Hlavní obsah

Přerov se rozhodl vymáhat škodu po firmách kvůli IT zakázce

Foto: https://www.prerov.eu/cs

Součástí zakázky k zajištění přenosu dat patrně byla i místní doprava sledovaná kamerami.

Reklama

9. 3. 2021 9:47

Vedení Přerova se rozhodlo vymáhat škodu po firmách, které podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ovlivnily po vzájemné dohodě výsledky městské zakázky.

Článek

Jednalo se o elektronizaci správy z roku 2010, a firmy svou dohodou narušily hospodářskou soutěž. Tendr na IT zakázku za téměř 138 milionů korun vyhrálo sdružení dodavatelů v roce 2014, ÚOHS jim za kartelovou dohodu uložil loni pokutu ve výši 118 milionů korun. Kvůli vyčíslení vzniklé škody se město obrátí na právníky.

„Vzhledem k tomu, že jde o velmi specifickou věc, město si najme právní kancelář a výši škody budeme určovat až po odborných konzultacích, případně doporučených znaleckých posudcích,“ řekl primátor Petr Měřínský (ANO). Při stanovení škody půjde o vyčíslení takzvané kartelové přirážky, což je rozdíl mezi skutečně nabídnutou cenou a hypotetickou cenou, která by byla nabídnuta v případě, že by kartel neexistoval.

ÚOHS konstatoval, že se dané firmy dopustily přestupku, neboť uzavřely zakázanou dohodu, čímž narušily hospodářskou soutěž ve výběrovém řízení vyhlášeném městem. Takové jednání je protiprávní, a pokud jím byla způsobena škoda, pak subjekty, které ji způsobily, za ni odpovídají a lze ji po nich vymáhat. ÚOHS nabízí metodickou pomoc při uplatňování nároků na náhradu škody u soudu, ale samotné vymáhání je na městu.

Veřejnou zakázku s názvem Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Přerov vyhlásilo město v roce 2010. V prosinci 2013 byly podány dvě nabídky, a to vítězná nabídka sdružení společností Tesco SW a O2, ve které společnosti AutoCont, Emos a Bach systems vystupovaly jako subdodavatelé, a krycí, nevýherní nabídka společnosti AutoCont. Pět IT společností potrestal loni ÚOHS pokutou v souhrnné výši přesahující 118 milionů korun.

Řízení skončilo takzvaným narovnáním, kdy firmy s úřadem spolupracovaly, přiznaly své provinění výměnou za snížení pokuty o 20 procent. Ve výsledku tak O2 Czech Republic zaplatilo pokutu 38,3 milionu korun, AutoCont a Tesco SW zaplatily pokutu ve shodné výši 36,5 milionu korun, Emos sedm milionů a Bach systems 227 tisíc korun.

Reklama

Doporučované