Hlavní obsah

PPF je agresivní, stěžuje si akcionář Monety. Dopisy šly do Prahy i Paříže

Foto: Seznam Zprávy

Oliver Škutil, manažer fondu Petrus Advisers.

Reklama

21. 5. 2021 16:59

Navrhovaný průběh transakce považujeme za agresivní s cílem omezit práva menšinových akcionářů, říká Oliver Škutil, manažer Petrus Advisers. Tento fond má v Monetě zainvestovány dvě miliardy korun.

Článek

Londýnský fond Petrus Advisers, který vlastní zhruba pět procent akcií Monety, znovu vystoupil proti navrhovanému spojení Monety s finančními firmami ze skupiny PPF.

Nedůvěru k transakci podle něho sdílí řada dalších akcionářů. „Bankovní analytici, drobní i institucionální akcionáři, s nimiž jsme přišli do styku, neskáčou zrovna radostí,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys manažer fondu Petrus Advisers Oliver Škutil. Na své výhrady upozornil fond nejen Českou národní banku, ale i evropského regulátora EBA, tj. Evropský orgán pro bankovnictví sídlící v Paříži.

Změnil se nějak váš odmítavý postoj k navrhovanému spojení Monety se skupinou Air Bank?

Náš postoj se v zásadě nezměnil. Jsme přesvědčeni o tom, že navrhovaná transakce nedává pro akcionáře Monety smysl, samozřejmě kromě skupiny PPF.

Jsou podle vás růstové cíle Monety na českém trhu reálné?

O růstové cíle Monety jako samostatného subjektu se neobáváme, věříme v manažerský tým Monety a jeho schopnost dosáhnout cílů, které si ve střednědobém horizontu stanovil. Co nám vadí, jsou růstové cíle stanovené pro aktiva PPF, která máme koupit – ty nepovažujeme za realistické.

Atraktivita transakce vychází z předpokladu růstu úrokových sazeb a z toho plynoucí vysoké citlivosti aktiv PPF na tento vývoj, jakož i z velmi vysokých odhadovaných synergií, které jsou bezprecedentně nejvyšší, jaké jsme dosud v rámci fúzí a akvizic v evropském bankovnictví zaznamenali. Samostatným tématem je přemrštěná a neodůvodněná cena, kterou máme za tato aktiva zaplatit na – podle našeho názoru – strukturálně klesajícím trhu spotřebitelského financování.

Zdá se, že generální ředitel Tomáš Spurný si je podporou akcionářů poměrně jistý. Podle konferenčních hovorů to alespoň vypadalo, že nikdo výrazně neprotestuje?

Nesouhlasíme s tím a nevidíme silnou podporu veřejnosti ani akcionářů. Bankovní analytici, drobní i institucionální akcionáři, s nimiž jsme přišli do styku, neskáčou zrovna radostí.

Budete i nadále držet akcie Monety? Nebylo by lepší prodat nyní a později koupit „naředěné“ akcie Monety, které přece jen slibují slušnou dividendu ve střednědobém horizontu?

Veřejně jsme deklarovali, že věříme v Monetu jako samostatnou entitu a vidíme její hodnotu výrazně vyšší než 80 korun za akcii. Nemáme tedy důvod prodávat naše akcie, spíše naopak.

Nepokusili byste se například vyjednávat s PPF o přímém prodeji svých akcií?

PPF se vždy může pokusit nabídnout všem akcionářům vyšší cenu s přiměřenou prémií za kontrolu, jak je v podobných transakcích obvyklé. Považujeme za absurdní koupit 29,9 procent akcii Monety a následně tímto podílem protlačit předraženou monetizaci vlastních aktiv na valné hromadě.

Budete proti transakci nějak vystupovat, například u regulačních orgánů?

Naše stanovisko včetně analýzy celé transakce jsme zveřejnili a je k dispozici na našich webových stránkách pro média a akcionáře Monety. Vzhledem k tomu, že navrhovaný průběh transakce považujeme za agresivní s cílem omezit práva menšinových akcionářů, upozornili jsme na tuto záležitost také Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

Na naše výhrady jsme upozornili i Českou národní banku. Důrazně akcionářům Monety doporučujeme, aby na valné hromadě 22. června navrhovanou transakci nepodpořili. Portfolio manažeři se nakonec budou muset sami rozhodnout, zda chtějí vlastnit Monetu jako samostatný subjekt, nebo zda se chtějí přihlásit k transakci typu „kup a doufej“.

Na které věci EBA a Českou národní banku upozorňujete?

Je to hlavně struktura transakce, kterou považujeme za agresivní. Ze stanoviska představenstva Monety k dobrovolnému veřejnému návrhu ze dne 22. ledna 2021, který byl později upraven po podepsání rámcové smlouvy ze 6. května, jsme vyrozuměli, že transakce sestává z několika kroků.

Nejdříve PPF zahájila dobrovolný veřejný návrh a investovala 11,3 miliard korun k nákupu 28,4procentního podílu v Monetě, pak Moneta koupí Air Bank od PPF za cenu 25,9 miliard korun a následně PPF využije svůj podíl v Monetě k prosazení zvýšení základního kapitálu o 57 procent s vyloučením přednostních práv, přičemž všech 291 375 000 nově vydaných akcií upíše PPF.

Upisovací cena za tyto nově vydávané akcie, která činí 23,3 miliard korun, bude společně se 2,6 miliardami korun z nadbytečného kapitálu Monety mezi PPF a Monetou plně započtena vůči kupní ceně za Air Bank. A nakonec se Air Bank sloučí s Monetou coby nástupnickou společností.

Co z toho vám vadí?

Kroky druhý až čtvrtý postaví PPF a Monetu do stejné pozice, jako kdyby se Air Bank sloučila s Monetou, aniž by se předtím stala její plně vlastněnou dcerou. PPF by obdržela akcie Monety výměnou za akcie Air Bank v rámci jediného kroku a za určeného výměnného poměru mezi Air Bank a Monetou.

Domníváme se, že kroky dva a tři jsou přidány uměle a jejich jediným účelem je obejít některá ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, která by se aplikovala na fúzi mezi Air Bank a Monetou, pokud by k ní došlo bez předchozího prodeje Air Bank Monetě a bez předchozího zvýšení základního kapitálu Monety, kdy by tedy Moneta nefúzovala se svou dcerou za použití zjednodušených pravidel, nýbrž s dcerou PPF, osoby nepropojené s Monetou.

Jednoduše řečeno, odůvodněnost ceny, respektive výměnného poměru, za kterou získává Moneta aktiva od PPF, by musel přezkoumat soudem jmenovaný znalec. Taktéž se domníváme, že zahrnutím kroků dva a tři se PPF snaží simulovat, že jde o peněžitý vklad, a obejít tak zákaz hlasování PPF na valné hromadě, které by v případě nepeněžitého vkladu nebylo možné z důvodu střetu zájmů.

Parametry spojení

– Moneta Money Bank podepsala se společnostmi ze skupiny PPF rámcovou smlouvu ohledně akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a společnosti Benxy.

– Moneta získá aktiva skupiny PPF za celkovou kupní cenu, která bude uhrazena ze dvou zdrojů. První bude představovat vlastní peněžní prostředky banky ve výši 2,59 miliardy Kč a druhým budou peněžní prostředky získané od skupiny PPF úhradou emisního kurzu za úpis 291 375 000 nově vydaných akcií.

– Nové akcie budou vydány za emisní kurz 80 Kč na akcii, a navýší tak celkový kapitál banky.

– Výsledkem operace má být stav, kdy PPF bude vlastnit cca 55,38 procenta akcií banky, a bude proto muset učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až 100 procent akcií Monety za cenu minimálně 80 korun za akcii.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované