Hlavní obsah

Náhrady při práci v zahraničí

Článek

Je možné vyžádat zpětně z ČR formulář pro transfer dávek, abych se po ukončení pracovního poměru v jiném členském státě mohl vrátit do ČR?

Formulář U2, tedy formulář potřebný k transferu dávek, momentálně není možné zpětně z ČR vyžádat. Tento formulář vydává úřad práce, kde žádáte o podporu a její transfer. Pokud byste získal od úřadu práce daného státu potvrzení, že Vám podporu přiznávají a transfer povolují, další kroky by již elektronicky mezi daným státem a ČR byly možné.

Jak se mám dohodnout se zaměstnavatelem, pokud nemohu nyní dojíždět za prací do Německa nebo Rakouska? Jsou nějaké možnosti práci v zahraničí nadále vykonávat? Bojím se, že mi zaměstnavatel dá výpověď.

Dne 23. 3. 2020 bylo přijato vládou nové usnesení, které uzavírá hranice všem pracovníkům dojíždějícím za prací do Německa a Rakouska s platností od 26. 3. 2020. Bohužel jedinou možností se stává odjet za prací do Německa a zůstat tam bydlet po dobu nejméně 21 dnů. Po návratu do České republiky je ale nutné dodržet 14denní karanténu.

Zkuste se se zaměstnavatelem dohodnout, jestli si můžete například vzít dovolenou, vybrat přesčasové hodiny nebo zda je možný tzv. kurzarbeit.

Mohu se registrovat na úřadu práce v ČR, pokud mám v zahraničí otevřenou živnost? Jsem dočasně v ČR a nemohu se kvůli omezení vrátit zpět a ani si tam pozastavit živnost. Nemám žádné dokumenty. Mohl by za mě ÚP platit alespoň zdravotní pojištění?

Vzhledem k mimořádné situaci by ÚP ČR měl takového občana zaregistrovat, elektronický formulář najde na portálu Úřadu práce ČR.

Zřejmě však nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti. Dále lze doporučit pozastavení živnosti přes internet.

Pracuji sezónně v jiném členském státě (Španělsko). Nyní kvůli vzniklé situaci jsem se nemohl vrátit zpět do Španělska do práce, a tedy ani zažádat o podporu ve Španělsku. Co mám nyní dělat?

Nezaměstnaní občané v evidenci ÚP ČR na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarska mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR pouze v případě, kdy: předloží formulář U1 (E 301) potvrzený příslušnou zahraniční institucí, zároveň splňují zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, získali zaměstnáním, nebo jinou výdělečnou činností dobu pojištění alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, zachovali si během výdělečné činnosti v zahraničí tzv. centrum zájmu v ČR, které se vždy nemusí shodovat s trvalým či přechodným pobytem.

O vystavení formuláře U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, pro urychlení administrativního procesu je však výhodnější podat žádost ihned po ukončení zaměstnání.