Hlavní obsah

Poctivost je povinná. Firma Mynáře to porušila, píše úřad nejvyššímu žalobci

Foto: Seznam Zprávy

Hradní kancléř Vratislav Mynář.

Reklama

28. 9. 8:30

Seznam Zprávy získaly dokument s návrhem, proč by měl šéf žalobců Igor Stříž podat žalobu kvůli dotaci pro firmu kancléře Vratislava Mynáře.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Dotační úřad na střední Moravě ještě nevzdal snahu vymoci po firmě Clever Management hradního kancléře Vratislava Mynáře 5 994 109 korun, které jako veřejnou podporu vyplatil před deseti lety z evropských fondů na přestavbu penzionu Malovaný v Osvětimanech.

Kontroloři z ROP Střední Morava totiž dodatečně před dvěma roky dospěli k závěru, že Mynářova firma neměla vůbec dotaci získat, protože podle nich neuvedla v žádosti korektní údaje. Chce proto, aby Clever Management peníze vrátil, což Mynář - ač je kvůli tomuto případu obviněn z dotačního podvodu - odmítá. Podle něho dotační úřad o všech okolnostech žádosti věděl.

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, v níž zasedá šestnáct politiků ze Zlínského a Olomouckého kraje, se nově obrátila na nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, aby kvůli vrácení dotace podal žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu.

V dokumentu o 16 stranách, který Seznam Zprávy získaly, ROP Severozápad kritizuje postoj Ministerstva financí, které se za Mynáře ve sporu o vrácení dotace letos na jaře postavilo. Úřad ministryně financí Aleny Schillerové (za hnutí ANO) dospěl k závěru, že v případě dotace pro Mynářovu firmu nešlo o tak závažná pochybení, kvůli nimž by bylo možné případně peníze odebrat.

„Nezákonnost rozhodnutí Ministerstva financí je podle Regionální rady natolik intenzivní, že narušuje závažný veřejný zájem spočívající v ochraně finančního zájmu Evropského společenství, k němuž je Česká republika zavázána mezinárodními smlouvami,“ píše se třeba v návrhu, pod kterým je za Regionální radu podepsaný její předseda Lubomír Traub (ODS), jenž je zároveň náměstkem zlínského hejtmana.

Podle Ministerstva financí, za které závěry sepsal ředitel odboru financování územních rozpočtů Miroslav Matej, byla v rozhodování o dotaci chyba i na straně dotačního úřadu.

„V případě zjištění takových nedostatků či pochybení v průběhu prověřování jednotlivých žádostí o financování, tedy během procesu, který uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předchází, má poskytovatel dotace povinnost ověřit všechny předložené podklady a v případě zjištění, že žadatel některé ze stanovených předpokladů nesplňuje, má poskytovatel povinnost takového žadatele vyřadit,“ uvedl Matej v dokumentu, který Seznam Zprávy již dříve také popsaly.

S tím ale Regionální rada v podnětu pro šéfa žalobců nesouhlasí.

„Podle Regionální rady je absurdní, aby případ, kdy dojde k výběru projektu k financování z rozpočtu Evropské unie na základě neúplných či nepravdivých údajů, nemohl být postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně, a považuje za nezbytné takový závěr Ministerstva financí přezkoumat nezávislým soudem,“ uvedl Lubomír Traub.

Úřad dále tvrdí, že ministerstvo rozhodlo v rozporu se zákonem. „Je nepřijatelný výklad Ministerstva financí, že porušení rozpočtové kázně dopadá pouze na příjemce dotace, dojde-li k neoprávněnému použití peněžních prostředků po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,“ napsali do podnětu.

„Jednání společnosti Clever Management vykazuje znaky porušení právního principu poctivosti, podle kterého je každý povinen jednat poctivě,“ uvádí se v podnětu pro nejvyššího žalobce.

Kryštof Zelený z Nejvyššího státního zastupitelství uvedl, že jeho úřad podnět již obdržel a nyní jej spolu s vyžádaným spisovým materiálem přezkoumává příslušný odbor. Ten by měl rozhodnout, zda skončí případ u soudu.

Ministerstvo financí podnět dotačního úřadu příliš nekomentovalo. Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení redakci pouze napsal, že nemají informace, že by proti pravomocnému rozhodnutí byla žaloba podána.

Kancléř Vratislav Mynář zatím na dotazy nereagoval, před několika měsíci Hrad veřejně zařadil Seznam Zprávy mezi média, kterým na žádné otázky neodpovídá.

V materiálu ROP Střední Morava se také uvádí, že dotační úřad už v roce 2019 oznámil případ dotace pro Mynářovu firmu Evropského úřadu pro boj proti podvodům známého pod zkratkou OLAF. Tehdy jim poskytl všechny podklady, které si evropští detektivové vyžádali.

„Prostřednictvím systému ‚Irregularity Management System‘ jsou informace poskytované úřadu OLAF průběžně aktualizovány,“ uvádí se také v dokumentu.

Mluvčí OLAF Jana Cappello letos v červnu pro Seznam Zprávy uvedla, že informace týkající se tohoto případu analyzovali.

„Vzhledem ke skutečnosti, že tou dobou už probíhalo vyšetřování české policie, bylo rozhodnuto – v rámci principu subsidiarity – nezahájit duplicitní vyšetřování Evropským úřadem pro boj proti podvodům,“ dodala Cappello.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované