Hlavní obsah

Protidrogová politika v Česku je plná chyb a neplní cíle, uvedl NKÚ

Foto: Seznam Zprávy

Prezident NKÚ Miloslav Kala.

Reklama

24. 5. 2021 8:44

Kontrolované úřady podle NKÚ v řadě případů porušovaly závazné postupy a pravidla.

Článek

Dotace určené na protidrogovou politiku provázely chyby a netransparentní postupy a cíle se zcela splnit nepodařilo. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontrolovanými byly úřad vlády a ministerstva zdravotnictví (MZd), školství (MŠMT) a spravedlnosti. Úřady v kontrolovaných letech 2016 až 2019 rozdělily na dotacích 849 milionů korun. Ministerstvo školství v reakci uvedlo, že zjištěné nedostatky jsou administrativně-technického charakteru a při rozdělování dotací nebyly peníze neoprávněně či neúčelně vynaloženy. Reakci úřadu vlády a ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti ČTK zjišťuje.

Kontrolované úřady podle NKÚ v řadě případů porušovaly závazné postupy a pravidla. Například ministerstva školství a zdravotnictví nevytvořila formulář pro podání žádosti tak, aby obsahoval veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Podobné to podle NKÚ bylo i u vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace, která ne vždy splňovala zákonem stanovené náležitosti, což se týkalo všech kontrolovaných institucí.

Ministerstva školství a zdravotnictví podle kontrolorů postupovaly v některých případech netransparentně, a pro příjemce tak vytvářela nerovné podmínky. NKÚ zjistil, že oba resorty podpořily projekty, které nesplnily všechny podmínky pro získání dotace, například ministerstvo zdravotnictví podpořilo žádosti přibližně za 18,6 milionu korun, které ale neobsahovaly veškeré náležitosti. Ministerstvo školství podle kontrolorů zase podpořilo tři žádosti v hodnotě téměř 1,3 milionu korun, které získaly od nezávislých hodnotitelů méně než 30 bodů, a neměly být tak vůbec podpořeny. „Jeden z těchto projektů získal v jednom z hodnocení nula bodů, navíc ani nesplňoval všechny potřebné náležitosti, přesto pro něj MŠMT schválilo dotaci ve výši 332.000 korun. Resort dále schválil dvě dotace celkově za více než 656.000 korun fyzické osobě, která se podílela na administraci dotací a na hodnoticím procesu žádostí,“ uvedl NKÚ.

Ministerstvo školství to, že by se na schvalování projektů podílela osoba, která byla zároveň žadatelem, odmítá. „Tento člověk byl pouze v roli zapisovatele, nepodílel se na hodnocení a v žádném případě nemohl ovlivnit výsledky rozdělování dotací,“ sdělil resort. Co se týká podpory projektů, které nezískaly od hodnotitelů potřebný počet bodů, ministerstvo uvedlo, že každý projekt následně ještě posuzuje dotační komise, a pokud podle této komise hodnocení neodpovídalo žádosti, může projekt doporučit k podpoře i přes nedostatečné bodové hodnocení. Ke všem nedostatkům zmiňovaným ve zprávě NKÚ již resort přijal nápravná opatření.

Nejvyšší kontrolní úřad také uvedl, že se nepodařilo naplnit cíle protidrogové politiky pro roky 2010 až 2018. Úřad vlády sám vyhodnotil, že v oblasti nelegálních drog byl splněn pouze jeden cíl ze čtyř, a to snížení míry příležitostného užívání návykových látek mladými lidmi. Stejně tak tomu bylo u hazardního hraní, kde se podařilo posílit zákonnou regulaci hazardního hraní. „Dalších cílů se naopak nepodařilo dosáhnout – zvyšoval se počet problémových uživatelů drog, vnímaná dostupnost drog mezi lidmi zůstávala vysoká. U alkoholu a tabáku byly cíle splněny jen částečně či vůbec,“ konstatovali kontroloři.

NKÚ také prověřil u příjemců dotací vzorek 54 dotací v celkové výši 66 milionů korun. Celkově kontroloři nalezli u příjemců chyby za přibližně 256.000 korun.

Reklama

Doporučované