Hlavní obsah

Před 30 lety. Jan Pirk transplantoval ledviny a co psalo Rudé právo

Speciál Seznam Zpráv k listopadu 1989. Toto psal tisk před třiceti lety.

Reklama

13. 11. 2019 20:05

Toto psal tisk před třiceti lety.

Článek

Seriál Seznamu: O čem psala média v socialistickém Československu, když režimu docházel dech.

Výběr z Rudého práva. Celé znění textů a článků najdete v Národní knihovně i na webové stránce archivu Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Z domova:

Celostátní konference Socialistického svazu mládeže: Československá mládež je jednoznačně pro přestavbu

V Praze se o víkendu konala celostátní konference Socialistického svazu mládeže. Zástupci SSM se zabývali budoucností svazu, vyjádřili vůli uskutečnit některé nutné změny, které povedou k přestavbě SSM. Dále se jednotliví delegáti zaobírali otázkou životních podmínek mládeže. Například se vyjadřovali k návrhu bytového zákona, požadovali efektivní využívání bytového fondu nebo odstranění rozdílů v nájemném za státní a družstevní byty. Na konferenci vystoupili také představitelé státu – generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, prezident ČSSR Gustáv Husák a předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec, kteří odpovídali na dotazy delegátů SSM.

Pocta Anežce Přemyslovně

Papež Jan Pavel II. prohlásil v neděli ve Vatikánu Anežku Přemyslovnu za svatou. Stalo se tak více než sedm set let po její smrti. Anežka Přemyslovna byla dcera krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské, a o její svatořečení se v minulosti pokoušel již Karel IV. i mnozí církevní hodnostáři.

V Bratislavě jednali ochránci přírody: Životní prostředí nezlepší jen zákony, ale především lidé

Slovenský svaz ochránců přírody a krajiny na VI. sjezdu v Bratislavě volal po konkrétnějších a účinnějších krocích v péči o životní prostředí. Zákony ani opatření nejsou dle nich účinné, pokud se lidé nebudou sami dostatečně snažit.

Ze zahraničí:

Návrh akčního programu SED

Jednotná socialistická strana Německa (SED) schválila podobu návrhu akčního programu strany, o kterém se rozhodne na čtvrté stranické konferenci 15. prosince v Berlíně. Dokument uvádí, že Německá demokratická republika je v přelomovém období, ve kterém má dojít k obnově socialismu. Návrh odsoudil práci bývalého generálního tajemníka strany, jehož vážné chyby vedly ke hluboké krizi. Dle vyjádření ÚV SED je tak třeba vypracovat moderní koncepci socialismu, aby získal novou dynamiku. Dokument také modifikuje jednotlivé aspekty politického, hospodářského a sociálního rozvoje. Například navrhuje reformu volebního zákona nebo reformu hospodářského sektoru. Zároveň se v návrhu objevuje požadavek na určitou svobodu informací a sdělovacích prostředků, protože dle něj potřebuje socialistická společnost otevřené, věcné a pravdivé informace.

Mimořádná opatření v Moldávii: Útok na budovu ministerstva vnitra v Kišiněvě

V Kišiněvě před budovou ministerstva vnitra se v pátek shromáždilo patnáct set až dva tisíce demonstrantů, kteří se bouřili proti zadržení několika osob, které narušily průběh slavnostní vojenské manifestace 7. listopadu. Tyto osoby provolávaly hesla urážející KSSS a armádu SSSR. ÚV KS Moldávie vyzvalo obyvatele k zachování pořádku v republice.

Sport

Stará láska nerezaví

Běžci všech věkových kategorií se v neděli zúčastnili 56. ročníku závodu Velká kunratická. Tříkilometrové běžecké klání vedlo tradičně terénem v pražském kunratickém lese. Závodu se zúčastnilo 5 417 běžců, na prvním místě v mužské kategorii se umístil Florian z VTJ Klatovy, mezi ženami zvítězila Kautová ze Sparty.

Na podzim 1989 pro Seznam vzpomíná:

Jan Pirk

Přední český kardiochirurg a přednosta Kardiocentra IKEM vzpomíná na svůj listopad.

Co jste tehdy dělal a jak vypadal váš život?

V roce 1989 jsem pracoval jako chirurg na Klinice kardiovaskulární a transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny, kde jsem působil od roku 1974. Konkrétně v pátek 17. listopadu jsem začínal víkendovou službu. V pátek plánovaný operační výkon nebyl, byl pouze seminář a během této víkendové služby jsme nejprve odebírali ledviny od zemřelého dárce a poté jsem ledvinu transplantoval.

Kdy a jak jste se poprvé dozvěděl o listopadu 1989 – dění na Národní třídě?

O dění na Národní třídě jsem se dozvěděl od přímých účastníků, což byli oba naši synové. V sobotu přijeli k nám, svolali jsme do mého lékařského pokoje ostatní sloužící kolegy a synové nám vyprávěli o událostech na Národní třídě.

Jak na tu dobu vzpomínáte?

V pondělí, když mi služba skončila, zúčastnil jsem se spolu s manželkou demonstrace na Václavském náměstí. Ji jsem tam dostal lstí, protože jsem řekl, že si potřebujeme vybrat nový koberec a že jej půjdeme koupit. Jinak by se bála takové demonstrace zúčastnit. Pamatuji se, že jsme šli z Václavského náměstí a když jsme se dostali ke Karlovu mostu, byly policií zataraseny všechny cesty, zvláště ta na Karlův most, abychom nemohli jít na Hrad. Došlo k dost velké tlačenici. A vzhledem k tomu, že moje žena trpí klaustrofobií, co nejrychleji jsme se z té tlačenice dostali ven. A musím říci, že jsme se již před tím zúčastňovali Palachova týdne, kdy jsme utíkali před policií na Václavském náměstí.

Jak hodnotíte těch 30 let? Naplnily se myšlenky listopadu 1989?

Těch uplynulých 30 let může jen přesvědčený komunista hodnotit záporně. Sice jsme do porevolučního období nastupovali s naivními představami, které se samozřejmě nemohly splnit, což „informovaní“ věděli již předem. U řady spoluobčanů to vyvolalo frustraci a touhu po návratu předchozího režimu. Ale to svědčí jenom o krátkosti naší paměti na období, kdy jsme nesměli jezdit do zahraničí, kdy jsme se museli zúčastňovat prvomájových průvodů a dalších věcí. Takže – vrátili jsme se mezi demokratické země, ale bohužel stále přetrvává u části obyvatelstva to, že si demokracii pletou s anarchií. Pravděpodobně to bude trvat ještě velice dlouho, než se k sobě navzájem budeme chovat tak, jako třeba lidé v Rakousku, nebo Dánsku.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované