Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Podpora výrobců zdravotnických věcí a podpůrné programy pro velké podniky

Článek

Jak probíhá podpora výrobců zdravotnických věcí?

MPO poskytuje podnikatelům dvě formy dotace:

Program Technologie COVID 19

– dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč

– výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020

– žádosti je možné podávat od 27. 4. 2020

– příjemce MSP

– míra podpory 50 %

– výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč

– územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha

– zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)

Program Czech Rise Up

– chytrá opatření proti covi-19, cílená podpora vyvinutí nových řešení pro covid-19, alokace 200 mil. Kč

– žádosti je možné podávat v týdnu od 2. 4. 2020

– maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)

– trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace

Více informací najdete na webu MPO.

Připravují se podpůrné programy pro velké podniky?

Vláda rozšířila alokaci na záruky pro velké společnosti prostřednictvím EGAP, a to na výši 330 mld. Kč. EGAP by měla v budoucnu zajišťovat rovněž úvěry nejen exportním, ale také výrobním a obchodním firmám. Více informací na https://www.egap.cz/

Zpátky na informační rozcestník >>>