Hlavní obsah

Šternberk zakázal kvůli suchu odebírat povrchovou vodu

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

25. 7. 2022 21:13

Radnice ve Šternberku kvůli suchu zakázala ve městě a více než 20 okolních obcí odebírat povrchovou vodu ze všech vodních toků a ploch například na zalévání zahrad, napájení dobytka, napouštění bazénů či kropení sportovišť.

Článek

Zákaz bude platit do té doby, než sucho pomine a zvýší se průtoky. Kromě Šternberka se zákaz týká také například Moravského Berouna, Domašova nad Bystřicí, Jívové či Města Libavá. Radnice omezení odběru povrchových vod zdůvodnila výrazně nízkým průtokem ve vodních tocích, který se pohybuje na hranici sucha. Na říčce Sitka je už tento ukazatel překročen, na Bystřici průtok klesl na hodnotu odpovídající suchu. „Situace na drobných vodních tocích je ještě nepříznivější, mají extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně,“ stojí v oznámení radnice.

Kvůli nižšímu průtoku je ve vodních tocích méně kyslíku, což ohrožuje vodní živočichy. Omezení odběru povrchových vod z Bystřice je nutné také kvůli tomu, aby byl zajištěn dostatek vody pro její úpravu na vodu pitnou v Domašově nad Bystřicí.

Zákaz odběru povrchové vody se vztahuje na držitele platných povolení k odběru povrchové vody pro zemědělství, závlahu lesních pozemků a veřejné zeleně, zásobování tábořišť, zalévání zahrad či napouštění bazénů a nádrží. Omezení se nevztahuje na povolené odběry pro účel veřejného zásobování obyvatel pitnou vodou a také na odběry pro rybníky a vodní nádrže.

Z předpovědi ČHMÚ vyplývá, že Šternbersko v několika následujících dnech nemá zasáhnout výraznější srážková činnost. Podle odborníků lze očekávat další pokles hladiny vodních toků, který mohou krátkodobě přerušit případné přívalové srážky.

Reklama

Související témata:

Doporučované