Hlavní obsah

Odložené maturity kolidují s přijímačkami. Školy šoupou s termíny

Foto: Jan Mihaliček

Studenti při protestu před Ministerstvem zdravotnictví. Kvůli dlouhému uzavření škol se posunovaly maturitní zkoušky.

Reklama

23. 5. 2021 13:06

Stejně jako loni i letos studenti maturují ve stejných týdnech, kdy na části vysokých škol probíhají přijímací zkoušky. Své střední školy pak musí žádat o přesuny maturitních zkoušek nebo náhradní termíny těch přijímacích.

Článek

Josef letos maturuje. Tím, že Ministerstvo školství ale letos termíny školní části zkoušek posunulo až na červen, se mu termín maturit potkal v jeden týden i s přijímacími zkouškami na vysokou školu.

„Škola mi vyšla vstříc v tom, že mám maturitní zkoušky v jeden den 10. června. Kryje se mi to ale s přijímačkami do Prahy na 2. lékařskou fakultu. Tam přicházejí v úvahu jen dva termíny – 10. nebo 11. červen. Pokud mi to vyjde na desátého, budu si muset žádat o náhradní termín. Doufám, že to půjde,“ říká.

Jít by to mělo. Zrovna 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (2. LF UK) s náhradním termínem v případě kolizí s maturitami počítá.

„Pokud uchazečům koliduje řádný termín přijímacích zkoušek s maturitou, umožňujeme jim na naší fakultě po předchozí žádosti využít náhradní termín,“ říká mluvčí 2. LF UK Tereza Kůstková.

To samé platí pro 3. lékařskou fakultu, která náhradní termín nabízí 28. června. Ne všechny fakulty ale jsou takto flexibilní. Medicína na Univerzitě Palackého (LF UP) jiný než řádný termín nevypisuje.

„Náhradní termín naše fakulta neposkytuje, a i tato informace je uchazečům ještě před podáním přihlášky k dispozici,“ uvedla mluvčí LF UP Veronika Glogarová.

Maturant Josef se hlásí na obě fakulty. Kdyby mu termín maturity vyšel na den přijímaček, musel by je vynechat, ačkoliv samozřejmě za přihlášku zaplatil. Takhle ho čeká „jen“ týden cestování. V pondělí z Opavy do Prahy, v úterý do Olomouce, ve středu případně na druhé kolo do Prahy a ve čtvrtek maturita v Opavě a v pátek opět Praha.

Stejný problém, lepší řešení

Částečně se tak opakuje problém z loňska. Ministerstvo školství opět posunulo termín maturitních zkoušek až na červen, kdy se tradičně konají přijímací zkoušky na vysokou školu. Školní část maturitních zkoušek sice mohou střední školy naplánovat od 1. června až do 23. července, stejně jako v letech bez covidu ale většina škol maturity plánuje hned na první dva týdny. Místo tradiční druhé poloviny května, se tak většinou konají v první polovině června.

„Vysoké školy byly ze strany Ministerstva školství o změnách termínů maturitních zkoušek informovány, zároveň byly vyzvány ke zohlednění této skutečnosti při stanovení termínů a podmínek přijímacího řízení. Vysoké školy mohou upravit harmonogram akademického roku, a tedy prodloužit standardní období konání přijímacích zkoušek,“ říká mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová.

Přesto ke kolizím dochází, a proto se tomu věnovala i Asociace ředitelů gymnázií společně s Českou konferencí rektorů.

„Řešili jsme to s Českou konferencí rektorů. Pokud to šlo, snažili jsme se i my studentům s termíny maturit vyjít vstříc,“ popisuje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Česká konference rektorů stejně jako minulý rok doporučila fakultám, aby nabízely studentům náhradní termíny přijímacích zkoušek.

„Stejně jako loni jsme slíbili, že budeme děkanům tlumočit doporučení, aby studenti měli k dispozici dva termíny, kdyby se jim jeden shodoval s maturitou. Na mnoha školách ale došlo i k posunu přijímacích zkoušek,“ říká předseda České konference rektorů Petr Sklenička.

Ačkoliv i letos k termínovým kolizím mezi maturitami a přijímačkami dochází, není to tak velký problém jako loni. Řada fakult s posunem počítala a opravdu přijímací zkoušky z obvyklých týdnů přesunula, nebo je úplně zrušila.

„V rámci bakalářského studijního programu Fakulta dopravní ČVUT v Praze vyžaduje vykonání přijímací zkoušky pouze u oboru Profesionální pilot, termín přijímacích zkoušek jsme posunuli na 28. červen, tedy po maturitních zkouškách. U všech ostatních studijních oborů budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky,“ říká zástupce proděkana fakulty pro strategii a vnější vztahy Zdeněk Lokaj.

Na některých fakultách ale přijímací zkoušky probíhají právě v první polovině června, kdy se konají rovněž maturity. Jedná se třeba o některé obory Filozofické a Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy nebo Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Všechny ale umožňují žákům, aby si požádali o náhradní termín zkoušky. Na FMV to využilo už 80 uchazečů. Například Fakulta informačních technologií ČVUT sice náhradní termíny nenabízí, zájemci o studium si ale mohli vybrat ze dvou termínů přijímaček – 10. června a 17. června.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované