Hlavní obsah

Nová pravidla pro zemědělce. Vláda nařídí zmenšit pole tam, kde hrozí eroze

České zemědělce čeká od roku 2020 zpřísnění v případě erozního ohrožení hospodářské půdy.Video: Jan Marek

 

Reklama

3. 12. 2018 13:40

Standardy hospodaření na zemědělské půdě se od roku 2020 zpřísní. Vyplývá to z vládního nařízení, které kabinet v pondělí schválil. Pokud bude podle materiálu půda ohrožená erozí, budou moci zemědělci v létě pěstovat jednotlivé plodiny maximálně na 30 hektarech, jinak přijdou o část dotací. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách.

Článek

Podle ministerstva zemědělství se opatření dotkne zhruba čtvrtiny orné půdy s výměrou necelých 600 tisíc hektarů a 2300 podniků nebo fyzických osob, které na nich hospodaří. Jde o jeden z kroků, jak omezit erozi, ale i například dopady srážek a následných povodní. Jak uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, nápad není špatný, nelíbí se mu ale načasování.

„Navržená výměra 30 hektarů odpovídá optimální rozloze obhospodařovaného pozemku, která je udávána v rozmezí 20 až 40 hektarů, přičemž za optimální tvar se považuje obdélník o stranách v poměru 1:2 až 1:4. Vedlejším a velmi podstatným přínosem navrhovaného standardu je snížení ztráty půdy vodní erozí, dělený osevní postup dále pomáhá plodinám lépe vzdorovat dopadům sucha a je prevencí vzniku povodní," uvádí důvodová zpráva k nařízení.

Stát by měl podle odborníků trestat přísněji

Agrární analytik Petr Havel nařízení rovněž podporuje, podle něj by ale mohla být maximální výměra menší než 30 hektarů. „Každopádně jde o krok správným směrem," dodal.

Podle Havla formálně platí, že za nedodržení standardů dobrého zemědělského hospodaření můžou být kráceny přímé platby pro zemědělce až o třetinu. Ve skutečnosti k tak vysokému snižování nedochází. Bylo by tak podle něj dobré, aby stát při udělování sankcí u nedodržení maximální výměry postupoval přísněji.

Asociace soukromého zemědělství ČR návrh dlouhodobě podporuje. Jak řekl ČTK její tajemník Jaroslav Šebek, byla by pro rozšíření povinnosti i na půdy, které erozí netrpí. Hospodáři na nich by však podle něj měli dostávat vyšší finanční příspěvky.

Striktní opatření v případě erozního ohrožení

Zemědělci podle návrhu nařízení nebudou smět pěstovat monokultury větší 30 hektarů na místech, kde je erozně ohrožená půda o souvislé výměře dva hektary nebo více, nebo kde je polovina plochy erozně ohrožená. Mezi jednotlivými poli o této rozloze budou muset mít pásy například s hořčicí, hrachem, jetelem, kominicí, ředkví nebo dalšími ochrannými plodinami.

Další možností je rozdělení půdních bloků jinou plodinou o šíři minimálně 110 metrů. Tato podmínka se ale nebude vztahovat na plodiny, které váží dusík, jako je bob, cizrna, jetel, čočka a další, ty se budou moci nadále pěstovat na plochách o více než 30 hektarech.

Pýcha ČTK řekl, že svaz s opatřením v principu souhlasí, nechal by ale případné zpřísnění jako variantu pro jednání o zpřísněních s Evropskou komisí (EK) o evropské zemědělské politice po roce 2020. V tomto případě podle něj bude moci vyžadovat EK další kroky.

Reklama

Doporučované