Hlavní obsah

Lesy na Liberecku by letos mělo obohatit 70 tisíc buků, dubů či jedlí

Foto: Pixabay.com

Ilustrační foto.

Reklama

3. 5. 2022 16:16

Jde o pokračování dlouholetého projektu Nadace Ivana Dejmala, jehož cílem je zvýšit druhovou rozmanitost místních lesů. Od roku 2015 bylo vysazeno v regionu přes 254 tisíc stromků.

Článek

Projekt se letos týká 12 vlastníků lesů, převážně obcí a farností. „Zvyšování biodiverzity a výsadba druhově rozmanitých lesů patří v posledních letech společně s nápravou přirozeného vodního režimu k našim prioritám,“ uvedl ředitel nadace Ondřej Petrovský.

V předchozích letech nadace díky dárcům přispěla na výsadbu stromů v tomto projektu přes 3,7 milionu korun a letos potřebuje dalších 1,7 milionu. Zatím sehnala zhruba polovinu. „Věřím, že se stejně jako v minulých letech podaří sehnat i zbývající prostředky,“ dodal Petrovský.

Nadace od svého vzniku v roce 1993 podporuje v libereckém a jabloneckém regionu vytváření druhově rozmanitých lesů. „Jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Janem Dudou, který se stará o obecní, církevní i soukromé lesy v okolí Liberce a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů,“ uvedl Petrovský. V letošním ročníku projektu podle něj již vytipovali pozemky pro výsadbu a bude potřeba nejprve postavit oplocenky, které budou chránit jedle a duby před poškozením zvěří. Se sázením stromků se počítá na podzim a nutné bude se o ně starat i v dalších letech, například formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.

Reklama

Související témata:

Doporučované