Hlavní obsah

Příznaky koronaviru

Článek

Jak se nákaza projevuje, jaké jsou příznaky a jaké má následky?

Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná se o zvýšenou teplotu, dušnost, kašel, bolesti svalů či únava. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Může se projevit i rýma, průjem a nebo nervové příznaky (bolest hlavy, zvracení).

Kudy do lidského těla virus proniká?

Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu, právě na obličej si saháme nevědomky prakticky neustále.

Není mi dobře, nevím, zda je to koronavirus, jak mám postupovat?

V případě nouze, prosím, ihned volejte linku 155, na které uveďte, že se obáváte, že jde o nákazu koronavirem, a jaké k tomu máte důvody. V případě neakutních obtíží, např. kašel atd., volejte svému praktickému lékaři, nechoďte k němu, pokud vás sám nevyzve k návštěvě.

Co je dušnost?

Dušnost je subjektivně vnímaný problém s dýcháním. Pacient má pocit tíže na prsou nebo nedostatku vzduchu, obtížně se mu dýchá nebo se nemůže nadechnout. Ne každá dušnost je příznakem onemocnění dýchacího systému, může být i při onemocnění kardiovaskulárním anebo jako psychická reakce na stresovou situaci.

Lékař mne odmítl ošetřit, co mám dělat?

Je třeba kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu:

- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

- Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

Můj lékař ukončil praxi a nového jsem si ještě nenašel, co mám dělat?

Je třeba kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu, ta má povinnost vyhledat vám registrujícího lékaře, který má smlouvu s touto pojišťovnou:

-Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

-Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

-Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

-Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

-Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

-Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

-Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

Není mi dobře. Cítím, že mám zdravotní potíže. Co mám dělat?

Zkontrolujte si, zda máte některý z následujících příznaků:

- dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem

- horečka více jak 38 °C

- suchý kašel

Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.

Pokud máte horečku, která trvá dále než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus, zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte, užívejte léky proti horečce.

Pokud je vám více než 60 let a máte kterýkoliv z výše uvedených příznaků, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.

Pokud nemáte ani jeden z těchto příznaků, průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu.

Mohu jít k lékaři osobně?

Pokud však máte jakékoliv podezření na nákazu koronavirem, kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Nechoďte do ordinace osobně, jednak tím ochráníte sebe a jednak i druhé.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici jak infolinky Státního zdravotního ústavu, tak i jednotlivých pojišťoven. Podívejte se na důležité kontakty v souvislosti s koronavirem.

Pokud se nemůžete na infolinky dovolat, zachovejte, prosím, především klid. V současné době mohou být v důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku dočasně obsazené a přetížené. Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován.

Myslím, že někdo je nakažen, jak postupovat?

V případě akutních potíží prosím ihned volejte linku 155 na které uveďte, že se obáváte, že jde o nákazu Coronavirem a jaké k tomu máte důvody.

Patří mezi příznaky i průjem?

Nepatří mezi často popisované příznaky, ale je nutno aktuální zdravotní stav konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, ten rozhodne, zda se nejedná o jiné akutní onemocnění. Nejčastější příznaky jsou: horečka, kašel, dušnost, bolest svalů a kloubů, únava.

Ztráta chuti a čichu, bez jiných příznaků.

Řešit s ošetřujícím lékařem. Je popisována u některých pacientů, může být při jakémkoliv jiném onemocnění sliznice nosu a úst.

Jak řešit situaci např. v domově důchodců s podezřením na hromadnou nákazu?

Zavolejte krizový štáb a nechte všechny do jednoho otestovat. Vše řeší krajská hygienická stanice.