Hlavní obsah

V Pardubicích stoupá každý rok množství vytříděného odpadu

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

16. 6. 2022 23:04

V Pardubicích roste každý rok množství tříděného odpadu. Obyvatelé loni vytřídili skoro 9000 tun druhotných surovin, což je téměř o 40 procent víc než před šesti lety.

Článek

„Je vidět, že většina našich obyvatel už třídění využitelných složek považuje za samozřejmost. Za posledních šest let se zvýšilo množství jednotlivých položek separovaného odpadu, s výjimkou textilu, o desítky procent,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Do většího množství separovaného odpadu se může částečně promítat i růst počtu obyvatel. Za sledované období, od roku 2016 do roku 2021, přibylo v Pardubicích přes 2000 obyvatel na více než 91 700.

Město také hodně investuje do osvěty ve školách. Pořádá různé sběrné soutěže. Nejznatelnější je nárůst u tříděného papíru, kterého lidé loni sebrali 1891 tun, což představuje za pět let téměř stoprocentní nárůst. Kvůli protikoronavirovým opatřením lidé loni a předloni víc nakupovali na e-shopech, proto víc vyhazovali papír a papírové krabice.

Produkce separovaného odpadu v Pardubicích vzrostla v letech 2016 až 2021 téměř o 2500 tun. V loňském roce lidé v Pardubicích odevzdali k recyklaci 1891 tun papíru a lepenky, 1325 tun skla, 254 tun textilu, 1390 tun plastů, 171 tun kovů a 3839 tun biologicky rozložitelného odpadu.

Služby města Pardubic mají po městě rozmístěno téměř 1600 kontejnerů na druhotné suroviny. Dalšími více než 4200 popelnicemi na bioodpad jsou vybaveny rodinné domy a školy.

I nadále mohou třídit bioodpad obyvatelé sídliště Dubina, přestože tam se projekt moc nedařil. Lidé házeli do hnědých kontejnerů věci, které do nich nepatří. Z materiálu se pak nedal zhotovit kompost. Od jara mají zájemci o třídění klíče, kontejnery jsou jinak zamčené, aby tam nikdo neházel, co nemá.

Biologicky rozložitelný odpad technické služby v létě svážejí jednou týdně, ostatní druhy pak podle potřeby. „V některých lokalitách se kontejnery na plasty a papír vyvážejí i třikrát do týdne. Přesto to leckdy nestačí, zejména přes víkend se nám kontejnery plní závratnou rychlostí. Přitom by pomohlo, kdyby lidé papíry i lahve před vyhozením do kontejneru lépe složili nebo sešlápli. Převážet vzduch je neekologické i neekonomické,“ řekl Nadrchal.

Letošní rozpočet města počítá s tím, že celkové náklady na odpadové hospodářství v Pardubicích přesáhnou 93 milionů korun. Z toho svoz separovaného odpadu přijde zhruba na 22 milionů, provoz separačních dvorů na dalších 16 milionů korun.

Reklama

Doporučované