Hlavní obsah

Tip na výlet: Zázrak u středobodu České republiky

Kostel Číhošť.

28. 8. 2020 15:05

Vypravte se do obce, kde se před 70 lety odehrál záhadný jev, který dodnes nebyl uspokojivě vysvětlen. Letní tip Petra Švihela, redaktora domácí redakce.

Článek

Příběh číhošťského zázraku byl popsán mnohokrát, ze zvůle a krutosti, jimiž na nevysvětlitelný jev v číhošťském kostele zareagoval komunistický aparát, ovšem nepřestává mrazit.

Výlet do obce Číhošť, která se nachází kousek od Ledče nad Sázavou, vás vrátí do 11. prosince 1949. Do doby třetí neděle adventní, kdy v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie kázal farář Josef Toufar. Právě tehdy se tam rozkymácel půlmetrový kříž. Pohyboval se za strany na stranu a pak zůstal stát nepřirozeně ohnutý a nakloněný ke kazatelně. Sám farář to nezaznamenal, řekli mu to později ohromení věřící. Celkem devatenáct osob vychýlení křížku vidělo a později i potvrdilo vyslýchajícím prokurátorům. Přesto pátera Toufara na konci ledna, kdy už pověst o zázraku obíhala krajem, unesla z farnosti StB. Měsíc byl fyzicky i psychicky mučen ve Valdicích. Dozorci z něj chtěli násilně vymoci doznání, že se podílel na rozsáhlém církevním spiknutí řízeném Vatikánem. Nelidskému zacházení Toufar podlehl.

Dnes je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, vystavěný před polovinou 14. století na zdivu starší stavby, zapsán v seznamu kulturních památek coby významný doklad středověkého osídlení kraje. Toufar má od roku 1990 u kostela památník, který zhotovil akademický sochař Roman Podrázský.

Kostel je otevřený v době bohoslužeb, nebo po předchozí domluvě. Za podobných podmínek je přístupná i výstava o životě pátera Josefa Toufara v budově místní fary.

Není ovšem zdaleka jen zázrak a páter Toufar, jimiž dnes obec žije. Na první pohled tu místní řeší daleko jiný úkaz – tentokrát geografický. Šipky po celé obci neomylně vedou všechny přijíždějící do pole kousek od obecního úřadu, kde se nachází geografický střed České republiky.

Může se vám stát, že v místě potkáte lidi, kteří zde meditují nebo se snaží jinak načerpat energii z tohoto místa.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené