Hlavní obsah

Senzační realismus Theodora Pištěka na Hluboké

Foto: Pavel Černý, Seznam Zprávy

V Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou dostal prostor oceňovaný výtvarník Theodor Pištěk. V popředí dílo s názvem Rodina.

Reklama

1. 7. 2022 8:25

Alšova jihočeská galerie vystavuje ikonická díla Theodora Pištěka, tentokrát ve světovém hyperrealistickém kontextu. Dalšími autory jsou Richard Estes, Gérard Gasiorowski, Gottfried Helnwein, Jacques Monory či Gerhard Richter.

Článek

Do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou se po 29 letech vrátil Theodor Pištěk. „Tehdejší výstava se zapsala do paměti mnoha návštěvníků. Mnozí si vybaví, že tehdy byl na obálce obraz Ecce Homo – i toto dílo u nás návštěvníci uvidí,“ připomíná ředitel AJG Aleš Seifert.

Aktuální výstava nese název Theodor Pištěk | Senzační realismus. Ústředním dílem je Adieu Guy Moll, vrcholí obrazy Autoportrét u okna 1, Autoportrét u okna 2 a Rodina. Pomyslně ji uzavírá dílo s názvem Český horizont,“ doplňuje kurátor výstavy Martin Dostál.

Foto: Archiv majitele, Seznam Zprávy

Jedním z vrcholů výstavy je Autoportrét u okna 1, olej na plátně z roku 1981. Obraz se nachází v soukromé sbírce.

Poprvé se malíř Theodor Pištěk objevil společně s americkými a evropskými hyper-, foto- či jinými realisty 60. a 70. let v roce 2011 na široce koncipované výstavě East of Eden v Ludwigově muzeu v Budapešti.

Nyní se ke svébytné Pištěkově realistické prezentaci s lehkými přesahy k jeho evropským a americkým druhům odhodlala Alšova jihočeská galerie. Samotný Pištěk je na tomto výstavním projektu představen výhradně svými realistickými pracemi, a to v komplexním přehledu jeho nejznámějších a ikonických děl. Vznikaly zejména od počátku 70. let 20. století do první poloviny následné dekády.

Theodor Pištěk | Senzační realismus

Výstava Alšovy jihočeské galerie byla v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou slavnostně zahájena v sobotu 25. června, potrvá do 30. října 2022.

Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin.

Kromě Pištěkových obrazů mají návštěvníci možnost zhlédnout také díla Richarda Estese, Gérarda Gasiorowského, Gottfrieda Helnweina, Jacquesa Monoryho či Gerharda Richtera. „V kontextu Pištěkovy tvorby je navýsost napínavé srovnání jeho přístupu jednak s americkými hyperrealisty, jednak s tendencemi evropského malířství, které z realismu vycházelo. Zejména práce Jacquese Monoryho či Gerharda Richtera, který je stejný ročník narození jako Theodor Pištěk,“ vysvětluje Dostál.

+4

Několik prací, zapůjčených z Ludwigových muzeí ve Vídni, Budapešti a Koblenzi a také ze dvou českých sbírek, umožňuje srovnání jednotlivých uměleckých strategií a dokazuje, že Pištěkovo dílo je nedílnou součástí světového uměleckého dění dané epochy a realistických stylů.

Výstavu připravovala galerie dlouho a kvůli covidovým omezením nakonec její termín vyšel na letošní rok. Díky tomu ale připomíná i umělcovo významné jubileum: 90. narozeniny.

Theodor Pištěk

Narodil se 25. října 1932 v Praze v umělecké rodině: jeho rodiči byli herec Theodor Pištěk a herečka Marie Ženíšková; jeho pradědečkem byl malíř František Ženíšek.

Akademii výtvarných umění v Praze studoval v ateliéru Vratislava Nechleby (1952–1959), čestný rok pak strávil v ateliéru Antonína Pelce.

Filmový režisér František Vláčil jej v roce 1959 oslovil ke spolupráci na filmu Holubice, vedle výtvarné spolupráce vytvořil Pištěk také kostýmy. Od té doby se podílel jako výtvarník kostýmů na více než stovce filmů.

Za kostýmní návrhy k filmu Miloše Formana Amadeus (1984) obdržel cenu americké filmové akademie Oscar. Za kostýmy k filmu Valmont (1989) stejného režiséra obdržel nejvyšší francouzskou filmovou cenu César. Za dlouhodobý umělecký přínos v oblasti kinematografie obdržel v roce 2004 cenu Český lev.

V současné době žije a pracuje v Mukařově.

Reklama

Doporučované