Hlavní obsah

Myslivci nahlásí odlov mobilem. Lesníci: S přemnoženou zvěří to nepomůže

Foto: Michaela Rambousková, Seznam Zprávy

Přemnožená spárkatá zvěř likviduje sazenice, které mají obnovit les po kůrovcové kalamitě.

Reklama

29. 6. 2020 18:11

Vláda dnes schválila novelu mysliveckého zákona navrženou Ministerstvem zemědělství, která by měla ulehčit českým lesům snadnější redukci přemnožené spárkaté zvěře. Odborníci ji však kritizují jako nedostatečnou.

Článek

Myslivci díky novele budou moct hlásit ulovenou zvěř pomocí aplikace v mobilním telefonu. „Podle současných zákonů musí myslivci jednou měsíčně odevzdávat papírové hlášení o lovu. Oproti tomu bude aplikace v telefonu a elektronická evidence administrativně jednodušší, levnější a prakticky stále aktutální,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Systém bude zároveň obsahovat kompletní myslivecké plánování. Pokud bude někde les nadměrně poškozený, orgán státní správy operativně nařídí myslivcům zvýšení lovu. Za opakované neplnění plánu bude spolkům hrozit až 200tisícová pokuta. Lesnické společnosti, ochránci přírody, ornitologové či ekologičtí aktivisté však proti schválené novele mají výhrady.

Lesníci se obávají, že současné znění novely zákona dostatečně neřeší prevenci škod způsobených spárkatou zvěří na nové výsadbě po kůrovcové těžbě. Upozorňují, že výsadba majitele lesů, potažmo stát, který na ni poskytuje dotace, stojí nemalé peníze. A na příklad mladé listnaté stromy nebo jedle mimo oplocenky dokáže přemnožená zvěř zlikvidovat téměř ve 100 procentech.

„V předkládané novele není v obecných zásadách chovu uložena uživateli základní povinnost udržovat takové stavy zvěře, aby lesy nebyly nadměrně poškozované,“ upozornil na jeden z nedostatků novely Milan Hron, předseda lesnického sdružení Pro Silva Bohemica. Sdružení už loni vyčíslilo škody, které jen spárkatá zvěř způsobí v českých lesích, na neuvěřitelných sedm miliard korun.

Sdružení vlastníků obecních lesů (SVOL) proto do novely zákona navrhovalo, aby snížila minimální výměry vlastních lesních honiteb na 250 hektarů, což ministerstvo nereflektovalo.

„Majitel lesních i zemědělských pozemků musí mít právo a možnost předcházet škodám prostřednictvím vlastního mysliveckého hospodaření. Tato změna by umožnila přímý výkon práva myslivosti právě těm vlastníkům, kteří se o hospodaření v krajině aktivně zajímají a jsou zpravidla ve svém hospodaření na lesních i zemědělských pozemcích nejvíce postihováni vznikajícími škodami zvěří,“ vysvětlil předseda Komory soukromých lesů SVOL Richard Podstatzký Thonsern.

Možnost vykonávat myslivost na vlastních honitbách do novely prosazovala i Asociace soukromého zemědělství, jejímž členům černá i spárkatá zvěř rovněž způsobuje vysoké škody na úrodě. „Opakovaně jsme navrhovali, aby byl uživatel honitby povinen umožnit vlastníkům honebních pozemků výkon práva myslivosti na jejich pozemcích. Pokud nedojde mezi oběma stranami k dohodě, aby vlastník honebních pozemků měl možnost odlovu divokých prasat bez omezení a ostatní spárkaté zvěře podle schváleného plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Tento návrh však Ministerstvo zemědělství neakceptovalo,“ posteskl si předseda asociace Jaroslav Šebek.

Hnutí Duha, které český přístup k obnově lesů dlouhodobě kritizuje, ocenilo alespoň snahu ministerstva o úpravu systému odlovu zvěře. I tak chtějí aktivisté usilovat o další změny. „Je potřeba zfunkčnit proces vymáhání škod způsobených spárkatou zvěří či vyškrtnout ze seznamu myslivci obhospodařované zvěře ohrožené druhy zvířat,“ řekl Jiří Beneš z lesnického programu hnutí.

Svoji výhradu k novele má i Český svaz ochránců přírody, podle nějž ministerstvo v dokumentu stále pracuje se zastaralým seznamem živočichů označovaných za zvěř. Podstatou zákona o myslivosti je totiž systém péče o zvěř.

„V seznamu druhů zvěře přetrvávají druhy, které s dnešní myslivostí nemají nic společného, a naopak několik druhů zvířat by zde býti rozhodně mělo, kdyby se tomu myslivci úporně nebránili. Celkem 37 zvířecích druhů by podle nás být v seznamu vůbec nemělo, naopak čtyři druhy nebezpečných nepůvodních invazivních predátorů v seznamu chybí,“ říká Petr Stýblo z ČSOP.

Všechny organizace proto budou usilovat o další změny zákona. „Současná novela znamená nepřípustné zvýhodnění jedné vybrané skupiny osob ve spektru organizací působících ve venkovském prostoru, což opět ilustruje skutečnost, že mysliveckou legislativu je nutné změnit jako celek, neboť ta současná i připravovaná je stále postavena na již překonané filozofii lidové myslivosti,“ uvedl k mysliveckému zákonu zemědělec Šebek.

„V dalším kroku je nutné připravit zcela nový zákon o myslivosti. Ten současný i přes několik novelizací není schopen reagovat na aktuální problémy a potřeby našeho životního prostředí,“ dodal Beneš z Hnutí Duha.

Reklama

Související témata:

Doporučované