Hlavní obsah

Ombudsman Křeček: Otec u porodu? Módní záležitost. Lidské právo to není

Foto: Profimedia.cz

Otec u porodu během pandemie? Rozhovor s ombudsmanem Stanislavem Křečkem.

Reklama

2. 4. 2020 15:00

Novorozenci „za časů koronaviru“ přicházejí na svět bez přítomnosti otců. Podle ombudsmana Stanislava Křečka není přítomnost otce na sále právo, ale „módní záležitost“.

Článek

Nestíháte číst? Poslechněte si audioverzi rozhovoru.

Podle vás není přítomnost otce u porodu lidské právo. Proč?

Záleží na tom, co si představíme pod slovem lidské právo. Já si tento termín rezervuji pro základní lidská práva, která za žádných okolností nesmí být omezena. Právo na svobodu, právo na důstojnost člověka, korona nekorona – nesmí být omezeno. Jestli něco lze omezit, jestliže něco zvažujeme nějakými testy proporcionality, tak to není podle mého názoru právo. Ale je to jedna z možností, která je nám dána společností za dobrého počasí.

Slovenská ombudsmanka má ale opačný názor než vy. Slovenskému ministrovi zdravotnictví v dopise napsala, že i během pandemie koronaviru mají všechny ženy právo na kvalitní zdravotní péči, do které počítá i přítomnost doprovázející osoby. Takže se v tomto veřejná ochránkyně práv Patakyová mýlí?

To je jeden z názorů. Já to prostě vidím jinak. Právo na zdravotní péči je samozřejmě zachováno, to nesmí být nikdy omezeno, patří k těm základním právům. Ale zda se otec účastní nebo neúčastní u porodu, to je trošku pejorativně módní záležitost. I když toto právo omezíme, tak rozhodně nemůžeme hovořit o tom, že by základní lidská práva byla za současného stavu omezena.

Podle právníka Martina Kopty spadá problematika přítomnosti otce u porodu pod ochranu základního práva na respektování soukromého a rodinného života. Tak to nelze vnímat?

To je sice krásné, ale jednak je to nesrozumitelné a jednak nevím, z čeho by to plynulo. Že by pod základní práva rodiny patřilo i toto, si rozhodně nemyslím. A nemyslí si to ani Ústavní soud. Ústavní soud řekl, že to je jenom nadstavbová část toho práva, rozhodně to není to základní právo, které omezit nesmíme.

Stanislav Křeček

Ombudsman. Od roku 1998 do dubna 2013 byl poslancem za ČSSD. V dubnu 2013 byl zvolen zástupcem veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. V roce 1991 se stal spoluzakladatelem Sdružení na ochranu nájemníků, které dlouho vedl jako předseda. V únoru 2020 byl zvolen ombudsmanem.

Z jakého nálezu Ústavního soudu vycházíte, když říkáte, že se přítomnost otce u porodu za základní právo nepovažuje?

Mám před sebou nález Ústavního soudu, který rozhodoval, zda se má za přítomnost otce u porodu platit. Tak tam rozhodl, že samozřejmě nikoliv. Že to samozřejmě patří mezi možnosti, které rodič má, ale že je to jedna z nadstaveb, kterými se péče o rodinu stává kvalitnější. Já s tím souhlasím. Může to být pěkné, pomáhá to rodinnému životu, ale rozhodně odmítám, že by to znamenalo omezení základních lidských práv, tak tomu není. Pod základními lidskými právy si představíme něco úplně jiného než nějaké módní záležitosti, které se někomu zdají nezbytné, ale rozhodně pro péči o rodičku a pro to dítě nezbytné nejsou.

Ministerstvo zdravotnictví zákaz odůvodnilo nutností chránit zdraví lékařů a sester. Ale samy některé nemocnice tvrdí, že když otec žije s rodičkou ve společné domácnosti, tak je pro ně stejně rizikový jako rodička. Není tedy ten zákaz založený na nesmyslném předpokladu?

Není založený na nesmyslném předpokladu. Rodina není zdravotní personál.

Ale zdravotní personál přijde nutně do kontaktu s rodičkou. A pokud žijí ve společné domácnosti, tak je pravděpodobné, že jsou nakaženi buď oba, nebo nikdo.

To není tak samozřejmé. Já nevím, kde ten samozřejmý předpoklad berete. Dneska za tohoto stavu v nemocnici, kdy omezujeme návštěvy, omezujeme kontakt mezi lidmi, tak trvat na tomto kontaktu je zbytečné. A znovu říkám, neříkejme, že omezujeme základní lidská práva. To se rozhodně neděje.

Přítomnost otce u porodu se tedy zakazuje, ale hned jak dítě přijde na svět, tak otec k němu smí a nemocnice mu to musí umožnit. Nejde tohle proti zdravému rozumu?

Nejde to proti zdravému rozumu. Ten porod je asi jiná, odborná záležitost. Jestliže to ministerstvo vydalo, tak má nějaké kompetence, má nějaké znalosti, neučinilo to svévolně. A rozhodně z toho nedělejme záležitost omezování lidských práv. To si, myslím, medicína a lékaři nezaslouží.

Právnička Adéla Hořejší řekla pro iDnes, že se ve své praxi za poslední dny nezaobírá ničím jiným než stížnostmi žen na to, jak s nimi v porodnici zacházejí. Cituji: „Dochází například k násilnému držení na zádech, přivazování nohou, nástřihům proti vůli žen nebo systémové separaci dětí.“ Nevede nepřítomnost otce u porodu k tomu, že se tam častěji porušují práva rodičky?

To je velmi kuriózní názor, že v nemocnicích dochází k porodnímu násilí. A že otec je u porodu proto, aby zabránil lékařům dopouštět se porodního násilí na matce a na dítěti. Takovými extrémními názory není třeba se zabývat.

Takže se to podle vás neděje?

Jsou to nesmysly, které se rodí v hlavách některých lidí. Ale není to součást logického, obyčejného myšlení obyčejných lidí a obyčejných lékařů.

Otec u porodu nemá lékařům co radit

Ty názory vycházejí z toho, že rodička nemusí být u porodu v úplné psychické pohodě. Má dost práce sama se sebou. A může být přínosné, když některé záležitosti vyřeší doprovodná osoba za ni, nebo ne?

Takže myslíte, že otec u porodu by měl lékařům radit, jak mají postupovat, jo? To je, myslím, ještě kurióznější.

Určitě by jim neměl radit, ale je na sále, když to tak řeknu, jako obhájce té rodičky. Když není ve stavu, kdy by se sama sebe zvládla zastat.

Tak to, prosím vás, vůbec ne. Řekněte porodníkovi, že bude mít otce u porodu jako obhájce té rodičky, a vysměje se vám. Takovéto názory nebereme vážně a nedělejme z toho ještě větší bramboračku.

Budou to tři týdny, co vláda vyhlásila nouzový stav. Jak to z pohledu ombudsmana zamávalo nebo nezamávalo s lidskými právy?

Znovu říkám to, co jsem říkal na začátku. Rezervujme si termín základní lidská práva pro ta, která nesmí být nikdy za žádnou cenu omezena. Ve Všeobecné deklaraci lidských práv jsou stránky 13 a 14, které říkají, že člověk může volně migrovat a že může opustit zem. To prostě dneska v Evropě neplatí. Tím byste mohla říct, že Všeobecná deklarace lidských práv v Evropě neplatí. Je to ale nesmysl. Je mimořádný stav, je zvláštní situace a každý rozumně chápe, že některá jeho práva mohou být omezena. Ale jeho základní právo na lidskou důstojnost a na osobní svobodu, ta dotčena rozhodně nejsou. Zvykli jsme si příliš za lidská práva označovat kdeco, co nás napadne. Jenže co se dá realizovat za dobrého počasí, nedá se realizovat za situace, ve které se lidstvo nachází dnes.

Takže si vám zatím nikdo nestěžoval na to, že mu byla jeho práva omezena?

Ne, na to si nám nikdo nestěžoval. Navíc tady od toho nejsme. Ombudsman tady není od toho, aby hlídal lidská práva. My se s lidskými právy dostáváme do styku jen tehdy, pokud jde o diskriminaci. Ale ochrana lidských práv je svěřena Ústavnímu soudu. My se primárně zabýváme stížnostmi na činnost úřadů. Nejsme ochránci lidských práv, jak nám stále někdo a hlavně novináři podsouvají. To není naše agenda.

A na činnost úřadů v souvislosti s pandemií vám nějaké stížnosti přicházejí?

Počet stížností se trošku snížil, ale v souvislosti s pandemií nám přišla jenom stížnost na ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s porody.

Reklama

Související témata:

Doporučované