Hlavní obsah

Nadržují Babišovi a Agrofertu. Piráti žádají pro auditory trest

Foto: Shutterstock.com

Firma Ernst & Young Audit má zakázky jak od Agrofertu, tak od státu. V obou případech stojí před problémem Babišova střetu zájmů.

Reklama

18. 8. 2020 14:00

Auditoři z Ernst & Young podle Pirátů chybně posuzují výroční zprávy Agrofertu. V nich tento koncern neuvádí premiéra Andreje Babiše jako svoji ovládající osobu.

Článek

Do případu sporné role auditorů ze skupiny EY (Ernst & Young), na kterou v minulých týdnech upozornily Seznam Zprávy, se vložili Piráti. Auditoři podle opoziční strany nesprávně „posvětili“ výroční zprávy koncernu Agrofert, v nichž chybí zmínka o Andreji Babišovi jako jeho skutečném majiteli.

Na podnět pirátského poslance Františka Navrkala by se postupem Ernst & Young měla zabývat Komora auditorů, která dohlíží nad nezávislým výkonem této profese.

Jak už upozornily Seznam Zprávy, skupina Ernst & Young ověřuje účetní závěrky Agrofertu a poskytuje tomuto koncernu i poradenské služby. Současně auditoři z téže skupiny kontrolují rozdělování evropských dotací přes Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Na přísunu těchto dotací závisí rentabilita zemědělské a potravinářské divize Agrofertu.

V obou případech stojí lidé z EY před výzvou, jak se vypořádat s reálnými majetkovými vazbami Andreje Babiše. Jako auditoři SZIF musejí kontrolovat, jestli tento zemědělský fond při rozdělování dotací dodržuje i nařízení EU o střetu zájmů a zda tím pádem firmy z Agrofertu mají na peníze z EU nárok.

Z pozice auditora Agrofertu ověřují experti z EY hlavně jeho účetnictví. Kontrolovat však musejí i další údaje, které o sobě společnost uvádí ve výročních zprávách. To se týká i zprávy o vztazích, která popisuje vlastnickou strukturu firmy.

Foto: Veřejný rejstřík, Seznam Zprávy

Znázornění ovládající osoby Agrofertu ve výroční zprávě koncernu za rok 2019 (příloha zprávy o vztazích).

A právě na tuto pasáž směřuje podnět Pirátů ke Komoře auditorů. Agrofert totiž ve zmíněných zprávách označuje jako tzv. ovládající osobu pouze Zbyňka Průšu, současného šéfa Agrofertu, kterého Andrej Babiš v roce 2017 vybral za jednoho ze dvou správců svých svěřenských fondů. Do těchto fondů Babiš převedl Agrofert a další firmy, aby vyhověl přísnějšímu zákonu. Zmínka o Babišovi a jeho vztahu k Agrofertu však ve výročních zprávách není.

Podle Pirátů může mít neuvedení Babiše coby ovládající osoby „dalekosáhlé následky“. „Určení ovládající osoby koncernu Agrofert je klíčové pro rozhodnutí, zdali společnosti z koncernu Agrofert mohou získávat evropské i národní dotace, veřejné zakázky, investiční pobídky či ovládat periodická média,“ napsal pirátský poslanec Navrkal v podnětu, jehož kopii má redakce k dispozici.

Závěr, že skutečným majitelem Agrofertu je hlavně Babiš, opírají Piráti zejména o audity Evropské komise a další analýzy či rejstříky. Zmiňují také červencové vyjádření nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který sice nepodal žalobu kvůli možnému Babišovu střetu zájmů u médií, zároveň však ve svém rozhodnutí uvedl, že premiér „vykonává v obchodních korporacích provozujících média rozhodující vliv“.

V příloze k dopisu poslali Piráti profesní organizaci auditorů také kopie e-mailů, které prokazují, že analytik jejich poslaneckého klubu Janusz Konieczny už loni namítal auditorovi z Ernst & Young, který je podepsaný na výročních zprávách Agrofertu, že v dotyčné pasáži má být jako majitel uveden i Babiš. Tento auditor, partner auditního týmu EY Martin Skácelík, se tehdy bránil, že odpovědnost za vypracování výroční zprávy nese Agrofert.

Úřad Komory auditorů zatím neodpověděl na dotaz, jak na podnět Pirátů zareaguje. Podle zákona může příslušnému auditorovi třeba i zakázat činnost na pět let. Poslanec Navrkal v případě EY navrhuje mírnější potrestání, a to pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Postup Komory auditorů bude zajímavý i z toho důvodu, že její prezidentkou je Irena Liškařová, partnerka z auditorské větve Ernst & Young. Právě Liškařová přitom vede tým, který pracuje na zakázce ve Státním zemědělském intervenčním fondu. Zakázku udělilo firmě Ernst & Young Audit tuzemské ministerstvo financí, které od roku 2014 vedou ministři za hnutí ANO. Liškařová také před třemi a půl lety vypracovala jednu ze dvou analýz Babišových příjmů, která šéfovi hnutí ANO pomohla v přesvědčování, že měl dostatek legálních peněz na pořízení výhodných korunových dluhopisů Agrofertu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené