Hlavní obsah

Pelikán navrhuje, aby si o změnu pohlaví mohly říct už 12leté děti

Foto: Petr Horník /Právo/, Profimedia.cz

Odcházející ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Reklama

21. 6. 2018 11:09

Novela občanského zákoníku také zjednodušuje podmínky, za nichž lze o úřední změnu pohlaví požádat na matrice.

Článek

Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu občanského zákoníku, podle které by měly právo na úřední změnu pohlaví už děti od 12 let.

„Věková hranice pro úřední změnu pohlaví se takto stanoví z důvodu, že již dnes je možné hormonální léčbu zahájit již před dosažením věku 18 let, přičemž z praxe vyplývá, že je vhodné po diagnóze poruchy genderové identity začít s hormonální léčbou co nejdříve, a to nejlépe před začátkem puberty,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě k novele, o níž jako první informoval server ceska-justice.cz.

Trans osobě by tak podle návrhu změna zároveň umožnila prožít dospívání s právním uznáním pohlaví, které odpovídá její pohlavní identitě. „Tím není dotčeno, že trans osoba může podstoupit chirurgické úkony vedoucí ke změně pohlaví podle zákona o specifických zdravotních službách až po dovršení věku 18 let,“ uvádí ministerstvo.

Mění se však nejen věková hranice, kdy je možné na úřadech o změnu pohlaví požádat, ale také, že žádosti nemusí předcházet to, že žadatel nejprve podstoupí chirurgickou změnu pohlaví.

„Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem,“ píše se v předloze návrhu zákona, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti, v jehož čele stojí dosluhující ministr v demisi Robert Pelikán (ANO). „U člověka mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný zástupce,“ uvádí předloha.

K osobnímu prohlášení dále bude třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím. Potvrzení musí vydat lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie.

Novela občanského zákoníku je nyní v připomínkovém řízení.

Resort spravedlnosti reaguje novelou na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, který řešil spor transsexuálů z Francie. Podle instituce změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku nebo jiné léčby, které mají za téměř jistý následek sterilitu.

„Takový požadavek je v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod uzavřenou v rámci Rady Evropy,“ stojí ve verdiktu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované