Hlavní obsah

Moje nedospělé děti se nesmí dozvědět, co se stalo jejich mamince. Trýznivé svědectví o chování kněze

Hana popisuje, jak se její svědectví dostalo do Vatikánu a proč čeští biskupové nedokázali deset let rozhodnout.Video: Seznam Zprávy

 

Reklama

25. 3. 2019 18:07

Zvláštní vyšetřování s částí zpovědi ženy Hany, která mluví o tom, že ji od patnácti let sexuálně zneužíval farář, a jejíž svědectví měli čeští biskupové deset let k dispozici, hýbe katolickou církví. Nyní vám přinášíme nezkrácenou verzi ženina svědectví.

Článek

Nebyla jedinou ženou, která podle svého svědectví udělala neblahou zkušenost s knězem V. Z. z českobudějovické diecéze. Zvláštní vyšetřování přineslo svědectví dalších tří, o další ženě se reportéři dozvěděli po natáčení. Všechny byly svědčit na biskupství v Českých Budějovicích.

Přesto představitelé katolické církve dlouhá léta nekonali: ženy vyslechli a zavázali je mlčením – to bylo vše. Teprve po zásahu Vatikánu byl letos v lednu kněz V. Z. suspendován a církev chystá proces.

„Myslím si, že se bojí toho, že vědí, že ta svědectví na těch biskupstvích už mají spoustu let a že jediné řešení, které dělali, bylo to, že přendali kněze do jiné farnosti,“ říká v nově zveřejněném videu žena, kterou jsme nazvali Hana (její pravou identitu redakce zná).

„Jeden biskup to ví na druhého, jeden kněz na druhého. Je to začarovaný kruh, ze kterého tady u nás nikdy nevyjdeme, pokud jeden z těch biskupů, z těch mnichů a z těch kněží nevystoupí a svým způsobem nevezme svoji kůži na trh a neřekne: Jo, byla to chyba, my jsme tomu byli tak prostě naučení.“

Hana ve své výpovědi promluvila o anabázi s českobudějovickými biskupy, která začala v roce 2009. Její svědectví si vyslechl biskup Jiří Paďour, od roku 2014 se jím zabýval jeho nástupce a dosavadní biskup Vlastimil Kročil. I po opakovaných urgencích, aby se s případem něco dělo, českobudějovické biskupství nezakročilo.

Nutno dodat, že kardinál Dominik Duka i biskup Kročil ve svých vyjádřeních z konce minulého týdne se obětem, natočeným ve Zvláštním vyšetřování, omluvili, žádný z nich ale nepřevzal zodpovědnost za to, že se s případem kněze V. Z. dlouho nic nedělo.

V úvodním videu Hana popisuje, jak se její případ po devíti letech od nahlášení dostal do Vatikánu, jak se jí následně ozval a omlouval soudní vikář z Brna za to, že církev dlouhá léta nic nedělala, jak ji i další obětí nutil k tomu, ať hledají další a další zneužité ženy („Asi si dovedete představit, jak mi asi bylo, když jsem měla jít pátrat po dalších obětech.“), a proč se nikdy neodhodlala jít s případem na policii.

Nezkrácenou verzi trýznivé výpovědi ženy Hany pak najdete zde:

Plná verze svědectví ženy, jež zažíla sexuální zneužívání knězem i následné nicnedělání biskupů.Video: Seznam Zprávy

Toto svědectví se týká problému v celé jeho šíři – od prvního kontaktu s farářem V. Z. v obci Žirovnice na Pelhřimovsku přes několik let sexuálního zneužívání, vystěhování z městečka až po současný zásah z Říma. Otevírá velmi intenzivní vhled do katolického prostředí, do komunity, kde lidé nepochybují o svatých úmyslech kněží, kde jsou jim plně oddáni a kde svědectví o zneužití nechce nikdo věřit a často se obrátí proti oběti samé. Dozvíte se také, proč lidé se zkušeností se sexuálním zneužitím dlouhá léta mlčí a co bývá impulsem k tomu, aby se ozvaly.

Reklama

Doporučované