Hlavní obsah

Přístav v Hodoníně prošel posouzením vlivu na přírodu, bude největší v Česku

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

4. 8. 21:59

Ředitelství vodních cest (ŘVC) začíná s výběrovým řízením na projektanta rekreačního přístavu na Baťově kanále v Hodoníně, který bude s 80 místy největším rekreačním přístavem v republice.

Článek

Záměr úspěšně prošel posouzením vlivu na životní prostředí (EIA). Podání žádosti o územní rozhodnutí je plánováno na podzim 2022, kdy bude nutné mít vyřešenu změnu územního plánu i vykoupeny pozemky.

Plánovaná stavba je v blízkosti evropský významných lokalit a ptačích oblastí. Například v lokalitě Očov roste řada vzácných rostlin, jako jsou česnek hranatý, konitrud lékařský nebo pryšec bahenní. V ptačí oblasti Soutok - Tvrdonicko hnízdí i zimuje na 240 druhů ptáků. Významné je hnízdění orla královského a typickým druhem je čáp bílý, který ve třech lesních koloniích hnízdí společně s volavkami popelavými.

ŘVC tak musí do zahájení stavby splnit několik podmínek. S předstihem alespoň tři roky před začátkem stavební činnosti musí začít dvakrát ročně kosit plochy dosud zanedbávaných lučních porostů v severní části pozemku. Dále musí přesadit populaci česneku hranatého, vytvořit soustavu kompenzačních tůní nebo zajistit podrobný průzkum dotčeného území zejména z hlediska výskytu bobra evropského a průzkum širšího území za účelem zmapování modráska bahenního a modráska očkovaného.

„Podmínky procesu EIA jsou zcela standardní a konstruktivní, nepředstavují tak žádnou komplikaci pro výstavbu přístavu a budou tvořit nedílnou součást stavebních prací. Předepsané sečení luk plánujeme zahájit ještě letos na podzim a momentálně jej administrativně připravujeme,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Stavba by mohla začít koncem roku 2023. Zprovoznění přístavu je v plánu s krátkým odstupem po dobudování plavební komory Rohatec. Tam má být dodavatelem společnost SWIETELSKY stavební s vítěznou cenou 208,9 milionu korun bez daně, avšak zakázku nyní řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V plánu bylo zahájení výstavby letos v březnu s cílem otevřít novou vodní cestu před sezonou na jaře 2023. Nakonec se zřejmě budou obě stavby nějaký čas překrývat.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované