Hlavní obsah

Paušální daň: Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

Foto: Profimedia.cz

Jeden odvod a je vystaráno. Přichází paušální daň, jak ji zařídit? Ilustrační foto.

Reklama

29. 12. 2020 16:18

Živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné mohou od roku 2021 využívat novou paušální daň. V jedné částce zaplatí daň z příjmů i sociální a zdravotní pojištění. Jak na to a komu se novinka vyplatí?

Článek

Co to je?

Jeden odvod, kterým podnikatel uhradí daň z příjmů i sociální a zdravotní pojištění. Pro rok 2021 činí paušální daň 5 469 korun měsíčně. Skládá se z minimálního zdravotního pojistného ve výši 2 393 korun, minimálního sociálního pojištění navýšeného o 15 procent na 2 976 korun a ze stokoruny jakožto daně z příjmů.

Podmínky

Paušální daň je dobrovolná, živnostníci mohou stále využívat tradiční způsob plateb. Pokud se ale rozhodnou k novince přihlásit, budou muset nejdříve splnit několik podmínek.

V jakých případech se můžete přihlásit k paušální dani?

  • Pokud jste OSVČ podle zákonů upravujících důchodové a veřejné zdravotní pojištění s ročním příjmem z podnikání do jednoho milionu korun.
  • Jestliže nejste plátcem DPH a nemáte registrační povinnosti k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.
  • V případě, že nejste dlužníkem v insolvenčním řízení.
  • Když nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.
  • Když nevykonáváte činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. OSVČ, jež zároveň pracují na dohodu, mohou paušální daň využívat jen v případech, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3 500 korun a dohoda o provedení práce do 10 tisíc měsíčně.

Jak se k paušální dani přihlásit?

K novému typu placení daně z příjmů a záloh na sociální a zdravotní pojištění je nutné přihlásit se pomocí formuláře. Vyplnit ho můžete buď v papírové podobě, nebo online verzi. Vyplněný a podepsaný formulář je následně třeba podat místně příslušnému finančnímu úřadu. Poslat ho je možné také poštou nebo přes datovou schránku.

Komu se vyplatí?

Hlavní výhodou paušální daně je administrativní jednoduchost. Odvádíte pravidelně jednu částku a o ostatní se nemusíte starat. Také odpadá nutnost podání daňového přiznání a přehledů o příjmech a výdajích. Díky tomu nemusíte komunikovat se třemi různými úřady, ale jen s jedním.

Nevýhodou je, že při paušální dani není možné uplatnit další daňové slevy. Mezi ně patří například sleva na dítě, sleva na manžela nebo manželku a také takzvané školkovné. Další nevýhodou je, že pokud vaše příjmy překročí milion korun, budete to muset oznámit svému správci daně a podat daňové přiznání.

Jestli by se vám paušální daň vyplatila, si ověřte na naší kalkulačce:

Dokdy se k paušální dani přihlásit?

Oznámení o vstupu do režimu paušální daně Finanční správa už přijímá. Pokud máte o tuto formu platby pro rok 2021 zájem, je nutné oznámení podat do 11. ledna.

Pokud začne člověk podnikat až v průběhu roku, může v nové živnosti začít platit paušální daň a nečekat na nový kalendářní rok. V takovém případě je nutné podat oznámení o vstupu do paušální daně společně se začátkem podnikání. Co se týká placení paušální daně, tu je nutné splatit vždy do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. „Výjimkou je záloha za zálohové období leden 2021, která je splatná do 22. února 2021 spolu se zálohou na únor,“ píše se na webu Finanční správy.

Paušální záloha se platí na bankovní účet místně příslušného správce daně (finančního úřadu) s předčíslím 2866.

Daně za rok 2020

Přihlášením k paušální dani nemizí povinnost podat daňové přiznání za rok 2020, ta stále trvá. Na přiznání máte čas do 1. dubna 2021. To samé platí také o přehledech o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Ty je nutné dodat nejpozději 3. května 2021.

Pokud si někdo bude chtít i další rok připlácet na sociálním pojištění, bude to možné. V takovém případě musí poplatník peníze posílat místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované