat 500 korun na den. Náleží podnikatelům s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky za každý den omezení a nelze kombinovat například s programem Antivirus. Podrobněji jsme o bonusu psali zde:

Odklad EET

Vláda v rámci ekonomických opatření odložila všechny čtyři fáze elektronické evidence tržeb do 1. ledna 2023. Třetí a čtvrtá vlna se minimálně další více než dva roky vůbec nerozběhne, první dvě vlny jsou pozastaveny. Za neevidování tržeb tak nehrozí žádné pokuty.

Odklad DPH

Podnikatelé mohou také později zaplatit DPH. Podrobnější informace najdete zde:

Daňové úlevy

Úřady také prominou zálohy splatné od 15. října do 15. prosince pro daň z příjmu fyzických osob i firem. Dále pak zálohy na silniční daň splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince a úroky z prodlení u daně z přidané hodnoty.

Stačí, když podnikatelé pošlou například emailem finanční správě oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ohledně daní, a to i e-mailem.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené