Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Konkrétní dotazy ze sféry podnikání

Článek

Finance

Na koho se obrátit o pomoc s placením nájmu obecní budovy?

Na obec.

Kdo zaplatí podnikateli škody z pronájmu? Pokud si pronajímá stánek v provozovnách Tesco, které jsou zavřené? Existuje k této problematice nějaký manuál? Uvažuje to vůbec vláda?

Kompenzace a podpora podnikatelů bude řešena v dalších dnech např. pomocí úvěrů ČMZRB – viz předchozí odpověď.

Prodej

Mohu mít otevřenou prodejnu s alkoholem?

Ano, přes provizorní okénko je prodej možný.

Mohu mít otevřenou vinotéku, vinárnu?

Ano, přes provizorní okénko je prodej možný.

Mohu mít v rámci vinárny prodej stáčeného i baleného vína bez sezení?

Ano, přes provizorní okénko je prodej možný.

Mohu mít otevřenou prodejnu textilu?

Ano, pokud se jedná o prodej textilního materiálu a textilní galanterie.

Mohu mít otevřené kuchyňské potřeby?

Ne.

Mohu mít otevřené papírnictví?

ANO, za předpokladu, že podnikatel provede obchodní transakci přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do provozovny.

Mohu mít otevřené květinářství?

Ano je ve výjimce usnesení Vlády ČR

Mohu mít otevřenou prodejnu malých domácích zvířat a potřeb pro zvířata?

Ano, vztahuje se na to výjimka

Mohu mít otevřený Obchod s čokoládou?

ANO, jde o potravinu.

Mohu mít otevřenou cukrárnu?

ANO, prostřednictvím výdejního okénka pro potraviny.

Mohu mít otevřenou prodejnu s tonery, tiskárnami a službami tisku, vazby atd.?

Ne, není povoleno aktuálním usnesením vlády.

Prodejna 100 m2 prodejna potřeb pro domácnost – šrouby, hřebíky, vrtačky, hrnce – je možné provozovat?

Ne, není povoleno aktuálním usnesením vlády.

Kroužky pro děti v předškolním věku? (v návaznosti na to, že školky jedou?)

Záleží na zřizovatelích dle krajů a obcí, kteří musí rozhodnout o opatřeních.

Můžu mít otevřen pojízdný stánek s potravinami?

Ano.

Může zůstat otevřený Malý obchod 36 m2 zaměřený na dětskou zdravotní obuv?

Ano, za předpokladu, že podnikatel provede obchodní transakci přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do provozovny.

Je možný Prodej alkoholu v restauraci přes okénko? Pivo do kelímku?

Ano, přes provizorní okénko je prodej možný.

Při prodeji na základě online objednávky může se v provozovně vyzvednout a zaplatit?

Ano.

Může Pivovar, který prodává okénkem do pet lahví pivo, nadále prodávat? Zákazníci si však sedají na venkovní lavičky v okolí a lahve si otevírají a pijí?

Ano, přes provizorní okénko je prodej možný.

Může zůstat otevřený Obchod s potřebami po děti (výživa, pleny, oblečení)?

Ano.

Objednávka zboží probíhá přes call centrum, vydávání zboží na rampě – je možné výdejní místo jako provozovat?

Ano, může být otevřeno.

Může být v provozu výdejna e-shopu?

Ano.

Obchod s barvami laky, dezinfekcemi?

Ne, pouze pokud jde převážně o drogistické zboží.

Provoz malého obchodu (60 m2) v malém městě, kde je v současnosti papírnictví, hračky, pokud v pondělí rozšíří pán sortiment o drogistické zboží, čistící prostředky apod., které již objednal?

Provoz možný Podle toho, jaká podnikatelská činnost převažuje, pokud bude převažovat činnost „povolená“, může být provozovna otevřená.

Prodej záchodů, umyvadel, hygienických potřeb spadá do výrobků pro domácnost?

Ano

Prodejna jídla a kávy do jednorázových obalů v nemocnici omezí sezení na místě. Je možný i prodej jídla? Lze řešit např. stolem umístěným mezi dveřmi??

Ano.

Železářství? Jsou to potřeby pro domácnost?

Ano, jsou to potřeby pro domácnost. Nemohou být otevřeny.

Může zůstat v provozu zahradnictví s venkovním prodejem? Není žádná krytá hala.

Ano

Potraviny ve své provozovně také prodávají ovocné čerstvé šťávy pod registrací rychlého občerstvení mohou pokračovat nebo mají vydávat ven?

Ano mohou.

Mohu mít otevřenu provozovnu, kdy jedna její část je zahradnictví a druhá prodej potravin (ovoce, zelenina)? Poměr těchto činností je cca 50:50.

ANO, vztahuje se vyjimka

Prodejna ochranných pomůcek pro zdravotníky (ale také přileb a montérek) – může být otevřena?

ANO, za předpokladu, že se jedná o výdejnu zdravotnických potřeb

Může zůstat otevřená Prodejna zdravé výživy? je brána jako prodejna potravin?

Ano.

Je možný Prodej čerpadel, instalatérských potřeb?

Ano, instalatérské potřeby jsou potřeby pro domácnost.

Může zůstat otevřená prodejna krbů, kamen?

Ano, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do provozovny.

Je považován obchod s nábytkem za potřeby pro domácnost?

Ne, není.

Považuje se Obchod s elektronickými cigaretami za Tabák nebo Drogerii a může být tedy otevřen?

Ano, může.

Je možné, aby papírnictví fungovalo na zvonek? Prodejce vydá zboží zákazníkovi na zazvonění mezi dveřmi bez vstupu do prodejny?

ANO, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do provozovny

Mohou zůstat otevřené Rybářské potřeby? Když prodávají i krmení pro ryby?

Ano, prodej krmení pro ryby je možný, dále podotýkáme, že je možné mít otevřeno, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků

Může zůstat otevřené sklenářství?

ANO, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, případně montáž u zákazníka, avšak bez přístupu do provozovny.

Může zůstat otevřena prodejna aut?

Ne, nemůže.

Je prodejna svítidel prodejna spotřební elektroniky? Může zůstat otevřena?

Ne.

Bude nějak ovlivněn obchod s dobytkem/prodej dobytka a následný převoz do zahraničí?

Konkrétní případ je třeba konzultovat s Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou.

Prodejna potravin je kombinována s prodejem jídel. Je nutné nově jídlo prodávat jen přes okénko, nebo lze nadále prodávat i v prodejně, která je stále přístupná pro nákup potravin (např. řeznictví, lahůdkářství apod.)?

V tomto případě není okénko nutné.

Jde o kavárnu a zároveň lahůdkářství, kde prodávají i saláty a uzeniny a pečivo. Mohou prodávat pouze pečivo a uzeniny i nadále?

Ano, prostřednictvím provizorního okénka

Může zůstat v provozu zelená lékárna a přírodní kosmetika?

Ano.

Prodej malé zahradní techniky v maloobchodě? Jsou to přístroje a výrobky pro domácnost?

ANO, patří mezi výjimky

Sadba – brambory, celer a další zelenina, která je prodávaná mimo provozovnu u stolku?

Ano, zahrádkářské potřeby

Obchod se sportovním oblečením a cyklo, kde opravují kola, které slouží jako dopravní prostředek? Je možné předat opravené kolo mimo prodejnu?

Ano, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do provozovny.

Lze zařadit prodejnu dílů na zemědělské a lesnické stroje mezi výjimky?

Patrně ne, leda pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, případně montáž u zákazníka.

Může být otevřený klasický bufet 3×4 metry? Nebo jen prodej přes okno?

Ano, pouze prodej přes výdejní okénko.

Je možno prodávat i nebalené pečivo?

Ano, v případě, že je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a místo je vybaveno hygienickými pomůckami.

Služby

Je možné nadále provozovat hotel pro psy nebo jiného zvířecího hotelu?

ANO, teoreticky je možná, respektive realizovatelná jakákoliv obchodní transakce, která je zajištěna prostřednictvím internetu a dalšími vzdálenými prostředky, tedy i poskytnutí služeb psího hotelu nebo jiného zvířecího hotelu, avšak bez vstupu zákazníka do provozovny.

Provozuje dopravní a stěhovací služby, je to povoleno?

Ano. Je však potřeba při službách pro obyvatele zajistit zvýšená hygienická opatření (dezinfekce), ochranné pomůcky (roušky, respirátory), odstup nejméně 2 metry při kontaktu s ostatními osobami.

Je povolena opravna obuvi a klíčů v obchodním centru?

Ne, jedná se o činnost provozoven v obchodních centrech.

Může být otevřena autopůjčovna – půjčování dopravních aut pro podnikatele?

Ano. Pro zajištění nezbytně nutných služeb je však nutné dbát na dodržování zvýšených hygienických opatření (dezinfekce), upřednostňovat dálková přístup pro sjednání obchodních záležitostí a využívat bezhotovostní platební styk.

Mohu mít otevřenou psychologickou poradnu?

Ano. Jedná se o specializovanou zdravotní službu, která je v době krizového stavu pro některé osoby zcela nezbytná. Je ale nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce), používat ochranné prostředky (roušky, respirátory), udržovat odstup minimálně 2 metry. Současně zvážit, zda službu neposkytnout na dálku prostřednictvím internetu, telefonu atp.

Může proběhnout projednání pozůstalosti u notáře za aktuální situace, kdyby se jednání musela zúčastnit skupina lidí z velmi rizikových skupin?

Doporučujeme, pokud to není nezbytné nutné tuto schůzku v zájmu ochrany veřejného zdraví odložit.

Je možná servisní prohlídka automobilu individuálně po předchozí domluvě termínu vzdáleným přístupem?

Ano. Opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, jsou povoleny. Při kontaktu s ostatními osobami je doporučován odstup nejméně 2 metry a z hygienických důvodů přednostně využívání bezhotovostního platebního styku.

Mohou být otevřeny restaurace na benzínkách?

Ne.

Může být otevřeno nestátní/soukromé rehabilitační zařízení?

Ano.

Lze provozovat prodej slepic? Není definováno jako malé domácí zvíře?

Pouze pokud zákazník nevstoupí do prodejny a platební transakce proběhne prostřednictvím internetu a dalšími vzdálenými prostředky. Je třeba také brát zřetel na to, že lidé by měli učinit nezbytné pochůzky pouze za účelem obstarání základních životních potřeb.

Pohřební služba pro domácí mazlíčky?

Ano. Provozování pohřebních služeb je povoleno.

Je možné otevřít obchod s širokým sortimentem čaje, krmivo, květiny, hnojiva, svíčky, nepřevažuje zde prodej potravin, krmiva, popř. je možné to řešit prodejem přes okénko?

Ano. Jedná se o prodej potravin, krmiv, květin, které jsou povoleny – vztahují se na ně výjimky z usnesení vlády.

Je povoleno soudní stání v soudní síni?

Ano. Zákaz se nevztahuje na činnost soudů, které konají na základě zákona.

Lze provozovat autoopravnu (i pro popelářská auta nebo rozvozová auta), když transakce a domluva proběhne vzdáleně a pak si opravář auto pouze vyzvedne a pak zase předá?

Ano. Opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob mají výjimku.

Mohou být otevřená soukromá lékařská zařízení? Přítomni jen recepční, doktorka a vždy jeden pacient.

Ano. Doporučuje se však objednávat pacienty na určenou hodinu, aby nedocházelo ke shlukování většího počtu lidí v čekárnách, tzn., aby se omezil blízký kontakt osob. Zároveň se doporučuje lékařům, aby neprováděli preventivní ošetření, které je možné odložit na později.

Může organizace dále provozovat půjčovnu a rozvoz zdravotnických pomůcek (nejsou si jistí, nejde výhradně o výdejnu) A také, zda mohou stále poskytovat dopravu pro seniory do obchodu, případně k lékařům?

Ano. Výjimka se vztahuje i na zajištění cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků, zdravotnických prostředků, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Nebudou prodejny rybářských potřeb zařazeny do výjimky?

Zatím se o tomto neuvažuje, a tudíž se na ně vztahuje zákaz prodeje.

Lze provozovat obchod s požární a ochranou technikou?

Ano. Jedná se o činnost sloužící k zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti.

Jsou v provozu posilovny, koupaliště, sauny podobné?

Ne.

Mám prodejnu hotových jídel, mohu je prodávat?

Ano, skrze výdejní okénko.

Mohu mít otevřen obchod s prodejem tabákových výrobků?

ANO, je ve výjimce usnesení Vlády ČR.

Musí mít nově balené zboží jako je pečivo etikety?

Ne, zabalené zboží nemusí mít etikety. Nemusí tedy dodržovat požadavky pro uvádění na trh.

Mohu mít otevřený obchod s prodejem kávy a čaje?

Ano, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do provozovny.

Mohu mít otevřený obchod s hygienickým zbožím, kosmetikou a jiným drogistickým zbožím?

Ano, pokud převažuje drogistické zboží.

Mohu mít otevřenou lékárnu s výdejnou zdravotnických prostředků?

Ano, převažuje-li prodej povoleného zboží.

Je možné přijímat objednávky na servis kol?

Ano. Na opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, se vztahuje výjimka

Prodejce automobilů, drobný živnostník prodávající auta koncovému zákazníkovi (autoprodejnu provozuje na svém dvorku) – povoleno?

Ne. Prodej automobilů je zakázán.

Může probíhat servis traktorů přímo u zákazníka (tím je například JZD)?

Ano. Opravy silničních vozidel, pokud není v provozovně současně více než 30 osob, jsou povoleny.

Auto nebude mít technickou prohlídku – policie to nebude řešit, ale co pojišťovna, když vznikne pojistná událost?

Fungování stanic STK je povoleno, stejně jako opravy silničních vozidel, odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích.

Jsou v provozu galerie či veřejné knihovny?

Ne.

Mohu provádět stavební a montážní práce?

Ano.

Mám prodejnu hotových jídel, mohu je prodávat?

Ano, skrze výdejní okénko.

Je možno nabrat do výroby dezinfekčních prostředků brigádníky bez vstupní lékařské prohlídky, kterou v současné době fakticky nelze zajistit?

Ano, v rámci krizových opatření lze u pracovníků, kteří vstoupí do pracovního vztahu v době od 15. 3. 2020, nahradit čestným prohlášením posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.

Lze vyrábět dezinfekci v praxi veterinárního lékaře nyní pro účel desinfekce pro lidi. Veterinářka pro vlastní praxi dezinfekci již dříve vyráběla.

Ano. Vzhledem ke krizovému stavu a nedostatku tohoto sortimentu je tato činnost potřebná. Nejedná se výrobky ke konzumaci.

Výkupna palet (odpadový materiál) - může provozovat (samozřejmě z a dodržení hygienických podmínek?

Ano, pokud souvisí se stavebnictvím pro podnikatele.

Mohu mít v provozu samostatnou myčku aut?

Ne. Myčka může být v provozu pouze pro potřeby pouze pro potřeby integrovaného záchranného systému

Mohu mít otevřenou zastavárnu, bazar, antikvariát?

Ne.

Mohu pokračovat v dokončovacích stavebních pracích, montáže v bytech zákazníků?

Ano.

Mohu mít v provozu autobazar, autoprodejnu?

Ne.

Může probíhat trénování psů u klienta?

Ne.

Mohu provozovat prodej energií?

Jakákoliv obchodní transakce, která je zajištěna prostřednictvím internetu a dalšími vzdálenými prostředky je možná. Nicméně je vždy potřeba dbát zvýšených hygienických podmínek, a omezit kontakt lidí na minimum.

Lze ubytovat hosty s již předem potvrzenou (případně i zaplacenou) rezervací ubytování na období 16. – 24. 3. 2020?

Ano, v případě zaplacených pobytů. Doporučujeme, vzhledem ke karanténě, pobyty po dohodě zkrátit. Rezervace pobytů na další období je možná.

Může fungovat rozhledna?

Ne.

Vztahuje se výjimka ze zákazu na prodejny a provozovny služeb na opravny hudebních nástrojů?

Ne, nicméně jakákoliv obchodní transakce, která je zajištěna prostřednictvím internetu a dalšími vzdálenými prostředky spadá do výjimek a je tedy možná.

Mohu ve vlastním domě provozovat službu stříhání psů? Zákazník přivede psa a poté vyzvedne ostříhaného?

NE, pouze pro potřeby pro zvířata, nelze provozovat služby.

Je možné provozovat vizážistické služby u klienta, a tedy nikoliv v provozovně?

ANO

Mohu provozovat službu autoškoly? Cvičné jízdy?

NE, viz usnesení Vlády ČR

Může být otevřen autoservis a pneuservis?

ANO

Může být otevřený servis audio a video přijímačů, spotřební elektrotechniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti?

Ano.

Mohu mít otevřenou optiku (prodej brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží?

Ano.

Mohu mít otevřenou prodejnu stavebnin, stavebních výrobků či hobby market?

Ano, ale pouze pro podnikatele a živnostníky

Mohu mít otevřenou prádelnu a čistírnu?

Ano, ale pouze přes okénko. Samoobslužné prádelny a čistírny musí být zavřené.

Může být otevřen obchod se spotřební elektrotechnikou?

Ne, pouze servis.

Mohu mít otevřený obchod s potřebami pro domácnost?

Ne

Mohu mít v provozu prodej zahradnických potřeb včetně osiva a sadby?

ANO, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do provozovny.

Mohu provozovat e-shop a prodávat přes internet?

ANO, lze prodej přes internet i dalšími vzdálenými prostředky.

Mohu mít otevřené zdravotnické potřeby?

Ano.

Mohu mít otevřený obchod s prodejem novin a časopisů?

ANO, je ve výjimce usnesení Vlády ČR.

Může být otevřený servis výpočetní a telekomunikační techniky?

Ano.

Může být otevřena prodejna umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany (např. Zásilkovna, PPL)

Ano.

Bude stále probíhat stravování ve vězeňských zařízení?

Ano.

Mohu mít otevřenou hernu a kasino?

Ne.

Mohu mít otevřené stavebniny maloobchod?

ANO, ale bez přítomnosti veřejnosti, respektive mohou zde nakupovat podnikatelé pro své podnikatelské aktivity. Současně pokud obchod zajistí prodej prostřednictvím internetu a dalšími vzdálenými prostředky, může mít otevřeno.

Bude dále v provozu stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb?

Ano.

Mohu mít otevřenou cestovní kancelář?

Ano, za předpokladu, že podnikatel provede obchodní transakci přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do provozovny.

Jak postupovat v případě souběhu několika živností v rámci jedné prodejny? Některá je na seznamu povolených a jiná na seznamu zakázaných?

Podle toho, jaká podnikatelská činnost převažuje, pokud bude převažovat činnost „povolená“, může být provozovna otevřená.

Může být otevřena pojišťovna, směnárna a banka?

Ano. Transakce však musí probíhat přes okénko a dodržování diskrétních zón, aby se klienti neshlukovali ve frontách.

Paní má malou provozovnu v domě, kde poskytuje Individuální zdravotní služby (např. Masáže, aromaterapie, esenciální oleje). Může zůstat otevřená?

Ne, nemůže.

Mohou školit u klienta v provozovně? Školení pod 30 osob.

Ne. Online školení je možné.

Může být otevřena výdejna balíčku?

Ano.

Venkovní nebo vnitřní sportoviště mohou fungovat? Tréninky?

Až do odvolání nouzového stavu je přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště zakázána.

Musí mít živnostník s sebou k nákupu ve stavebninách svůj živnostenský list?

ANO. Podle usnesení vlády č. 214 lze prodávat stavebniny pouze pro podnikatele a živnostníky, nikoliv pro verejnost. Z tohoto důvodu je nutné se prokázat dokladem opravňujícím k této činnosti.

Prodej kamene v kamenolomu, zákazník pouze u okénka zaplatí, není v kontaktu s prodejcem.

Není, možné. Je však možné pouze prodej stavebnin a stavebního materiálu pro podnikatele, nikoliv pro veřejnost.

Mohou být Realitní kanceláře otevřeny?

ANO, za předpokladu, že podnikatel provede obchodní transakci přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do provozovny.

Servis praček a myček, mají provozovnu a pak servisují přímo v domovech. Provozovnu zavřít? Servis v domácnostech může pokračovat?

Ano, servis spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti je povolen. Tzn. Může probíhat servis jak v provozovně, tak v domácnostech. Nicméně je potřeba dbát na dodržování zvýšených hygienických opatření (dezinfekce).

Jak mají prodejci kontrolovat věk nakupujících v obchodech? Jakým způsobem zajistit, aby mezi 8:00 a 10:00 mohli v obchodech s potravinami nakupovat jen důchodci a handicapovaní.

Nebylo blíže specifikováno, pravděpodobně dle dokladu totožnosti.

Překladatelská agentura hodlá zřídit okénko jako na poště. Pomůže jim to vyhnout se nařízení?

ANO, za předpokladu, že podnikatel provede obchodní transakci přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do provozovny.

Když provozovna uzavře jednu svou část, aby se dostala pod 5000 m2 je to v pořádku?

Ne, je to obcházení usnesení Vlády ČR.

Může soukromá jazyková škola pokračovat ve svých lekcích pro studenty s účastí méně než 30 osob?

Bude upřesněno ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Může lektor soukromé jazykové školy docházet do firem na jazykový kurz pro zaměstnance s účastí do 30 osob?

Ne. Online výuka je možná.

Může autoškola uskutečňovat Zkoušky v autoškole? Mohou pokračovat Školení žáků v autoškole?

NE

Může pokračovat Stravování pro zaměstnance cizích firem ve stejné budově?

Ne, pouze pro vlastní zaměstnance

Fitness provozovna – Může probíhat v mezičase rekonstrukce a údržba, úklidy atd… necvičilo by se, ale uklízelo a stěhovalo?

Ano.

Může být otevřena výdejna balíčků, která je v rámci prodejny se zakázanou službou?

Pouze výdejna balíčku ANO.

Pobočka – provozovna – finančního poradenství? Podnikatel se odkazoval na bankovní služby.

ANO, za předpokladu, že podnikatel provede obchodní transakci přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do provozovny.

Může probíhat soukromý trénink ve fitness centru/posilovně?

NE, nemůže.

Může stále fungovat mezinárodní autodoprava – převoz zboží s dodávkou do 3,5 tuny?

Ano, případně doporučujeme se obrátit na Ministerstvo dopravy.

Mohou autoservisy dokončit práce na autech, které mají rozdělané bez přijímání dalších objednávek?

Ano, provoz autoservisů není omezen

Mohou majitelé ke svým koním na nezbytně nutnou dobu, které mají ustájené v jezdeckém areálu a zajistit tak nejdůležitější činnosti jako je například opohybování koní?

ANO, majitelé mohou přijet ke svým koním a pečovat o ně – krmit je, místovat je či opohybovávat.

Do našeho penzionu se jezdí ubytovat Češi kteří zde přes týden pracují a jelikož mají bydliště na druhé straně republiky nemohou dojíždět do práce každý den. Vztahuje se i na ně výjimka?

Ubytovací služby jsou sice zakázány, nicméně pokud ubytovací služba je zajišťována pro řemeslníky nebo pro podnikatelskou a nezbytnou aktivitu, je možné ubytování povolit (penzion, hotely, kempy).

Je možný provoz betonárky – „v provozovně“ - stavebnictví?

ANO, ale bez přítomnosti veřejnosti, respektive mohou zde nakupovat podnikatelé pro své podnikatelské aktivity. Současně pokud obchod zajistí prodej prostřednictvím internetu a dalšími vzdálenými prostředky, může mít otevřeno.

Může zůstat otevřený Prodej a servis čerpadel pro zahradu?

Ne, přímo na provozně. Prodej je možný pouze v případě, pokud bude zajištěn prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků.

Může zůstat otevřený sběrný dvůr?

Ano, může, není to maloobchod. Sběrný dvůr je místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít (recyklovat) nebo jej je nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. (Zákon o ochraně přírody a krajiny).

Může být v provozu sběrna? (nikoliv sběrný dvůr) výkup surovin (železo, papír atd.).

Ne.

V penzionu ubytovávám cizince, kteří mají pracovní povolení na území ČR. Mohu jim prodloužit ubytování?

Ano, vztahuje se na ně výjimka. NELZE však ubytovávat v SOUKROMÍ. Tedy v rodinných domech, bytových domech apod.

Mohu i nadále ubytovávat v hotelu cizince?

Ano, pro ubytování cizinců v ČR platí výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací služby.

Je možné mít otevřenou „provozovnu externího účetnictví“?

ANO, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do provozovny

Může probíhat Výuka jazyka 1 na 1 v kanceláři lektora jazyka?

Ne, nemůže. hrozí riziko šíření infekce. Výuka nemůže probíhat v provozovně lektora.

Mohou být otevřeny Advokátní kanceláře?

Ano, mohou.

Může zůstat otevřená Výroba klíčů a zámečnictví?

Ano, může, jedná se o potřeby pro domácnost.

Mám hospodu, mohu rozvážet jídlo důchodcům?

Ano. Služby pro obyvatele, včetně rozvážkové služby, jsou povoleny.

Je možný prodej pohonných plynů pro vysokozdvižné vozíky, plynové bomby pro domácnost (vaření atd.)?

Ano, může.

Půjčovna stavebních strojů může fungovat? Včetně prodeje a servisu?

Půjčovna stavebních strojů fungovat nemůže, ale opravy silničních vozidel jsou povoleny, je povolen prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům.

Je možné půjčovat dodávky (karavany, osobní a nákladní automobily) po důkladné dezinfekci? Neexistuje provozovna.

ANO, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez přístupu do provozovny

Je povolen prodej ozvučovací, osvětlovací a video techniky?

Ne.

Jsou povolené křtiny?

Ne. Jsou povoleny pouze pohřby.

Je možné provozování bioresonance (přístroj BICON)?

S dotazem se obracejte na Ministerstvo zdravotnictví.

Sádka ryb prodávaných ke konzumaci, může mít otevřenou provozovnu?

Ano. Jedná se o prodej potravin.

Eshop – je možné při převzetí zboží platit v hotovosti?

Ano, není to zakázáno, nicméně je preferována bezhotovostní platba.

Může v týdnu probíhat výtvarný kroužek pro malou skupinku dětí (4-5)?

Ne, nemůže.

Může fungovat odtahová služba?

Ano, může dle výjimky

Může zůstat otevřené Grafické studio s možností vstupu zákazníka do provozovny?

Ano, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do provozovny.

Může firma na montáže oken pokračovat ve schůzkách s klienty v kancelářích? Jedná se o obchodní schůzky – jde tedy o prodej služeb? Nemusí zavřít?

Ano, může. pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, případně montáž u zákazníka (mimo provozovnu) je možná.

Soukromá svářečská škola – pokud bude do 30ti lidí, mohou kurzy pokračovat?

Bude upřesněno ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Kdy budou spuštěny bezúročné půjčky pro živnostníky a podnikatele? A budou se poskytovat OSVČ nějaké finanční kompenzace v návaznosti na současnou situaci?

Předpokládané spuštění od 16. 3. 2020. Další informace od ČMZRB.

Lze provozovat deponii?

Ano, souvisí se stavebnictvím

Mohou být otevřené veřejné parkoviště a veřejné WC?

Ano, mohou.

Lze provozovat činnost poradenství, konzultace?

Ano, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, případně poradenství u zákazníka (mimo provozovnu) je možné.

Může být v provozu psí škola?

NE

Může být otevřené kadeřnictví, masáže, pedikúra, manikúra?

Ano, za předpokladu, že služba bude poskytnuta mimo provozovnu

Je možné provozovat krematorium pro zvířata?

Ano.

Mohu provozovat daňové a účetní poradenství? Klient vloží potřebné doklady do schránky a vůbec se navzájem nesetkají.

Ano, pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do provozovny

Mohu provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek? Mohu jen vydávat či dovézt zákazníkovi?

Ano, zdravotnické potřeby

Jak řešit situaci závodního stravování s přístupem veřejnosti?

Omezit pouze na stravování pro zaměstnance.

Servis praček a myček, mají provozovnu a pak servisují přímo v domovech. Lze provozovnu nechat otevřenou?

Ne, provozovnu zavřít, ale servis v domácnostech (u zákazníka) může pokračovat.

Mohu provádět servis bílé techniky na prodejně elektroniky?

Ano.

Je možné provozovat hodinářství?

Ano jen pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, avšak bez přístupu do provozovny.

Může být otevřena provozovna pohřebních služeb?

Ano.

Může zůstat otevřené grafické studio s možností vstupu zákazníka do provozovny?

NE, do provozovny není vstup možný. Zajištěn může být pouze prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků.

Mohu mít v provozu STK?

Provoz STK je povolen.

Ekologická likvidace vozidel, autovraky mohou provozovat činnost dále?

Ano. Je však nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry a z hygienických důvodů používat bezhotovostní platební styk.

Vztahuje se zákaz provozování na účetní firmu fungující především pro stálou klientelu, ale v současné době občas přijdou i lidí z ulice potřebující zpracovat účetnictví?

Doporučujeme zajistit prodej prostřednictvím internetu a dalších vzdálených prostředků, bez přístupu do provozovny.

Můžou školit v pronajatých prostorách?

Ne. Přítomnost veřejnosti v provozovnách po dobu nouzového stavu se zakazuje.

Může fungovat plavání kojenců?

Ne.

Broušení nástrojů (pily, nože pro řezníky) a kovovýroba – mohou fungovat?

Ne až do 24. 3.

Poskytování služeb zahradnictví, tj. úprava zahrad u zákazníků, může dále fungovat?

Ano. Je však nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry a z hygienických důvodů používat bezhotovostní platební styk.

Jak má postupovat hotel u zahraničních turistů, kterým je znemožněn odlet zpět do země, kde mají trvalý pobyt a chtějí prodloužit rezervaci?

Hotel by měl prodloužit rezervaci na nezbytně nutnou dobu. Doporučujeme se ale obrátit přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Prodejna koření, bylinek, čajů i s výrobou?

Ano. Prodej potravin je povolen.

Může být otevřená parfumerie, dekorativní kosmetika? (Marionaud, Yves Rocher, Douglas, Esté Lauder apod.)?

Ano, nicméně je třeba zvážit uzavření provozovny. Pokud převyšují dekorativní produkty, a nikoliv nezbytné hygienické, drogistické a jiné dezinfekční zboží, které je nyní nezbytné.

Může být provozována mezinárodní půjčovna aut na letišti Václava Havla? Někteří klienti mají uzavřenou smlouvu předem a jdou si pouze vyzvednout auto, jindy ale klienti se zrušenými lety chodí půjčovat auto bez uzavření smlouvy dopředu anebo potřebují při vrácení auta letišti vystavit od půjčovny fakturu. Půjčovna je uvedena jako jedna ze služeb letiště, které uzavřeno není.

Ano, za předpokladu, že obchodní transakce proběhne přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do provozovny. Musí být dodrženy hygienické podmínky a musí být omezen kontakt lidí mezi sebou na minimum.

Mohou se prodávat náhradní díly k dopravním prostředkům a výrobním technologiím?

Ano.

Mohou být v provozu ubytování za účelem rekreace?

Ne.

Mohu prodloužit ubytování lidem, kteří přijeli do ubytovacího zařízení za rekreací?

Ne, ani nesmíte přijímat nové objednávky.

Mohou autoservisy dokončit práce na autech, které mají rozdělané bez přijímání dalších objednávek?

Ano, pokud není v provozovně více než 30 osob současně. To stejné se týká i servisů jízdních kol.

Mohou být v provozu benzínky a prodejny pohonných hmot a paliva?

Ano.

Mohou být v provozu hotely?

Ne, pouze pokud ubytovávají řemeslníky či další osoby pro podnikatelskou nebo jinou nezbytnou aktivitu.

Můžou zůstat v provozu školská ubytovací zařízení?

Ano.

Je možné být ubytován v lázeňském zařízení?

Ano, pokud je lázeňská služba alespoň z části hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Můžou zůstat v provozu ubytovny?

Ano, ale pouze pokud ubytovávají pracující. Pro rekreační ubytování to není možné.

Můžu prodávat jídlo s sebou bez toho, aby zákazník vstoupil do prodejny?

Ano, ale prodejna nesmí být v nákupním centru s prodejní plochou 5000 m2.

Můžu mít otevřenou restauraci?

Ne.

Můžu provozovat stravovací službu v nákupním centru s prodejní plochou 5000 m2?

Ne.

Mohou být otevřeny provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem?

Ano, ale nesmí být v nákupním centru s prodejní plochou 5000 m2.

Může dál fungovat zaměstnanecké stravování?

Ano, ale pouze pro vlastní zaměstnance.

Může být otevřen tetovací salón?

Ne.

Může být otevřená prodejna ochranných bezpečnostních pomůcek (ochranné brýle, štíty, pláště)?

Ano, jedná se o prodej a výdej zdravotnických prostředků.

Pekárna, lahůdky, může mít otevřeno?

Ano. Nicméně je třeba zajistit, aby v místě odběru nebaleného pečiva nedocházelo ke shlukování osob. Prodejní místo musí být vybaveno pomůckami osobní hygieny. Dále je třeba zvážit prodej prostřednictvím výdejního okénka a případné posezení či bufetové uspořádání konzumace jídel rozhodně zrušit.

Může být otevřená prodejna nářadí a spojovacích materiálů / půjčovna nářadí?

NE, prodej a půjčování pro veřejnost je zakázán. Výjimka platí pouze pro živnostníky.

Lze provozovat sběrné suroviny pro velkoodběratele?

Ano, pokud se jedná o do dodávání sběrných surovin v souvislosti se zajištění průmyslové nebo stavební výroby. Nicméně je vždy potřeba dbát zvýšených hygienických podmínek, a omezit kontakt lidí na minimum.

VÝDEJOVNY A ZÁSILKOVNY – jedná se problém s kamennými centrálami velkých eshopů, kam chodí hodně lidí a jsou v prodejně. Jak řešit jejich situaci?

Je nutné stanovit omezení výdejen a zásilkoven (a tím i výdejen s elektro zbožím), aby fungovaly pouze skrz výdejové okénko a lidé se neshlukovali uvnitř.

Jaká jsou pravidla pro pohřby, pro účast v kostelech apod.?

Dle usnesení vlády, jsou pohřby povoleny včetně provozu pohřebních služeb. Nicméně při organizaci je nutné dbát zvýšených hygienických opatření (minimálně zajistit dezinfekční prostředky). Například dodržování odstupu alespoň 2 metry mezi osobami. Současně není vhodné s ohledem na okolnosti shromažďování většího počtu osob – musí vyhodnotit organizátor a pozůstalí, zda je vhodné zvát na pohřeb celé široké příbuzenstvo z celé ČR.

Pokud hotel nemůže zajistit pobyt hosta z provozních důvodů, například v rámci opatření rozhodne o uzavření / provozu, jakým způsobem může vůči ubytovaným hostům postupovat?

Doporučujeme dohodnout se s hostem na ukončení pobytu, postupovat dle smlouvy, spolupracovat s právníkem hotelu.

Jak řešit zaměstnance firem, kteří přijíždějí služebně za prací a nemají jinak kde bydlet, tedy nemohou ani vykonávat svou práci?

Mohou být normálně ubytováni. Jedná se o dlouhodobý pronájem – typu ubytoven.

Lze ubytovat pracovníky firem na základě dlouhodobé smlouvy, přijíždějící pravidelně, případně opakovaně, během pracovních dnů? (rezervace provedena před opatřením, smlouva o zajištění ubytování pracovníků).

Ano, jedná se o dlouhodobý pronájem – typu ubytoven.

Je možný venkovní prodej např. ovoce, zeleniny, vína, medu, atd.?

Ano. Nejde o tržiště, ale prodej mimo provozovnu, ten možný je. Je však nutné dodržovat hygienická opatření, jako udržovat bezpečné rozestupy a nošení roušek.

Mohu provozovat samoobslužnou prádelnu, pokud by bylo vzdáleným přístupem zajištěno pouštění po jednom?

Ne.

Mohu prodávat protipožární prostředky a zařízení (hasící přístroje)?

Ano, je však nutné zabezpečit zvýšená hygienická opatření (dezinfekce), ochranné pomůcky (roušky, respirátory) a odstup osob nejméně 2 metry, platba bezhotovostním platebním stykem.

Obchod prodává oblečení, zároveň ale vyrábí a prodává roušky. Může mít otevřeno za účelem prodeje pouze roušek? (vyrábí je a prodává)

Ano, prodej roušek, které jsou nyní nedostatkové je velice žádoucí. Je potřeba zajistit dodržování hygienických opatření, odstup osob alespoň 2 metry.

Může být otevřena provozovna, kde dochází ke kompletnímu čištění interiérů vozidel a jejich následná dezinfekce?

Ano.

Autolakovna může být otevřena?

ANO, opravy silničních vozidel jsou možné, pokud v provozovně není více než 30 osob. Je potřeba zajistit plnění zvýšených hygienických opatření (dezinfekce), ochranné prostředky (roušky nebo respirátory) a odstup mezi osobami minimálně 2 metry.

Tento měsíc mi vyprší STK na autě. Nevím, jak současná opatření mají vliv na provoz STK, když např. autoškoly nejezdí.

Provoz STK není omezen, fungují tedy normálně. Stejně tak autoservisy a prodeje náhradních dílů.

Je povoleno poskytování úklidových služeb, včetně nebytových prostor v domech i v případě, že docházejí pracovníci do provozů nebo do domácností?

Ano, za předpokladu, že budou dodrženy zvýšená hygienická opatření a bude omezen na minimum přímý kontakt mezi osobami.

Může na čerpací stanici probíhat prodej doplňkového sortimentu?

Ano. Nesmí být však poskytováno občerstvení formou posezení. Doporučuje se zachovávat odstup od ostatních osob nejméně 2 metry, využívat při platbě bezhotovostní platební styk, zajistit zvýšená hygienická opatření (dezinfekce) a ochranné pomůcky (roušky, respirátory).

Jaké jsou náležitosti k přepravě výstavních exponátů?

Doprava výrobků není omezena. Je však potřeba zvážit, zda transport tohoto materiálu je bezpodmínečně nutný vzhledem k dané situaci a zda nelze odložit na pozdější dobu.

Co mají dělat zapsané spolky, které mají ve stanovách zapsanou péči o dítě?

Mohou nadále péči o děti zajišťovat. Musí být dodržována zvýšená hygienická opatření (dezinfekce), ochranné pomůcky (roušky nebo respirátory).

Je možné mít otevřen servis vysokotlakých vodních čističů?

Ano, ale je nutné v zachovávat odstup od ostatních osob nejméně 2 metry, využívat při platbě bezhotovostní platební styk, zajistit zvýšená hygienická opatření (dezinfekce). Je však potřeba zvážit, zda při poskytování této služby bude toto zajištěno.

Jsou otevřené magistráty pro registraci SPZ?

Úřady v době nouzového stavu do 24. 3. mají úřední hodiny v omezeném režimu. Je proto nutné si na příslušném úřadě dálkovým přístupem konkrétní úřední hodiny ověřit. Prosím obraťte se na informační linku příslušného úřadu.

Mohu poskytovat služby jako fyzioterapeut? Jen tomu, komu to hradí pojišťovna nebo nikomu?

Ano, ale je třeba plně respektovat ustanovení vlády, které zakazuje volný pohyb osob na území ČR, s výjimkou nezbytných cest a pochůzek. Je třeba důsledně zvážit, zda tato aktivita je nezbytně nutná a její realizace nezpůsobí ohrožení zdraví.

Proč nelze prodávat auta, když koupě proběhne vzdáleně a auto lze dovézt, resp. zkouška auta proběhne mimo provozovnu?

Auta prodávat nelze, je třeba plně respektovat ustanovení vlády, které zakazuje volný pohyb osob na území ČR, s výjimkou nezbytných cest a pochůzek. Je třeba důsledně zvážit, zda tato aktivita je nezbytně nutná a její realizace nezpůsobí ohrožení zdraví.

Je IT služba – instalace systémů atd. ve školách a úřadech povolena? Je tato služba povolena v rodinách?

Ano, ale je třeba důsledně zvážit, zda tato aktivita je nezbytně nutná a její realizace nezpůsobí ohrožení zdraví.

Servis strojů pro ostatní provoz – mohu?

Pokud se jedná servis, respektive prodej náhradních dílů k výrobním technologiím, tak tento provoz může být otevřen.

Taxi – proč licencovaní taxikáři mohou jezdit a nelicencovaní ne? Jaký je rozdíl?

Taxi služba je zakázaná s výjimkou rozvozu potravin. Dále všichni přepravci osob, respektive občané mají povinnost respektovat ustanovení vlády, které stanovuje, že pohyb osob je možný pouze v nezbytných případech.

Je možné provozovat dětské skupiny a další zajištění péče o děti (i v případě, že se nejedná o školské zařízení, ale služby živnostníka)?

ANO. Pouze v případě, že je používáno k zajištění péče o děti – nevztahuje se o zájmové aktivity, dětské kroužky atd

Lze stornovat již zaplacené ubytovací služby, když je předpokládaný nástup 31. 3. 2020?

Ano. Je však nutné vstoupit v jednání s poskytovatelem této služby a dohodnout se na podmínkách vzhledem ke krizové situaci.

Stravování

Mohu v rámci školní jídelny vydávat obědy pro veřejnost do boxů?

ANO, pouze bez vstupu do provozovny, výdeje prostřednictvím výdejního okénka.

Velkoobchod

Mohu nechat otevřený velkoobchod jakéhokoliv typu?

Ano.

Zpátky na informační rozcestník >>>