Hlavní obsah

Liberec má další variantu kvůli převodům podílů na družstevníky

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační snímek.

Reklama

8. 2. 22:26

Liberec začal připravovat další variantu, jak bezúplatně převést podíl města v bytových družstvech na družstevníky. Nazývá ji dotační, jde o čtvrtou možnost.

Článek

Podle tohoto návrhu by družstvo podíl města odkoupilo za cenu obvyklou, radnice by ale zároveň pro členy družstva vypsala dotační program, z něhož by zaplatili svůj podíl na kupní ceně. Kdo byt obývá, nemusel by městu doplácet nic ze svého. Dotace by ale byla krácena těm, kteří byt pronajímají. Opozice návrh kritizuje.

„Vítáme snahu radnice konečně nalézt nějakou cestu. Jsme však přesvědčeni, že jde o cestu složitou, nákladnou a pro družstevníky rizikovou,“ uvedl opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

V Liberci je problematická sdružená výstavba bytů z let 1997 až 2007, pro něž družstva prostřednictvím města získala dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Týká se to 1150 bytů v deseti družstvech, město v nich má podíly 25 až 30 procent díky vložení státní dotace. Město se v uzavřených smlouvách zavázalo, že 20 let po kolaudaci domů převede svůj podíl bezúplatně na družstva. Podle právníků ale smlouvy neplatí. Pokud by město našlo možnost, jak byty převést, družstevníci by museli zaplatit daň z příjmu, která může podle města dosáhnout v průměru 200 tisíc korun na byt. Liberec to chtěl řešit změnou legislativy, návrh na novelu čtyř zákonů ale považuje vláda za nadbytečný.

Novou možnou variantu v pondělí představil radní města Michal Hron (Starostové pro Liberecký kraj) pověřený zastupitelstvem, aby vytvořil návrh na převod podílu města na družstevníky. Ideu našel v dotačních programech. „Dostali jsme dotaci od státu, a co brání nám, abychom stejnou dotaci poskytli i družstevníkům,“ řekl Hron. Uzavření kupní smlouvy s družstvy je podle něj způsob, jak odstranit pochybnosti o tom, zda město postupuje v souladu se zákonem.

Opozice ale považuje tuto variantu za zbytečně nákladnou. „Vyžádá si výdaje na bankovní poplatky, zpracování znaleckých posudků na všechny domy, respektive byty, a také na zpracování, schválení, podepsání a archivaci mnoha smluv s jednotlivými družstevníky,“ uvedl Baxa. Za nejlepší považuje takzvanou kralupskou variantu postavenou na vzájemném zápočtu pohledávek mezi městem a družstevníky. Podle ní by družstevníci zřejmě nic doplácet neměli. „Byla by administrativně nejjednodušší, odstranila by toky hotových peněz, řešila by riziko daní, nenutí družstevníky uznat pochybné závazky a odstraňuje rizika pro družstevníky,“ dodal Baxa.

Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) uvedl, že jde o majetek za bezmála miliardu korun. Způsob vypořádaní, jež město zvolí, bude znám možná už letos. „Dali jsme si závazek, že bychom rádi už v letošním roce jednou z těch variant provedli převod podílů v bytovém družstvu Alfa, Beta a Gama, a když nám vše dobře půjde, tak by se to týkalo i A+G Stadion,“ uvedl primátor. V příštím roce by podle něj měla přijít na řadu ostatní družstva.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované