Hlavní obsah

Zastupitelé Hradce Králové odmítli záměr stavby nákupního centra chystaného J&T

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

17. 5. 22:41

Zastupitelé na mimořádném jednání odmítli v rámci procesu EIA projekt obchodního centra Nová Zelená. Nadměrně by zatížil dopravou čtvrtě Kukleny, Svobodné Dvory a Plačice a vystavil obyvatele hluku, znečištění ovzduší a vibracím.

Článek

Shopping park Nová Zelená na polích na západním okraji města chystají developerská společnost J&T Real Estate CZ a majitel pozemků, společnost Endeta.

Společnost J&T Real Estate CZ sdělila ČTK, že ji usnesení zastupitelů nepřekvapilo. „Navzdory usnesení zastupitelstva trváme na tom, že postupujeme v souladu s platným územním plánem, opatřeními obecné povahy, předpisy a vyhláškami,“ uvedl místopředseda představenstva firmy CZ Martin Kodeš. V dokumentaci EIA se společnost podle něj vypořádala se všemi připomínkami ze zjišťovacího řízení včetně problematiky vsakování spodních vod a řešení dopravní situace. „Správnost našeho řešení potvrdil i detailní oponentní posudek, který si nechalo město zpracovat jím určeným nezávislým oponentem,“ dodal.

Zastupitelé se usnesli, že radnice zašle krajskému úřadu k dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) stavby vyjádření s negativním stanoviskem k záměru. Radnice také poukáže na údajné nesrovnalosti v dokumentaci EIA a bude požadovat jejich nápravu. Vyjádření musí město hejtmanství poslat do 29. května.

Zastupitelé také uložili primátorovi Alexandru Hrabálkovi (ODS) a vedoucím pracovníkům magistrátu, aby při budoucích smluvních jednáních s investorem trvali na vybudování nové komunikace k obchodnímu centru. Požadavek nové silnice bude město uplatňovat v procesu EIA i v navazujícím územním a stavebním řízení. Primátor má také s investorem jednat o možných úpravách projektu.

Podle Pirátů je stavba centra bez dokončení obchvatové silnice Nová Zelená hazardem. „Není možné na Pražskou třídu nahnat další tisíce aut denně kvůli zbytečnému nákupnímu centru,“ uvedl zastupitel Kamil Kubica (Piráti). „Je anachronismus stavět obchodní centrum v takové podobě a formě,“ řekl radní Adam Záruba (Změna pro Hradec). Město by s investorem podle něj mělo jednat o přepracování projektu, v lokalitě by mohly vzniknout i plochy pro byty. Naopak podle radního Oldřicha Vlasáka (ODS) by město mělo využít ochoty investora přispět 35 miliony korun na komunikaci k centru a na občanskou vybavenost Kuklen. Postavení silnice městu podle něj umožní rozvinout území i pro bytovou výstavbu. Vyslovil se pro jednání s investorem.

Radiála Nová Zelená je podle územního plánu podle Kodeše veřejně prospěšnou stavbou, jejím investorem je město. „Více než třetinu radiály jsme připraveni vybudovat a následně ji bezúplatně převést městu. Jsme také ochotni na naše náklady připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí na celou radiálu a dopravní úpravy v Pálenecké ulici,“ uvedl.

Mimořádné jednání zastupitelů iniciovali Piráti, jejichž žádost podpořili i zastupitelé Změny pro Hradec a Zelených, Koalice pro Hradec a KSČM. Celkem šlo o 14 zastupitelů, přičemž pro svolání mimořádného zastupitelstva je potřeba podpora alespoň 13 ze 37 zastupitelů. Pro dnešní usnesení, o němž se hlasovalo ve dvou blocích, zvedlo ruku 25 a pak 19 zastupitelů.

Obchodní zóna Nová Zelená by měla zabrat 25,5 hektaru, investor ji chce začít budovat příští rok. Kolem centrálního parkoviště téměř s 1900 místy má vzniknout 14 hlavních objektů. V areálu by mělo být 37 obchodních jednotek s celkovou prodejní plochou 40.120 metrů čtverečních. Počítá se například s hobbymarketem, prodejnou nábytku a prodejnou Lidl. Od zástavby by měl zónu oddělovat park o rozloze 4,4 hektaru. Od sjezdu z dálnice D11 v Kuklenách zóna leží jeden kilometr.

O stavbě centra jednali zastupitelé už na konci dubna, kdy jim náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) předložil ke schválení memorandum o společném postupu mezi městem a společností Endeta. Kriticky se k záměru vyslovila většina zastupitelů a také přítomní zástupci veřejnosti. Memorandum zastupitelé odmítli, pro hlasovali pouze tři z nich.

Město mohlo podpisem memoranda získat podle Kodeše majetkový prospěch nejen pro dopravní stavby, ale také pro rozvoj Kuklen. Dodal, že pro řešení dopravní obslužnosti samotného shopping parku není dle aktuálního dopravně-inženýrského průzkumu vybudování radiály třeba, ale pro rozvoj města o další byty v této lokalitě ano.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované