Hlavní obsah

Kdo radí vládě s covidem? Podívejte se na celý seznam odborníků

Foto: vlada.cz

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Reklama

12. 1. 2022 11:40

Na začátku roku ministr zdravotnictví Vlastimil Válek oficiálně ustavil Národní institut pro zvládání pandemie. Doplnil původní osmadvacítku odborníků a vládě bude radit ve výsledku čtyřicet lidí z různých oborů.

Článek

Ministr zdravotnictví ho rád označuje jako český „virtuální“ Kochův institut, což je uznávaný německý ústav pro kontrolu a prevenci nemocí. Vznikat začal už v říjnu po volbách. Válek tím pověřil imunologa Romana Chlíbka.

Až nyní má ale Národní institut pro zvládání pandemie finální podobu, kterou ve středu ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na webu.

Čtyřicítka expertů je rozdělena do pěti odborných skupin: skupina analytická, skupina epidemiologická, skupina laboratorní diagnostiky, skupina léčby a kliniky a skupina imunologická a vakcinologická.

Úkolem institutu je podle ministerstva vytvářet stanoviska a doporučení pro co možná nejefektivnější zvládání epidemie. Tato opatření následně projednává Centrální řídicí tým a také ministři, jejichž gescí se týkají. Opatření jsou také konzultována s hejtmany.

V institutu jsou známá jména spojená s řešením epidemie koronaviru. Válek ale chtěl, aby skupina byla názorově pestrá, proto jsou v ní i lidé, kteří v minulosti měli ke způsobu řešení epidemie výhrady. Například viroložka Hana Zelená, jež kritizovala například plošné nošení roušek a zavedený způsob testování na koronavirus označila za bezcenný, protože na něj nenavazuje klinické vyšetření. Nebo imunolog Vojtěch Thon, který hájí názor, že by se měly uznávat protilátky získané proděláním nemoci.

Skupina analytická (vedoucí RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.)

1. Doc. Ing. Luděk Berec, Dr. – Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR

2. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel ÚZIS ČR, Praha a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz, LF MU Brno

3. Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK, Praha

4. RNDr. Lucia Houfková – datová analytička, členka České statistické společnosti

5. RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. – ÚZIS ČR, Praha a Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

6. Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

7. Mgr. David Kraus, Ph.D. – Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

8. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. – ÚZIS ČR, Praha a Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

9. Mgr. Roman Neruda, CSc. – Oddělení strojového učení, Ústav informatiky AV ČR, Praha

10. Mgr. Jan M. Novák – výzkumný analytik pro oblast zdravotnictví

11. RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. – ÚZIS ČR, Praha a Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno

12. RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. – Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

13. Ing. Robert Straka, Ph.D. – AGH University of Science and Technology, Kraków a FJFI ČVUT, Praha

14. RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha

15. Doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., M. S., Ph.D. – Oddělení statistického modelování, Ústav informatiky AV ČR, Praha a RECETOX PřF MU, Brno

Podrobněji o jednotlivých jménech poradního orgánu jsme psali zde:

Skupina epidemiologie a prevence covid-19 (vedoucí doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA)

1. Mgr. Michal Bartoš – ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) Plzeňského kraje, Plzeň

2. MUDr. Renata Ciupek – ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihomoravského kraje, Brno

3. Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

4. Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D – ředitelka KHS Jihočeského kraje, České Budějovice

5. MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. – Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státního zdravotního ústavu v Praze

6. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA – děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MESES

7. MUDr. Irena Martínková – ředitelka protiepidemického odboru KHS Moravskoslezského kraje, Ostrava

8. MUDr. Jana Prattingerová – ředitelka protiepidemického odboru KHS Libereckého kraje, Liberec

9. MUDr. Petr Smejkal – epidemiolog IKEM Praha, člen MeSES

Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 (vedoucí prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.)

1. Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

2. Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny

3. Doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. – Centrum molekulární biologie a genetiky Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno (literární rešerše, prof. Mayer)

4. MUDr. Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu v Praze, virologie

5. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolizmu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

6. MUDr. Hana Zelená, Ph.D. – Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, člen SMIS

Skupina léčby a kliniky covid-19 (vedoucí prim. MUDr. Pavel Dlouhý)

1. Prof. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. – Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, Praha

2. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – praktický dětský lékař, členka výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP

3. Prim. MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

4. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolizmu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

5. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka

6. Doc. MUDr. Bohumil Seifert, CSc. – vědecký sekretář Společnosti všeobecných lékařů ČLS JEP

7. MUDr. Petr Šonka – předseda Sdružení praktických lékařů ČR

8. Mgr. Michal Hojný – vedoucí lékárník IKEM, člen výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP

9. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. – primář Interního oddělení Nemocnice Znojmo, člen výboru České internistické společnosti ČLS JEP

10. Doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. – plicní oddělení Medicon, a. s., členka výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Skupina imunologická a vakcinologická (vedoucí prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.)

1. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – praktický dětský lékař, členka výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP

2. MVDr. Václav Fejt – vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod, člen SMIS

3. Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

4. MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová – praktická dětská lékařka, Plzeň

5. MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. – Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav v Praze

6. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA – děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MESES

7. Prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. – vakcinolog, epidemiolog, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

8. Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. – přednosta Pracoviště laboratorních metod a vedoucí Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM Praha

9. Prof. Vojtěch Thon, Ph.D. – imunolog, výzkumné centrum Recetox Masarykovy univerzity, Brno

Reklama

Doporučované