Hlavní obsah

Pro Mendelovy oslavy složil uznávaný Armén Mansurjan nový hymnus

Foto: Wikimedia

Gregor Johann Mendel.

Reklama

20. 7. 2022 9:59

Uznávaný arménský autor Tigran Mansurjan zkomponoval pro oslavy 200. výročí narození objevitele genetických zákonů Gregora Johanna Mendela novou skladbu.

Článek

Hymnus Dobrý kapitán provede Filharmonie Brno v pátek ve starobrněnské bazilice, následuje Glagolská mše Leoše Janáčka. „Přenos lze sledovat na obrazovce před bazilikou, případně na sociálních sítích. Zároveň jej odvysílá Český rozhlas Vltava,“ řekla mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.

S třiaosmdesátiletým Mansurjanem spolupracuje Filharmonie Brno dlouhodobě. Českou premiéru jeho Requiem v Besedním domě odměnily před časem ovace. „I proto rád souhlasil s touto objednávkou,“ uvedla ředitelka filharmonie Marie Kučerová.

Mansurjan psal hymnus s vědomím, že zazní v bazilice, kterou navštívil a jejíž atmosféra na něj silně zapůsobila. Je totiž obdivovatelem Leoše Janáčka, který v bazilice jako chlapec zpíval a také hrál na varhany.

„Stejně tak je velká čest skládat poctu Mendelovi. Jsem ohromen jeho životem i prací – oddaností víře i vědě, jeho houževnatostí. Než jsem začal psát, ponořil jsem se do jeho životopisu a bylo mi jasné, že než vstoupím do sfér skladatelského umění, musím jít do hlubin víry, do hlubin lidské duše, podstaty, kde je ukryta všechna individualita – a pokusit se ji hudebně vyjádřit,“ popsal Mansurjan v tiskové zprávě.

Při komponování bral v potaz, že hymnus zazní před Glagolskou mší. „Je mocná, plná dynamiky. Proto jsem se vydal opačným směrem, směrem tichým, introspektivním. Vybral jsem dva hymny arménských duchovních z 5. století a zhudebnil je pro sólisty, sbor a malý orchestr,“ doplnil autor.

„Glagolská mše patří k zásadním Janáčkovým duchovním dílům. Složil ji na sklonku života, čerpal však z dětských let, kdy jako malý chlapec nastoupil coby fundatista do augustiniánského kláštera na Starém Brně. Ocitl se tak přímo v centru cyrilometodějského hnutí, souvisejícího také s národně obrozeneckými snahami,“ uvedl muzikolog Jiří Zahrádka.

Reklama

Doporučované