Hlavní obsah

Mynář nám neřekl vše, napsali kontroloři. Dotace na penzion se má vracet

Jednatelem firmy Clever Management byl v době přidělení dotace Vratislav Mynář.

Reklama

26. 3. 2020 6:20

Seznam Zprávy získaly závěrečné dokumenty o mimořádné kontrole, kterou udělal dotační úřad v případu veřejné podpory pro stavbu penzionu v Osvětimanech. Stavěla ho společnost Clever Management hradního kancléře Vratislava Mynáře.

Článek

Firma Clever Management hradního kancléře Vratislava Mynáře dostane už brzy výzvu, že má třicet dní na to, aby vrátila dotaci ve výši téměř šesti milionů korun.

Tuto částku poskytl firmě v roce 2011 Regionální operační program Střední Morava na dostavbu penzionu v Osvětimanech.

Jenže mimořádná kontrola přidělení těchto peněz nyní ukázala, že společnost Clever Management neměla vůbec dotaci získat, jak před několika dny upozornil pořad Reportéři ČT.

V nových dokumentech o závěrech kontroly, které mají Seznam Zprávy k dispozici, kontroloři konstatovali, že právě Vratislav Mynář jako tehdejší jednatel Clever Managementu neuvedl dotačnímu úřadu důležité informace.

Kontroloři napsali, že kdyby je znali, Clever Management by podle nich vůbec neprošel hodnocením a peníze z Evropské unie by jeho projekt nezískal.

Zjištění kontrolorů je důležité také proto, že policisté prověřují, zda v tomto případu nebyl spáchán dotační podvod.

„Policie v předmětné věci šetří, zda nedošlo ke spáchání trestného činu dotačního podvodu, respektive poškození finančních zájmů Evropské unie,“ uvedl mluvčí brněnského krajského státního zastupitelství Hynek Olma.

Kauza je v tuto chvíli ještě ve fázi prověřování, jak doplnil žalobce Olma. Nikdo tedy obviněn nebyl.

Dotační úřad tvrdí, že firma Clever Management neměla dotaci ve výši téměř šesti milionů korun z Evropské unie získat, protože dříve už na stejnou stavbu poskytlo veřejnou podporu Ministerstvo školství.

V roce 2008 totiž schválilo Spolku Chřibák částku třináct milionů korun na výstavbu ubytovny pro sportovce.

Za tuto částku došlo k demolici bývalého zemědělského objektu v Osvětimanech a na jeho místě se postavila hrubá stavba ubytovny, navíc se udělaly podlahy, izolace, kanalizace, střecha, okna nebo dveře.

V projektu poté pokračovala firma Clever Management. Podepsala se Spolkem Chřibák smlouvu o pronájmu objektu za 30 tisíc korun ročně. A se zmíněnou téměř šestimilionovou podporou z fondů EU se pak projekt změnil a původně projektovaná ubytovna byla vystavěna v penzion. Dokončila se restaurace, prostor pro ubytování, vybudovala se sauna, wellness a fitness.

Oba projekty podle kontrolorů dotačního úřadu spojoval jeden člověk: současný kancléř Vratislav Mynář.

Jak uvedla vedoucí odboru kontroly a plateb ROP Střední Morava Dana Koplíková, Vratislav Mynář byl při předložení projektové žádosti i v době dopracování projektu jednatelem společnosti Clever Management.

Byl však také hospodářem Spolku Chřibák. Podle Koplíkové zároveň v roce 2008 zastupoval sdružení Chřibák jako žadatele v územním a stavebním řízení v souvislosti s přidělením dotace z Ministerstva školství.

„Vratislav Mynář, jako člen nejvyšších orgánů sdružení i jako jednatel, měl všechny informace o realizaci projektu financovaného z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž tyto informace v rámci navazujícího projektu z ROP Střední Morava neuvedl,“ uvedla Koplíková v dokumentu, v němž na třiceti stranách vypořádala námitky podané společností Clever Management.

Informace o vazbě penzionu na projekt Spolku Chřibák dotovaný z peněz ministerstva nebyly v projektové žádosti uvedeny. Což je podle Koplíkové v rozporu s čestným prohlášením, které Mynář v listopadu 2009 podepsal.

Právní zástupce firmy Clever Management Vojtěch Sklenář argumentoval tím, že oba projekty - jak Spolku Chřibák, tak i této společnosti - jsou odlišné.

„Lze jen stěží dojít k závěru, že v případě projektu podpořeného z peněz Evropské unie se jedná o doplněk prvního projektu. Jedná se totiž o projekt zcela nový a tím pádem jednoznačně odlišný a odlišitelný od projektu Spolku Chřibák,“ uvedl Sklenář. Což podle něj dokazuje, že se muselo změnit i stavební povolení pro danou stavbu.

Jenže dotační úřad s tím nesouhlasil. Podle něho lze třeba z fotografií doložit, že peníze z Evropské unie se použily na navazující dostavbu, na kterou dříve Chřibák dostal od ministerstva dotaci.

„Z dokumentů v rámci stavebního řízení týkajících se obou projektů vyplývá, že projekt realizovaný sdružením Chřibák by nebyl bez navazujícího projektu kontrolované osoby životaschopný, zůstal by ve stadiu rozestavěnosti. Kontrolovaná osoba (Clever Management) projekt sdružení Chřibák dokončila do stadia kolaudace,“ napsala Koplíková.

Vratislav Mynář dříve opakovaně odmítl, že by se nějakého pochybení dopustil. V rámci kontroly doložil nyní i čestné prohlášení, v němž uvádí, že se on a jeho spolupracovníci opakovaně setkávali s úředníkem dotačního úřadu.

Při těchto jednáních mu prý řekli, že Spolek Chřibák dříve dotaci z Ministerstva školství získal. Takže podle nich o přidělení těchto peněz úředníci z ROP Střední Morava věděli. Ale i tuto námitku kontroloři odmítli, protože tyto schůzky nebyly nikde zaevidovány.

Dotační úřad už vyzval firmu Clever Management, aby dobrovolně dotaci vrátila. Bude na to mít třicet dnů.

„Lhůta začíná ‚běžet‘ od data, kdy si poslední z adresátů zprávu vyzvedl z datové schránky. Zatím nemám informaci, že by si ji všichni vyzvedli,“ uvedla pro Seznam Zprávy Koplíková.

Zda firma peníze hodlá vrátit, není zatím jasné. Vratislav Mynář na konkrétní dotaz Seznam Zpráv neodpověděl. Současný jednatel firmy Clever Management Miroslav Červenka se pak redakci vůbec neozval.

„V dané věci nemohu jakékoliv informace sdělovat, neboť jsem vázán advokátní mlčenlivostí,“ napsal Sklenář, který společnost zastupoval.

Nejde přitom o první pochybení, které kontroloři v Osvětimanech odhalili. Částku 975 tisíc korun musel před několika týdny vrátit Ministerstvu školství také Spolek Chřibák. Důvodem bylo, že v rozporu s podmínkami přidělení dotace podepsal s firmou Clever Management smlouvu o pronájmu objektu na dobu patnácti let.

Reklama

Doporučované