Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Omezení kvůli koronaviru

Článek

Omezení provozu obchodů a stravování

Je omezen prodej maloobchodu a provoz služeb kromě prodeje potravin, domácích potřeb, drogerie, léků, chovatelských potřeb a podobně. Lze říci, že jakákoliv obchodní transakce, která je zajištěna prostřednictvím internetu a dalšími vzdálenými prostředky spadá do výjimek, které jsou uvedeny v usnesení vlády č. 211. a provozovna může fungovat.

V případě, že se v provozovně provozuje více podnikatelských činností, rozhoduje se podle té, které převažuje. Jakýkoliv prodej a činnost či provádění služeb v provozovně je zakázaný, je umožněn výdej přes provizorní okénko. Naopak montáž a provádění služeb u zákazníka jsou povolené. Také je umožněn výdej zásilek z e-shopů.

Mám obchod, prodejnu, provozovnu - kde si přečtu, jaká omezení se mne týkají?

Odpovědi MPO na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru najdete na adrese https://www.businessinfo.cz/faq/.

Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte Expertní informační linku pro živnostníky a podnikatele na telefonním čísle 224 854 444.

Základní přehled dle oborů podnikání, (smí/nesmí, za jakých podmínek):

Odpovědi na konkrétní dotazy

Jaká omezení se týkají prodeje "na ulici" či "rozvážky" zboží, jídla...?

Omezení se týkají restaurací, které mají provozovnu, ale i z těch lze prodávat jídlo z okýnka. Omezení se nevztahuje na pojízdné prodejny, stánky. Omezení se nevztahuje na rozvoz jídla ani zboží, jakmile transakce probíhá po internetu nebo jiným distančním způsobem.

Je možné prodávat na trhu pokrm zabalený do krabičky určený ke spotřebě doma?

Na trzích a tržnicích je možné prodávat pokrmy (potraviny), pokud toto umožňuje provozní řád konkrétního trhu, a to i formou „jídlo sebou“. Je však nezbytné zajistit požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví, tedy např. aby tyto pokrmy nebyly na trhu či tržnici konzumovány, stánky nebyly blízko u sebe, byly dodržovány rozestupy mezi spotřebiteli, byla k dispozici dezinfekce atd.

Existují nějaká omezení pro čas nákupu?

Vstup do obchodu s prodejní plochou nad 500 m2 mezi 8:00 a 10:00 je zakázán všem, výjimkou jsou pouze osoby starší 65 let a držitele průkazu ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu, lidé pracující v pečovatelských službách a majitelé a zaměstnanci provozovatele prodejny. Popsáno v čl. I. mimořádného opatření MZ ze dne 23.3.2020.

Lze provozovat tržiště - malé, menší než 5 000?

Pokud nedojde ke změnám, mohou otevřít tyto provozovny s výměrou do 2500 m2 v druhé vlně uvolňování, tj. 27. dubna, s výjimkou provozoven umístěných v nákupních centrech s výměrou nad 5000 m2, nedisponují-li samostatným vchodem z venkovních prostor.

Je ucelené seskupení jednotlivých obchodů, které ovšem není celé zastřešené – jde vlastně o ulici s jednotlivými obchody (např. Fashion Aréna v Praze), považováno za obchodní/nákupní centrum?

Pokud nedojde ke změnám, pak provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5000 m2, ale disponují samostatným vchodem z venkovních prostor, je možné otevřít od 27. dubna, pokud je výměra jejich provozovny pod 2500 m2.

Venkovní prodejní prostory -– umístění produktů před prodejnu. Započítávají se takové prostory do celkové výměry podlahové plochy obchodu?

Do plochy se započítávají pouze vnitřní prostory provozovny.

Jak se nahlíží na obchody v rámci Hlavního nádraží v Praze? Mohou mít otevřeno?

Jelikož nádraží není obchodním centrem, tak obchody s výměrou provozovny do 2500 m2 budou moci otevřít 27. dubna, nedojde-li ke změnám.

Co musí splňovat farmářské trhy?

Konkrétní požadavky na trhy a tržnice (kam spadají i farmářské trhy) vyžadované pro jejich opětovné provozování od 20. 4. 2020 jsou zveřejněny na stránce Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-20-4-2020

Konkrétně jde o následující požadavky:

Preventivní požadavky ke všem povoleným provozovnám

- Dodržení odstupů minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy),

- na místě dostupná dezinfekce rukou,

- povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník),

- manipulace personálu v rukavicích,

- rukavice i pro klienty na vyžádání.

Specifické požadavky k bodu: Farmářské trhy a tržiště a další trhy a tržiště

- zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,

- umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa,

- povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník)

- zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

- Nepovolovat zkoušení oblečení na místě.

- Neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci, nedávat ochutnávky

Jaká jsou konkrétní pravidla stánkového prodeje (s povoleným sortimentem)? Např. stánky u silnice povoleny, stánky u supermarketů, burzy (zboží z druhé ruky)? Kolik stánků tam může být?

Není stanoven limitní počet stánků pro stánkový prodej či jejich umístění. Všeobecně tržiště je definováno jako místo pod širým nebem, které je vymezeno pro nesystematickou maloobchodní činnost (stánkový prodej). Trhy mohou mít otevřeno za těchto podmínek:

- zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,

- umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa,

- povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník)

- zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

- prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

Zákazníci musí být před provozovnami i v provozovnách ve vzdálenosti 2 metrů od sebe (s výjimkou doprovodů či rodinných příslušníků). Všechny provozovny musí mít u vchodu dezinfekční prostředky a jednorázovou ochranu rukou.

Jaká jsou pravidla pro dodržování reklamační doby v případě, že je provozovna zavřena?

Stanovisko ČOI k reklamacím (a další informace) jsou uveřejněny na stránkách ČOI pod tímto odkazem https://www.coi.cz/prava-spotrebitelu-v-dobe-nouzoveho-stavu/. Ve stanovisku se uvádí, že krizová opatření problematiku uplatňování a vyřizování reklamací specificky neupravují. Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet, např. v souvislosti s nuceným uzavřením provozu, nedostatkem zaměstnanců, kteří musí doma hlídat děti, jsou v karanténě apod.

Omezení provozu lázeňských zařízení

Lázeňská zařízení od 19.března 2020 nepřijímají nové klienty.

Omezení dopravy po ČR

Od 16. března 0.00 hodin platí v celé České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.

Jaká platí omezení pro hromadnou přepravu osob?

Taxislužbu může provozovat pouze osoba s oprávněním řidiče taxislužby. Cestující a řidič jsou povinni při přepravě mít nasazenou roušku přes ústa a nos.

Jaká omezení platí pro řidiče a přepravní personál?

Je zapotřebí dbát zvýšené hygieny, chránit ústa a nos rouškou, je vhodné používat rukavice a dezinfekční prostředky.

Jsem řidič kamionu, průvodčí, letuška apod., jaká omezení se mě týkají?

Je zapotřebí dbát zvýšené hygieny, chránit ústa a nos rouškou, je vhodné používat rukavice a dezinfekční prostředky.

Omezení provozu služeb a zdravotních zařízení

Jaká omezení platí pro zdravotníky, hasiče a další profese související se zdravím a bezpečností obyvatel?

Při výkonu zaměstnání se mohou na tyto pracovníky vztahovat další výjimky (např. převoz krve či transplantátů), Úplný přehled je k dispozici na webu MV.

Omezení provozu podniků sociálních služeb

Všechny potřebné informace obsahuje doporučený postup, které si lze stáhnout z webu MPSV.

Mohu provádět služby v domácnostech?

Doporučujeme všem poskytovatelům služeb u klienta předem ověřit, zda klient či některá další osoba v domácnosti není v karanténě. Tak, aby nedocházelo k porušení karantény a z toho vyplývajících důsledků. Jedná se například o servis nebo opravu důležitého zařízení…

Kliniky čínské medicíny. Vztahují se na ně také omezení?

Čínská medicína nespadá pod zákon o zdravotních službách – není poskytovatelem zdravotních služeb ani zdravotnickým zařízením.

V současné době má nařízeno uzavření provozoven stejně jako jiné živnosti.

Chci se ohradit proti postupu zdravotnického zařízení, které odmítlo přijmout moji příbuznou s odkazem na aktuální nařízení vlády. Jak mám postupovat?

Stížnost se podává podle § 93 zákona o zdravotních službách a jejich poskytování, v aktuálním znění, proti postupu při poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb. Dále je možné podat stížnost na Českou lékařskou komoru z etického hlediska, také je možnost stěžovat si úřadu, který vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ministerstvo zdravotnictví má funkci zřizovatele.

Omezení kulturních a obdobných aktivit

Mohu pořádat kulturní akce jako je divadlo, taneční akce, výstavy, veletrhy, vzdělávací akce a podobné?

Ne. Dle vládního nařízení je zakázáno shromažďování více jak dvou osob.

Vlastním ZOO, botanickou zahradu, aboretum apod., do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky. Jak mám postupovat?

- návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,

- počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení

- vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,

- provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,

- provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.

Je možné zprovoznit venkovní atrakce (elektroauta, vláčky, skákací hrady apod.), které jsou součástí ZOO?

Pokud provozovna zajistí hygienické standardy uplatnitelné obecně na všechny provozovny (přístup veřejnosti k dezinfekci, pravidelná dezinfekce prostor, řízení front, informování zákazníků o pravidlech apod.) a zajistí dostatečné, alespoň dvoumetrové odstupy mezi jednotlivými zákazníky, pak je možné tyto venkovní atrakce, které jsou součástí ZOO, uvést do provozu.

Mám knihovnu a zajímalo by mě, jak se připravit na otevření aneb pokyny pro knihovny?

- zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím

- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

Jaká jsou pravidla pro účast na bohoslužbě?

- bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

- v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

- účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

- účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně, v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

- duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

- délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

- bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

- je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Je možno je realizovat procházky Prahou – komerční produkt od cestovní kanceláře – ve skupině do 10 lidí?

Ano, pokud jsou dodržovány podmínky omezení volného pohybu osob, zejm. udržování odstupu od osob mimo skupinu alespoň 2 metry.

Omezení sportu a sportovišť

Je povolena účast na tréninku sportovcům, pro které je sport výdělečnou činností?

Ano, za těchto pravidel:

- trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

- na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,

- mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,

- sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Jaké jsou pokyny pro fitness centra a posilovny po otevření?

- omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

- nelze používat šatny a sprchy,

- vstup a cvičení po celou dobu pouze se ochrannými prostředky dýchacích cest,

- zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

- průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

- zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

- klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

- prodávat pouze balených nápojů a balených potravin,

- používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

- je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

- v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

- upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor

Může se otevřít bowling 400m2 provozovna bez baru?

Pokud se jedná o sportoviště, kde se nenachází bar a za standardních okolností to není součást restaurace či hospody, pak může otevřít 27. dubna, je-li výměra provozovny do 2500 m2 a není-li součástí obchodního centra nad 5000 m2, s výjimkou provozovny, která by v takovém obchodním centru měla vlastní vchod zvenčí.

Kurzy a neškolské vzdělávání

Jaké jsou pokyny pro autoškoly?

Autoškoly jsou opět otevřeny od 27.4. za následujících opatření:

- teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorách probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,

- u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,

- účastník výuky je bez příznaků Covid-19 a nemá nařízeno karanténní opatření,

- při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány

Pokud žadateli o řidičské oprávnění skončila v době nouzového stavu 6 měsíční lhůta na vykonání zkoušky z odborné způsobilosti, bude mít možnost tuto zkoušku provést i po uplynutí této lhůty. Bude také prodloužen termín, který stanovuje, že zkouška pro dokončení odborného výcviku má být zahájena nejpozději do 15 dnů poté, co úřad obdrží žádost provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce

Lze provozovat kurz bezpečné jízdy?

Kurzy bezpečné jízdy mohou zahájit provoz 27.4.

Od kdy může být poskytováno individuální poradenství (koučink)? Od kdy pak skupinové do 10 osob ve skupině?

Pokud nedojde ke změnám, může dojít k otevření individuálních poraden s výměrou provozovny do 2500 m2 v druhé vlně uvolňování, tj. 27. dubna, s výjimkou provozoven umístěných v nákupních centrech s výměrou nad 5000 m2, nedisponují-li samostatným vchodem z venkovních prostor. Pokud jde o skupinový koučink, bude možné tyto aktivity provozovat v počtu do 50 osob od 25. května.

Lze provozovat rekvalifikační kurzy?

Lze pokračovat pouze za podmínky, že toto vzdělávání se koná ve firmách, tj. v místě objednatele – zaměstnanci by nemuseli za tímto účelem nikam chodit/jezdit. Ostatní neškolské vzdělávací aktivity bude možno provozovat od 25. května.

Soukromá školka pod 30 dětí? Kdo jim může nařídit zavřít?

Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, dle které se řídí i soukromé MŠ, lze provoz mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než jsou letní měsíce červenec a srpen. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Jazykové školy, rekvalifikační kurzy – lze pokračovat ve výuce ve firmách/kurzech pro dospělé?

Lze pokračovat prezenčně za podmínky, že toto vzdělávání se koná ve firmách, tj. v místě objednatele – zaměstnanci by nemuseli za tímto účelem nikam chodit/jezdit. Vzhledem k přechodu značné části zaměstnanců na režim home office však doporučujeme, aby firemní školení včetně jazykových kurzů pokračovala formou distančního vzdělávání, kdy jsou student a lektor ve spojení formou videokonference s využitím internetových aplikací. Právě omezení provozu v důsledku krizových opatření, souvisejících se šířením koronaviru, je vhodné využít k rozvoji a vzdělávání zaměstnanců.

Od kdy mohou být v provozu neškolské vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů, rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů (do 50 účastníků)?

Pokud nedojde ke změnám, bude možné tyto neškolské vzdělávací aktivity provozovat od 25. května.

Kdy může otevřít kroužek angličtiny (max. 5 dětí) s provozovnou do 200 m2, jazykové kurzy pro dospělé, školící agentura v oblasti HR, vzdělávací přípravné kurzy na VŠ?

Pokud nedojde ke změnám, bude možné tyto neškolské vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů, rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů apod. provozovat pro max. 50 osob od 25. května.

Může zaměstnavatel zaškolit své zaměstnance, servisní techniky, aby mohli uvádět nové produkty na trh?

Pokud je zaškolení prováděno za účelem výkonu povolání (zaměstnavatel zaškoluje své zaměstnance), pak je to možné.

Jaký je plán uvolňování podnikatelských a dalších činností?

Postupně budou uvolněny podnikatelské, kulturní a sportovní aktivity a další činnosti. Plán je následovný:

od pondělí 20. dubna

- Řemesla s provozovnou

- Farmářské trhy

- Autobazary a autosalóny

- Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

- Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR a MV ČR)

od pondělí 27. dubna

- Provozovny do 2500 m2 (včetně turistických informačních center, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2, (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)

- Autoškoly

- Posilovny a fitness bez využití zázemí (sprchy, šatny)

- Bohoslužby do 15 osob za přesně definovaných podmínek (povoleno již od 24. 4. 2020)

- Knihovny

- Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory)

od pondělí 11. května

- Všechny provozovny v nákupních centrech (v případě pozitivní epidemiologické situace a specifických hygienických podmínek)

- Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou v nákupních centrech

- Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

- Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby

- Muzea, galerie a výstavní síně

- Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory)

- Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců s účastí nejvýše 100 osob (venkovní i vnitřní sportoviště)

- Bohoslužby do 100 osob

- Divadla, kina a ostatní kulturní aktivity do 100 osob

- Kulturní, společenské, sportovní akce do 100 osob

- Svatby do 100 osob za specifických hygienických podmínek

od pondělí 25. května

- Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky(vnitřní prostory)

- Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)

- Taxislužby (dosud nepovolené)

- Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)

- Zámky, hrady za přesně definovaných podmínek

- Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku

- Další včetně opatření v cestovním ruchu

- Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor)

Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace.

Aktualizováno dle verze ze 30.4. na webu vlada.cz.

Omezení provozu sociálních služeb

Vztahuje se omezený režim kromě domovů pro seniory také na domy s pečovatelskou službou?

Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:

- nezletilých uživatelů sociálních služeb,

- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Omezení provozu státních úřadů - dopravně-správní agenda

Pokud bude mít úřad zcela zavřeno – obrátit se na nadřízený Krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra, aby zjednaly nápravu.

Karty řidiče tachografu nebo řidičské průkazy lže žádat i na obcích s rozšířenou působností mimo trvalé bydliště.

Propadlá platnost dokladu – řidičský průkaz

Doporučujeme řidičům, aby o výměnu dokladů žádali pouze v neodkladných případech. Úřady fungují v pondělí a ve středu. Doporučujeme však před návštěvou příslušný magistrát/obecní úřad kontaktovat, jestli mají otevřeno.

Pokud dokladu uplyne platnost v době trvání nouzového stavu, hledí na tyto doklady jako platné a řízení s tímto dokladem se nepovažuje za přestupek. Samozřejmostí je, že průkaz musel propadnout v období nouzového stavu, pokud je propadlý např. 5 let, je to již bráno jako přestupek.

Pokud se rozhodnete cestovat do zahraničí, není ještě známo, jak s touto situací nakládají úřady jiných státu. Doporučujeme tedy cestovat s platnými doklady.

Uplynutí lhůty ve správním řízení z důvodů nouzového stavu

V tomto směru odkazujeme na Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu.

Rozsah úředních hodin orgánů veřejné moci je sice většinou omezen, ale provoz musí být zachován v minimálním rozsahu tak, aby byla občanům dostupná možnost zejména převzetí již vyrobených dokladů a v omezeném rozsahu podání žádosti o vydání řidičského průkazu, a to zejména v případech, kdy bylo požádáno o vrácení řidičského oprávnění. Doporučujeme Úřady by měly v maximální míře vycházet vstříc profesionálním řidičům, zejm. při žádostech o karty řidičů, protože profesionální řidiči zajišťují přepravy i nadále.

Omezení provozu obchodních míst Systému elektronického mýtného

Fungování obchodních míst Systému elektronického mýtného je omezené. Konkrétně dojde k omezení provozu na kontaktních a distribučních místech. Současně nebude možné na distribučních místech vracet palubní jednotky. Tato omezení budou trvat do odvolání. Více informací naleznete na: www.mytocz.eu.

Uložení značky do depozitu

Za situace v nouzovém stavu doporučuje Ministerstvo dopravy zažádat o vyřazení elektronicky, neboť platí, že i v případě, že náležitosti podání budou dodány následně, tak rozhodné datum, které bude uvedeno v registru jako datum vyřazení, bude datum podání žádosti. O této možnosti jsme informovali všechny úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.

- Činnost ORP není zastavena, je třeba zajistit nezbytné úkony – apel na úřady na nezbytný výkon, byť budou úkony, které nebudou dělány na počkání a v přímém kontaktu.

- Apel na lidi, aby úkony, které nejsou nezbytné, nepožadovali (mnozí využívají volného času k vyřízení úkonů, na které neměli čas), pokud přesto bude požádáno, nebudou zpracovávány prioritně.

- Manipulační značky – pokud propadnou v době nouzového režimu, tak v případě jejich použití k jízdě nebude pokutováno – toto neznamená, že nemusí být vozidlo pojištěno (musí a lze pojistit na VIN a stejně tak prodloužit pojištění a dodat nutné doklady elektronicky).

- Vyřazení z registru – viz pokyn krajským úřadům a ORP, i v případě, že náležitosti podání budou dodány následně, tak rozhodné datum, které bude uvedeno v registru jako datum vyřazení, bude datum podání žádosti.

- Od pojišťoven slíbeno, že budou smluvně ukončovat pojištění odpovědnosti, pokud bude doložena podaná žádost (bude jasné datum podání).

- Nebude sankcionováno porušení lhůt stanovených např. na změnu vlastníka a provozovatele (přeregistrace).

Omezení schůzí a valných hromad

Je možné konat valné hromady nebo členské schůze obchodních korporací, kde se sejde větší počet lidí? Podle zpráv z médií by se část těchto aktivit mohla konat on-line?

Svolání valné hromady nemá charakter podnikatelské či obdobné činnosti, která směřuje k výkonu podnikání, ale spíše charakter výkonu vlastnických práv společníků či akcionářů. Pokud je to nezbytné, doporučujeme rozhodnout mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, jak umožňuje zákon o obchodních korporacích a zřejmě upravuje i Vaše společenská smlouva či stanovy. Od 24. dubna je naopak povoleno zasedání orgánů spolků v počtu do 10 osob.

V zemědělském družstvu končí v květnu mandát zvoleným orgánům družstva. Volební schůze se v průměru zúčastňuje 200-250 členů. Dle stanov lze udělovat plné moci, ale omezeně. Pokud se členská schůze nebude moci konat v termínu, jak máme postupovat?

Pokud by opatření v kvůli epidemii koronaviru trvala i v květnu, je možné prodloužit mandát zvoleným orgánům družstva do doby, než všechna nařízení pominou. Poté byste měli neprodleně připravit nové konání volební členské schůze.

Zpátky na informační rozcestník >>>