Hlavní obsah

Podívejte se: Dálnice D1 se prodlouží, kolony konečně zmizí

Foto: HBH Projekt

Takto má vypadat část nového úseku D1.

Reklama

8. 6. 2020 13:19

Nově se může podle dnešního rozhodnutí začít stavět úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi na Olomoucku. Současně se na dálnici u Prahy vrátí technika a začnou mnohaměsíční opravy.

Článek

Olomoucký krajský úřad dnes potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic, její příprava tak může dál pokračovat. Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi loni v listopadu povolil stavební odbor olomouckého magistrátu, proti tomu bylo v prosinci podáno devět odvolání. Krajský úřad odvoláním nevyhověl.

Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Jeho stavba musí začít nejpozději v roce 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA.

+4

„Krajský úřad Olomouckého kraje dnes potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu “D1 136 Říkovice–Přerov“, což umožní pokračovat v přípravě této stavby,“ potvrdil na Twitteru generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Olomoucký magistrát, který změnu územního rozhodnutí pro poslední úsek D1 u Přerova loni na podzim potvrdil, podle hejtmanství rozhodl v souladu se správním řádem a stavebním zákonem. Krajský úřad ve zveřejněném rozhodnutí o odvoláních upozornil, že změny závazných stanovisek nejsou takového charakteru, aby měly za následek nezákonnost rozhodnutí magistrátu.

Odvolání Dětí Země proti změně územního rozhodnutí mělo deset bodů. „V nich upozorňujeme na chyby procesu EIA v roce 2000, který neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Také žádáme o přezkum závazných stanovisek,“ uvedl již dříve předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ředitelství silnic a dálnic před podáním odvolání odhadovalo, že schválená změna územního rozhodnutí ke stavbě D1 u Přerova by měla nabýt právní moci letos na jaře. Stavební povolení chtělo vyřídit do června. Nové výběrové řízení na zhotovitele stavby by díky tomu mohlo začít také letos. Podle nových odhadů bude poslední část dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi otevřena nejdříve v roce 2024.

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov–sever, ze kterého se podle Patrika nakonec stala komplikovaná okružní křižovatka nevyhovující normám. Hnutí Děti Země v odvolání požadovalo posouzení varianty trasy dálnice D1 s odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu.

Na dálnici D1 u Prahy budou pokračovat opravy

Na dálnici D1 u Prahy se vrátí dopravní omezení kvůli opravě vozovky. Rozmisťování provizorního dopravního značení začne v pátek večer a potrvá do nedělního rána, po víkendu začnou na dálnici opět pracovat stavbaři. Vrátí se na úsek mezi 2. a 12. kilometrem, kde rekonstrukce začala již v loňském roce. S jejím úplným dokončením se počítá letos v říjnu.

„Rozmisťování provizorního dopravního značení začne 12. června ve večerních hodinách do ranních nedělních hodin 14. června. Poté budou během neděle otevřeny přejezdy středního dělicího pasu a převeden provoz. Místem se bude projíždět v režimu dva plus tři, respektive dva plus dva, pouze během dvou nocí při montáži dočasných svodidel od 21:00 do 9:00 bude provoz veden v režimu jedna plus dva, respektive jedna plus jedna. V pondělí 15. června pak zahájíme práce,“ uvedla Iveta Štočková, mluvčí stavební firmy Eurovia CS.

Na dálnici D1 v daném úseku dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Pracovat se bude také postupně na dvou odpočívkách v místě – jedna je již hotová od roku 2019 a na druhé se bude pracovat letos. „Vše tak, aby byl průjezd místem komfortní, plynulý a hlavně bezpečný,“ dodala Štočková.

Aby byl zajištěn plynulý provoz místem, byly práce rozděleny do několika navazujících etap a stavebních sezón. „Každopádně se práce neobejdou bez dopravního opatření v místě, které zaručí bezpečný prostor pro bezpečnost pracovníků,“ podotkla mluvčí.

Rekonstrukcí procházejí i mosty.

S postupem stavebních prací se bude měnit dopravní opatření. Doprava bude vedena převážně v režimu 2 + 2 + 1 jízdní pruh. Práce zasáhnou také do sjezdů a nájezdů na dálnici – konkrétně exit 8 na Dobřejovice a Čestlice, který bude ve směru na Brno od 15. června do 3. července zcela uzavřen a exit 6 na Průhonice, kde nebude možný sjezd a nájezd na dálnici D1 od 4. do 19. července. Za uzavřené sjezdy a nájezdy budou vyznačeny objízdné trasy. V srpnu pak bude na dva týdny uzavřen nájezd na dálnici D1 ze silnice II/101 od Říčan a Jesenice ve směru na Brno a doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách. Na konci srpna zasáhnou práce exit 2 Šeberov a Opatov ve směru do Prahy, které však budou prováděny po jízdních pruzích, a tak již významně do plynulosti provozu nezasáhnou.

„Úplné dokončení prací se plánuje na říjen 2020,“ uzavřela Štočková.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované