Hlavní obsah

V Hněvotíně platí zákaz používat vodovod k napouštění bazénů a zalévání zahrad

Foto: Getty Images

Sucho. Ilustrační foto.

Reklama

26. 7. 14:42

V Hněvotíně byl vyhlášen zákaz používání vody z obecního vodovodu k zalévání zahrad, napouštění bazénů či umývání automobilů. Vedení obce tak chce předejít problémům se zásobováním více než tisícovky obyvatel pitnou vodou.

Článek

Zákaz odběru povrchové vody ze dvou přítoků řeky Moravy připravuje magistrát v Olomouci, aby zabránil úhynu ryb. „Je to naprosto nutné. Na úspěšnost například záchranných odlovů ryb nemůžeme spoléhat, protože je tak málo vody, že často nemáme ani vhodné náhradní lokality k jejich přemístění,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Hněvotín se dlouhodobě potýká s poklesem zásob podzemní vody, která proudí do místních vodojemů. Zároveň mu v posledních letech přibývá obyvatel. V Hněvotíně mají lidé víc než 100 bazénů a jejich napouštění krátce po sobě v kombinaci se zaléváním zahrad by podle vedení obce mohlo způsobit velké výkyvy ve vodovodní síti a potíže se zásobováním pitnou vodou. „Pro dlouho trvající sucho máme problémy zejména ve večerních hodinách v zabezpečení dostatečného množství vody v zásobovacím systému obce,“ stojí v oznámení na webu obecního úřadu.

Sucho v kombinaci se stavbou protipovodňových opatření na řece Moravě komplikuje situaci ve vodních tocích v Olomouci a jejím okolí. Až do poloviny srpna bude totiž vypuštěna jezová zdrž, což ovlivňuje celý úsek vodního toku včetně prostoru mezi dvěma novými mosty. V řece je proto podle Loyky pouze přirozený průtok. „Vzhledem k prohlubujícímu se suchu aktuálně připravujeme po dohodě s uživatelem rybářského revíru a Povodím Moravy vydání opatření obecné povahy zakazující odběr povrchové vody z Trusovického a Dolanského potoka i z jejich přítoků v našem správním území,“ uvedl Loyka.

Upozornil, že s rostoucí teplotou klesá rozpustnost kyslíku ve vodě a zvyšuje se jeho spotřeba rybami a vodními živočichy. „Stav, kdy v některých úsecích toků nastane kritická situace po období teplotních rekordů a tropických nocí, se začíná opakovat,“ řekl Loyka. Pokud se k suchu přidají vydatné lokální srážky, které se často ohřejí na velkých zpevněných plochách, je problém s kvalitou vody podle něj umocněn.

Radnice ve Šternberku na Olomoucku kvůli dlouhodobému suchu už zakázala ve městě a více než dvou desítkách okolních obcí odebírat povrchovou vodu ze všech vodních toků a ploch například na zalévání zahrad, napájení dobytka, napouštění bazénů či kropení sportovišť. Město nařízení zdůvodnilo výrazně nízkým průtokem ve vodních tocích, který se pohybuje na hranici sucha. Na říčce Sitka je už tento ukazatel překročen, na Bystřici průtok klesl na hodnotu odpovídající suchu. „Situace na drobných vodních tocích je ještě nepříznivější, mají extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně,“ stojí v oznámení radnice.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované