Hlavní obsah

„Je to segregace.“ Studenti chtějí kvůli covid opatřením žalovat univerzitu

Foto: muni.cz

Některé fakulty Masarykovy univerzity podmiňují účast na prezenční výuce očkováním, proděláním nemoci nebo negativním testem.

Reklama

2. 12. 2021 17:22

Pětice studentů se obrátila na vedení Masarykovy univerzity s předžalobní výzvou. Nelíbí se jim, že škola podmiňuje účast na prezenční výuce systémem ONT. Seznam Zprávám se podařilo kontaktovat tři studenty, kteří za výzvou stojí.

Článek

Studenti Masarykovy univerzity píší v předžalobní výzvě, že nesouhlasí s pravidly pro prezenční výuku. Cítí se segregováni a diskriminováni tím, že musí prokazovat očkování, prodělání nemoci nebo předkládat test.

„Očkování je sice dobrovolné, ale my to tak na univerzitě určitě necítíme. Ten tlak je obrovský,“ říká jedna z pěti studentek, která za výzvou stojí. Identitu pětice studentů redakce Seznam Zpráv zná, na jejich žádost ale nebude jména zveřejňovat.

Od minulého pondělí vyžaduje většina fakult Masarykovy univerzity splnění podmínek ONT, pokud se chce student účastnit prezenční výuky. V opačném případě si mohou plnit své studijní povinnosti distančně.

„Nechci s univerzitou sdílet informace o svém zdravotním stavu. A nemyslím si, že je možné podmiňovat účast na prezenční výuce něčím takovým,“ komentuje opatření studentka. Ta se přitom pravidelně testuje, do informačního systému univerzity ale výsledek zadávat nechce. Její jméno tak svítí v systému červeně, což pak vidí vyučující.

Autoři předžalobní výzvy také upozorňují na to, že pro mnohé neočkované studenty může být pravidelné testování finančně nákladné.

Úryvek z předžalobní výzvy

Postup univerzity a fakult považujeme za zjevně protiprávní. Očkování proti onemocnění covid-19 je dobrovolné a jakýkoliv nátlak na jeho podstoupení je v rozporu s právem na svobodný a informovaný souhlas, s právem na zachování lidské důstojnosti, s právem na nedotknutelnost osoby a také s právem na svobodu myšlení a svědomí. Nátlak univerzity a fakult spočívá v tom, že bez podstoupení uvedeného očkování a doložení této skutečnosti jsou studenti buď nuceni podstupovat opakované testy, jinak jim je odepřena prezenční výuka, tedy vzdělání ve stejné kvalitě jako očkovaným studentům. Přitom podmínka testování představuje pro studenty finanční zátěž a fakulty studentům vzniklé náklady neproplatí. I když na LF je pro studenty zajištěna možnost bezplatné testování, to je nabízeno v takovém režimu (v časově omezených ranních hodinách), že se jim to často kryje s výukou nebo jim to jinak narušuje harmonogram, a tudíž jsou také nuceni do toho, aby si testování zajišťovali jinde na své náklady. Uvedeným postupem univerzity a fakult dochází k diskriminaci a segregaci studentů a k nezákonnému omezování jejich práva na vzdělání. Postup univerzity a fakult není legitimní, odůvodněný a nemá zákonný podklad.

Vysokoškoláci se původně pokoušeli situaci řešit dopisem, který zaslali rektorovi i děkanům lékařské, filozofické a pedagogické fakulty. Ten ale zůstal bez odpovědi, a proto se obrátili na advokátku Zuzanu Candigliotu. „Komunikace ze strany univerzity se nám nelíbí. Zatím se vyjadřují pouze do médií,“ říkají studenti.

Pokud univerzita opatření nepřehodnotí, podají na ni žalobu. Finančně jim prý pomáhá asi stovka podporovatelů, mezi nimiž jsou rodiče, spolužáci, ale i cizí lidé. „Ano, obáváme se možných následků. Jsme studenti, určitě si nechceme univerzitu znepřátelit. Chceme ale rovné zacházení a někdo to udělat musí,“ vysvětlují studenti, proč chtějí zůstat v anonymitě.

Pokud dojde na žalobu, nebude škole hrozit žádný zásadní postih. Seznam zprávám to sdělila advokátka Zuzana Candigliota. „To bychom museli podat podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pak by se jednalo o správní řízení, kde bychom řešili, že škola zneužívá osobní údaje bez zákonného důvodu. My chceme ale jen to, aby soud řekl, že univerzita jedná nezákonně a musí s tím přestat,“ uvedla advokátka.

Škola za opatřeními stojí

Univerzita si však za svými opatřeními stojí. „Jsme velká instituce, pokud by se epidemie na naší půdě vymkla kontrole, mohlo by to velmi negativně ovlivnit situaci v Brně i Jihomoravském kraji,“ uvedla mluvčí univerzity Michaela Pokorná.

Rektor univerzity Martin Bareš tvrdí, že na prvním místě je ochrana zdraví studentů a zaměstnanců. „Masarykova univerzita ale současně neukládá povinnost očkování a zaručuje rovné zacházení všem studentům a zaměstnancům, tedy i těm, kteří se rozhodnou vakcinaci nepodstoupit,“ uvedl Bareš pro ČTK.

Právě rovného zacházení se ale podle autorů výzvy neočkovaným studentům nedostává. „Někteří vyučující názory neočkovaných zesměšňují. Zároveň univerzita mluví o tom, že studentům, kteří podmínky nesplňují, je zajištěno distanční plnění povinností. Ne všude tomu ale tak je,“ říkají studenti s tím, že přístup jednotlivých pedagogů se liší případ od případu.

Na univerzitním webu se přitom píše, že těm, kteří se ONT neprokážou, musí být zajištěn distanční přístup ke vzdělání. Redaktoři Seznam Zpráv měli možnost vidět e-mail, ve kterém vyučující odmítl distanční formu vzdělání studentovi poskytnout. „V případě nesrovnalostí či nejednoznačností mohou studenti konkrétní fakulty kontaktovat příslušného garanta studijního programu, který má povinnost zajistit distanční alternativu studia,“ okomentovala uvedenou situaci mluvčí Pokorná.

Vedení univerzity se netají důvěrou ve vakcinaci. Bareš často veřejně vyzdvihuje prospěšnost očkování ve svých informačních videích, která jsou uveřejněna na zpravodajském webu univerzity. „Vědecká data, která jsou publikována v mezinárodních prestižních časopisech, ukazují, že očkování významným způsobem chrání naše zdraví. Rovněž významně snižuje, neeliminuje, to je nutné říct, přenos viru na jiné osoby,“ řekl na počátku listopadu v jednom z videí.

Podle údajů, které Masarykova univerzita zveřejnila na svém Facebooku, osmdesát pět procent zaměstnanců a sedmdesát procent studentů bylo již naočkováno nebo prodělalo nemoc. Univerzita nabízí studentům očkování přímo na jednotlivých fakultách.

„Díky promyšlenému a dlouhodobě nastavenému systému protiepidemických opatření se univerzitě i nadále daří držet kontaktní výuku a zamezovat tomu, aby se epidemie na půdě univerzity významněji rozšířila. Čímž univerzita umožňuje studentům v maximální možné míře přístup ke vzdělávání,“ zakončila Pokorná.

Studenti zdůrazňují, že nejsou žádní antivaxeři. „Chápeme, proč se lidé očkují. Rozumíme ale také těm, kteří se očkování obávají,“ tvrdí student. Jeho kolegyně pak dodává, že si uvědomují, že situace v nemocnicích je špatná. „Nám jde jen o rovný přístup. Mrzí nás zvýhodňování očkovaných, přestože oni sami mohou virus také roznášet.“

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované