Hlavní obsah

Obchvat Chrudimi a Slatiňan je kompletní, v pondělí byl uveden do provozu

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

20. 12. 2021 13:31

Motoristům se otevřela druhá část obchvatu Chrudimi a Slatiňan, stála 445 milionů korun bez DPH. Práce trvaly dva roky, úsek je dlouhý 4,6 kilometru. Po obchvatu by měla jezdit auta ve směru sever–jih a odvést tranzitní dopravu.

Článek

„Silnice navazuje na první část přeložky silnice I/37, která byla zprovozněná v roce 2015. Stavba nebyla technicky náročná, zvládli jsme ji v poměrně krátkém čase,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Ke stavebním zdržením a problémům podle něj nedocházelo. Za mírnou komplikaci označil pouze deštivé léto, které zavodňovalo trasu, což s sebou neslo dílčí zpoždění, na výsledný termín dokončení stavby to ale vliv nemělo.

Podle starosty Chrudimi Františka Pilného (ANO) se brzy ukáže nakolik obchvat městu Chrudim dopravně uleví. „Podle mě tak z 50 procent,“ řekl. Nesdílí obavy obchodníků, že méně řidičů bude mít důvod jet přes město a třeba stavit se u nich v obchodě. Pilný věří, že nabídka soukromých služeb i městských atraktivit bude natolik dostatečná, že o zákazníky či turisty město nepřijde.

Na druhé části obchvatu jsou čtyři křižovatky a sedm mostů včetně nadjezdu nad železniční trati spojující Pardubice a Havlíčkův Brod, součástí jsou i protihluková opatření. Silnice je v předčasném užívání, její kolaudace bude v polovině příštího roku. Bude nutné dokončit například sadové úpravy a odstranit nedodělky. Odborníci rovněž vyhodnotí měření hluku.

První část obchvatu dokončeného v roce 2015 vede od Pardubic po křižovatku se silnicí I/17 na Vysoké Mýto. Odtud se tranzitní doprava vracela na městský okruh. Druhá část obchvatu obchází Chrudim na východě a vyúsťuje až za Slatiňany. Aby se doprava v Chrudimi ještě víc zmírnila, musí ŘSD postavit severozápadní obchvat, tedy přeložku silnice I/47 od Čáslavi, upozornil Pilný. „Jinak k vymístění tranzitní dopravy nedojde. Silnice je v přípravě, bude se vybírat jedna varianta ze tří studií, musí se vypracovat posudek EIA,“ dodal starosta Pilný.

Reklama

Doporučované