Hlavní obsah

Praha chystá zákaz venčení psů bez vodítka

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

1. 9. 2021 7:46
aktualizováno • 1. 9. 2021 12:04

Vyhláška vznikající na pražském magistrátu by zakázala pohyb psů bez vodítka na jakékoliv zelené ploše na celém území hlavního města. Má zabránit excesům, jako bylo letošní napadení dítěte na Petříně.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

V hlavním městě vzniká vyhláška, která by prakticky zakázala volný pohyb psů ve veřejné zeleni. Návrh zpracoval odbor ochrany prostředí pražského magistrátu a bude se jím zabývat rada i zastupitelstvo.

„Osoba doprovázející psa ve veřejné zeleni je povinna vést psa na vodítku. Pes musí být veden na vodítku způsobem, aby vodítko nebránilo v pohybu ostatním uživatelům veřejné zeleně. Volný pohyb psů bez vodítka je dovolen jen na plochách vyhrazených k tomuto účelu vlastníkem veřejné zeleně,“ píše se v návrhu, který má redakce k dispozici.

Zákaz venčení psů bez vodítka má podle autorů návrhu zabránit napadení lidí, jako se to stalo letos na jaře, kdy pes na pražském Petříně vážně pokousal čtyřletého chlapce.

„I vzhledem k nedávnému napadení dítěte psem v parku na Petříně s vážnými následky a dalším obdobných incidentům bylo zvoleno řešení, že psi budou muset být ve veřejné zeleni drženi na vodítku,“ píše se v důvodové zprávě k návrhu vyhlášky.

Chystaný zákaz venčení psů bez vodítka se ukrývá v návrhu na novou verzi ‚obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.‘ Veřejně nyní dohledat nejde – radnice ho vyvěsila jen na nezbytně nutnou dobu v rámci připomínkového řízení.

„Návrh vyhlášky prošel vnitřním i vnějším připomínkovým řízením a zatím nebyl předložen k připomínkám veřejnosti,“ uvedl po publikování článku mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Pravidla pro psy v evropských metropolích

Vídeň

Od roku 2019 musí být neustále na vodítku a zároveň nosit náhubek všichni ‚potenciálně nebezpeční psi,‘ což jsou ze zákona Stafordšírský bullteriér, Americký stafordšírdský teriér, Anglický bullteriér, Neapolský a Španělský mastin, Tosa-Inu, Americký pitbullteriér, Rotvajler a Argentinská doga. Majitelé těchto psů navíc při venčení nesmějí mít v krvi více než 0,5 promile alkoholu.

Londýn

Psi musejí být na vodítku pouze na vymezeným místech, mezi něž patří třeba královské parky včetně Hyde parku. Úplně zakázaný je chov čtyř plemen: Americký pitbulteriér, Tosa inu, Argentinská doga a Brazilská fila.

Berlín

Kromě označených míst musí být všude psi na vodítku. V parcích může být vodítko až dva metry dlouhé, na ulici maximálně metr.

Bratislava

Pravidla se v jednotlivých městských částech liší. Ve všech městských částech jsou zároveň místa určená pro venčení psů bez vodítka.

Nyní připomínky zapracovávají magistrátní úředníci, většinou jde o podněty od jednotlivých městských částí. Poté návrh musí projednat městská rada a nakonec schválit celé zastupitelstvo. Návrh vyhlášky počítá s platností od 1. října 2021.

Podle radního pro životní prostředí Petra Hlubučka ji ale zastupitelstvo takto rychle schválit nestihne. „Tato vyhláška je stále v připomínkovém řízení, vypořádávají se došlé připomínky. V září na zastupitelstvu nebude,“ uvedl na dotaz Seznam Zpráv Hlubuček.

Přísně vzato je volné pobíhání psů ve „veřejné zeleni“ zakázané už dnes. Jenže veřejnou zelení se rozumí přesně vymezený seznam pozemků. Značná část zelených ploch do této definice oficiálně nespadá, v katastru jsou vedené jako orná půda nebo ostatní plocha. To je případ třeba části Centrálního parku na Chodově nebo ve Stodůlkách, kde psi volně pobíhat smějí.

Nový návrh vyhlášky ale stanoví, že za ‚veřejnou zeleň‘ se bude považovat jakýkoliv kousek zelené plochy na pozemcích hlavního města, tedy včetně sídlištní zeleně, stromořadí, různých luk a polí a cest mezi nimi.

Volně vypustit psa by nově šlo pouze na místech, která k tomu město výslovně určí. Podle kritiků návrhu by tak mohlo dojít k tomu, že by v některých oblastech nebyla žádná zeleň, kde by bylo možné psa volně venčit.

Kolik je v Praze psů?

Podle údajů odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m. Prahy bylo na konci loňského roku do evidence přihlášeno celkem 90 183 psů a zároveň 82 949 chovatelů. Velké množství psů ale jejich majitelé hlásí kvůli nižším poplatkům mimo hlavní město, další psi nejsou přihlášení vůbec.

„Ve vyhlášce je například uvedeno, že vlastník veřejné zeleně je oprávněn vyhradit ve veřejné zeleni plochy, kde je umožněno volné pobíhání psů bez vodítka. Je tedy oprávněn, nikoliv povinen. Pochybuju, že městské části vymezí plošně každý trávník před domem,“ podotýká advokátka Barbora Limrová z občanského sdružení Strana psa, která proti navrhované vyhlášce protestuje.

Podle nové verze vyhlášky navíc mají být psi výslovně uvázaní na vodítku. „V případě zákazu volného pobíhání psů panovaly dosud nejasnosti ohledně toho, zda musí být pes veden na vodítku, zda může být veden na volno u nohy doprovázející osoby nebo zda se může pohybovat i ve větší vzdálenosti od této osoby, pokud je plně ovladatelný povely,“ připomínají autoři návrhu.

Nemají rádi psy

Kritici návrhu tvrdí, že jde o aktivitu lidí, kteří zkrátka psy nemají rádi. A že – jako už tradičně – návrh předložili v době letních dovolených, což ve spojení s covidem vedlo k tomu, že řada lidí chystanou vyhlášku vůbec nezaregistrovala.

„De facto totožný návrh se projednával například v roce 2015, tehdy ale probíhala na magistrátu jednání za přítomnosti odborníků, účastnil se i spolek Strana psa. Když se všechny připomínky projednaly, byl návrh smeten ze stolu a bylo konstatováno, že současná úprava je zcela vyhovující,“ říká Limrová.

Naposledy podobný návrh zkrachoval v roce 2017. Hlavním důvodem tehdy bylo, že se některé z 57 městských částí postavily proti, případně zkrátka nedodaly seznam míst, kde by se psi mohli volně proběhnout.

„Je třeba si uvědomit, že sebepřísnější vyhláška nezabrání excesům. Ta jen omezí ty slušné. Majitelé těch skutečně problémových zvířat bývají většinou sami problémoví. A ty vyhláška zajímat nebude,“ říká advokátka Limrová.

Podle pejskařů je navíc prokazatelné, že omezení pohybu a neustálé vedení na vodítku u některých psů naopak agresi zvyšuje.

„Někteří psi se stávají agresivními po upnutí na vodítko, zatímco na volno jsou zcela klidní. Ve většině případů se jedná o strachovou agresi, kdy si pes preventivním útokem tvoří kolem sebe takzvaný bezpečný prostor. Na volno si stejný pes může bezpečnou vzdálenost od neznámého subjektu korigovat tak, že raději ustupuje, než by útočil. Na úzkém chodníku, zvláště jedná-li se o velkého psa a slabého psovoda, vodítko často nemůže chodce nebo jiného psa v protisměru ochránit,“ říká advokátka ze spolku Strana psa.

Ministerstvo požaduje přepsání návrhu

Po publikování článku mluvčí magistrátu Vít Hofman upřesnil, jak to s tvorbou vyhlášky nyní vypadá. Původní návrh se podle něj bude muset významně změnit, z připomínek Ministerstva vnitra například vyplynulo, že plochy pro volný pohyb psů musí být ve vyhlášce přímo uvedené, například v podobě mapy.

„Takový přehled ploch pro volný pohyb psů tedy bude nutné vytvořit. Zároveň se zabýváme i záměrem upravit pravidla pro pohyb psů na území města komplexně, tedy nejen ve veřejné zeleni, ale i na ostatních veřejných prostranstvích - zejména v ulicích a na náměstích,“ uvedl mluvčí.

Praha podle něj nechystá absolutní zákaz volného pohybu psů, nová vyhláška by měla v zásadě zachovat současný stav, kdy na velkém množství zelených ploch zákaz volného pohybu psů ve skutečnosti neplatí.

„Jsme si vědomi toho, že volný pohyb psů je u řady plemen jejich fyziologická potřeba a i v rámci specifik aglomerace Prahy je proto nutné možnost volného pohybu psů na vybraných plochách zachovat,“ dodal mluvčí.

Reklama

Doporučované