Hlavní obsah

Milionové pokuty i zákaz činnosti. Nový zákon reaguje na šikanu seniorů

Změna si klade za cíl zajistit lepší péči v zařízeních, kde se lidé jen obtížně dovolávají pomoci.

Reklama

13. 1. 2020 13:31

Od konce prosince je připomínkám otevřený vládní návrh na reformu péče v sociálních službách. Ministryně Jana Maláčová v něm klade větší důraz na důstojnost a integritu ubytovaných osob, zavádí nuceného správce a provádí i některé kosmetické úpravy.

Článek

„Nově budeme financovat veškeré personální náklady, budeme zavádět personální standardy, v celém systému zavádíme dodržování lidských práv jako kritérium kvality,“ vyjmenovávala ministryně práce Jana Maláčová na konci loňského roku, jaké změny chystá v novém zákoně o sociálních službách.

Reagovala tím na odvysílanou minisérii Seznamu Ve stínu Slunečnice, ve které reportéři odhalili nevhodné chování části personálu ke klientům v ostravském domově pro seniory. Novela zákona se do připomínkového řízení dostala těsně před Vánoci. Tam bude do 22. ledna, poté návrh projedná vláda.

Kromě změny financování a některých kosmetických změn se v jejím návrhu rozrůstá třeba množství poskytovaných činností ze strany sociálních zařízení. A novým kritériem kvality se stává soukromí a lidská důstojnost.

Přijde nucený správce

Nejvýraznější změnou v zákoně je ale zavedení tzv. nuceného správce – institutu, který ministerstvu umožní řešit nejvážnější případy převedením pod dočasnou správu náhradního managementu.

Ministerstvo tak může učinit při zjištění ohrožení života nebo porušení základních lidských práv a důstojnosti klientů uvnitř zařízení. Důvodem musí být zvlášť závažné porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb.

Spolu se jmenováním nuceného správce úřad ministryně formuluje i podmínky, za jakých bude působit, a délku trvání konkrétně zavedených opatření. Pod nucenou správou může zařízení být maximálně 4 roky.

„Ve výjimečných případech může ministerstvo zařízení úplně zrušit,“ uvedla pro Seznam.cz v listopadovém rozhovoru při oznamování změn zákona Maláčová.

Povinnost respektovat důstojnost

„Novela zákona o sociálních službách zejména reaguje na ne úplně optimální stav ochrany lidských práv, ochrany zdraví a života klientů sociálních služeb,“ píše ministerstvo v předkládací zprávě návrhu s tím, že přináší nová opatření na ochranu práv klientů.

Mezi dosavadní povinnosti sociálních zařízení proto přibyla i „povinnost respektovat důstojnost, soukromí a integritu osoby, které poskytuje sociální službu“.

Díky tomu může inspekce její nedodržování trestat pokutou, a to až do výše 2,5 milionu korun. „Proto, aby tyto kontroly zjistily skutečný stav věci, budou realizovány neohlášeně a pravidelně, a to alespoň jedenkrát za 5 let v každé sociální službě,“ píše ministerstvo.

A při nespokojenosti s poskytovanou péčí se klienti nově budou moci obrátit nejen na poskytovatele a zřizovatele, ale také na ministerstvo. To bude konkrétní podněty lidí řešit ve stanovené lhůtě.

Posílení terénních služeb

Ministerstvo chce sociální zařízení financovat v rámci nově sestavované „garantované sítě sociálních služeb“. Zařízením v této síti má poskytovat nárokovou dotaci, kraje rozepíšou dotace podle registru těch v garantované síti.

Účelová dotace, kterou ministerstvo poskytuje na činnost tamních pracovníků, se pak bude nově poskytovat na jeden celý pracovní úvazek.

V novele zákona udělala Jana Maláčová i první krok k rozšíření terénních služeb na úkor těch pobytových. Už v zásadách zákona o sociálních službách formuluje následující: „Jestliže je třeba pomoc a podporu zajistit prostřednictvím sociálních služeb, poskytují se přednostně sociální služby v terénní nebo ambulantní formě.“

Zbylé změny v konkrétních druzích a formách sociálních služeb jsou potom spíše kosmetické.

Místo domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem se v zákoně nově počítá s „domovy sociální péče“. Pracovníci v sociálních službách také mají nově poskytovat třeba psychosociální podporu při umírání, včetně pomoci blízkým osobám. Někteří ambulantní a terénní pracovníci mají nacvičovat dovednosti pro zvládání bydlení nebo rozvíjet další činnosti klientů, které povedou k sociálnímu začlenění v rámci bydlení.

Nízkoprahovým denním centrům, azylovým domům, službám sociální podpory, noclehárnám a terénním programům navíc přibyla nová povinnost – zprostředkování potravinové a materiální pomoci.

Debatu mezi politiky o zkvalitnění péče v sociálních službách v listopadu odstartovala pětidílná minisérie Ve stínu Slunečnice. Infiltraci reportérů do ostravského Domova seniorů Slunečnice si můžete připomenout tady.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované