Hlavní obsah

„Konec evropských exotů.“ Poslanci chtějí skoncovat s dětskými dluhy

Za dluhy dětí do třinácti let bude zodpovědný pouze ten, kdo nad nimi zanedbal dohled.

Reklama

15. 12. 2020 19:59

Končí exekuce i dvouletých dětí? Poslanci v prvním čtení souhlasili s novelou, která má umazat většinu dluhů nezletilých.

Článek

Poslanci v úterý dali zelenou dlouho odkládané novele, která zatočí s výraznou částí dluhů nezletilých. Projednali ji v prvním čtení a schválili zkrácení dalších lhůt pro její schválení. Novela má platit od února příštího roku.

V Česku se nyní s exekucemi potýká přes 2200 dětí. Dalším desítkám tisíc lidí vznikly pohledávky v nedospělém věku, a tak se vstupem do plnoletosti pykají za nezodpovědnost rodičů. Často jsou to neuhrazené popelnice nebo jízdenky ve veřejné dopravě.

Novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu z dílny Ministerstva spravedlnosti znemožňuje, aby děti mladší třinácti let zodpovídaly za své dluhy. Za takové závazky bude zodpovědný ten, kdo nad dítětem zanedbal náležitý dohled. Platí ovšem dvě výjimky. Dítě bude odpovědné za škody vzniklé po úmyslném trestném činu, nebo když to dovolí jeho majetkové poměry – například když zdědí rozsáhlý majetek. Vymáhat dluhy bude možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. „Cílem návrhu je zvýšit ochranu dětí v právních vztazích,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ČSSD).

Dluhy nezletilým často vznikaly za neuhrazený regulační poplatek v nemocnici, nezaplacenou popelnici, nebo jízdu načerno. Jak už dříve na několika alarmujících příkladech upozornily Seznam Zprávy, dluhy prostřednictvím exekutorů často vymáhají fakultní nemocnice, obce nebo dopravní podniky. „Ty jsou paradoxně nejčastěji věřiteli dětských dlužníků,“ řekl Daniel Hůle, odborník na dluhovou problematiku z Člověka v tísni.

Právě otázka, do jaké míry novela zaručí zpětné odmazávání dluhů, měsíce zaměstnávala poslance i odbornou veřejnost. „Jsem ráda, že se podařilo zachovat i zpětnou účinnost. Pokud tento návrh zákona projde, tak všechny dětské dluhy, které vzniknou mladistvým, budou podléhat zpřísněným pravidlům,“ uvedla poslankyně a zpravodajka zákona Kateřina Valachová (ČSSD).

S novelou souhlasí poslanci napříč politickým spektrem. „Dosavadní rozhodovací praxe v otázce dětských dlužníků z nás činí evropské exoty. Musíme tento dluh společnosti napravit,“ řekl poslanec Marek Výborný (ČSSD) v rozpravě.

Část zákonodárců chce v novele zaručit, že se úředníci na radnicích nebo v nemocnicích při zpětném odpouštění dětských dluhů nebudou obávat zákonné „formulky“, která jim přikazuje jednat s péčí řádného hospodáře. Jinými slovy bude možné dluhy dětí odpouštět plošně. „Strach úředníků v těchto institucích z postihu je opravdu velký a tohle může pomoci odbourat tisíce stávajících exekucí,“ doplnil Hůle.

Na začátku prosince redakce upozornila na případ dívky, které jako dvouleté vznikl dluh ve Fakultní nemocnici Plzeň. V roce 2008 tam kvůli porodu matky strávila 14 dní na kojeneckém oddělení. Neuhrazený regulační poplatek 840 korun s penále narostl na více než 12 tisíc korun. Špitál kromě matky částku vymáhal i po čtrnáctileté dceři. „Po medializaci případu nemocnice dluh smaže,“ potvrdila advokátka dívky Kristýna Dolejšová Kabelová, která se případům dětských dlužníků věnuje.

Veřejné instituce se i navzdory několika nálezům Ústavního soudu, který dal za pravdu dětským dlužníkům, dlouhodobě zdráhají odpouštět dluhy nezletilých plošně. Jen v plzeňské fakultce evidují přes dvě stovky dětských dlužníků.

Novinka schválená zákonodárci má přinést další pojistky pro děti. Proti nezletilým nepůjde vydávat platební rozkaz ani rozsudek pro zmeškání. U soudů bude zaručená silnější ochrana nezletilých. Musí je zastupovat advokát, bude také nutné posílat obsílky dětem starším patnácti let. „Novelu vítáme. Je to jednoznačně posun k lepšímu,“ uvedla Dolejšová Kabelová.

Kvůli předchozí verzi občanského zákoníku mohli věřitelé vymáhat pohledávky po zákonných zástupcích, ale také po jejich dětech. Právo na vymáhání se přitom promlčí až deset let od rozhodnutí soudu. „Nic proto věřiteli nebrání s vymáháním nároku čekat do zletilosti a počátku výdělečné činnosti nezletilého dlužníka,“ stojí v důvodové zprávě novely. Jinými slovy zákon nepamatoval na případy rodin, kde nezodpovědní rodiče neřeší pohledávky svých dětí, které je neměly šanci ovlivnit.

Předkladatelé situaci srovnávali v evropském kontextu. „Dlouho se zabývali komparací a přišli na to, že tento zastaralý a konzervativní koncept v Evropě nemá obdoby. Exekuce proti dětem jinde nevedou,“ zdůraznil Hůle.

Skupina poslanců změny navrhovala už loni na jaře. Brzdila je však akademická debata. Proti novele stojí i část tvůrců občanského zákoníku z roku 2014, včetně Karla Eliáše. „Je sice pěkné stanovit, že dluh dítěte nesou ex lege zákonní zástupci, ale nezvažuje se, jaké to bude mít faktické společenské dopady. Novela prosazuje řešení, že by děti mladší třinácti let odpovídaly za škodu, pokud by ji způsobily činem povahy úmyslného trestného činu. Takže když desetiletý vyhodí spolužákovi z okna tablet za čtyři tisíce, bude to sice úmyslně, ale ne v kvalitě trestného činu. Když budou dvanáctiletí kluci po sobě házet kameny a zasáhnou kolemjdoucího, bude to z nedbalosti. Dostal jste šutrem do hlavy, lebka praskla? Holt jste se měl pojistit. Nemyslím, že tohle je dobře,“ uvedl Eliáš v pondělí v rozhovoru pro Českou justici.

Podle Hůleho je takový přístup skandální. „Na těchto lidech se to zaseklo v Legislativní radě vlády. Právní konzervativci se víc bojí toho, že dítě bude svými vylomeninami šikanovat rodiče, než že rodiče svou liknavostí uvrhnou děti do exekucí,“ dodal Hůle.

Reklama

Doporučované