Hlavní obsah

Výstava v chrudimské muzeu představí málo známý židovský zvyk geniza

Foto: Pixabay.com

Ilustrační foto.

Reklama

6. 4. 2022 12:52

Ve čtvrtek začíná v Regionálním muzeu v Chrudimi výstava Tajemství půdy, která představí málo známý židovský zvyk odkládání předmětů, které již neplní svou roli v náboženském životě židovské obce.

Článek

Takzvaná geniza může obsahovat například modlitební řemínky, svitky Tóry, amulety, různé věci osobní potřeby a dokonce i boty. Představena bude především geniza ze synagogy v Luži. Soubor 200 předmětů, které pocházejí z 18. až 19. století, byl po svém vyzvednutí v 90. letech 20. století z místa původních nálezů restaurován.

„Je tam třeba krásná obřízková košilka, jsou tam klobouky nebo staré boty. Hodně věcí je tam archivních, je tam židovská opona nebo pláštík na Tóru či stříbrné ukazovátko na čtení v Tóře,“ uvedla ředitelka muzea Klára Habartová.

Geniza je hebrejský termín pro nařízení odkládat předepsaným způsobem předměty, které již neplní svou rituální roli, ale z náboženských důvodů je není možné zničit. Důvodem nařízení je respekt k Božímu jménu, které hebrejské svitky či knihy často obsahují. Postupně se tento opatrný přístup rozšířil i na další texty psané hebrejským písmem a později i jinými abecedami a jazyky. Nařízení genizy se týká rovněž předmětů, které se knih či svitků s Božím jménem dotýkaly, typicky jde o různé synagogální i osobní textilie.

Termínem geniza se označuje i místo, kam se věci ukládaly. Většinou to bylo na půdách synagog, kde se vyřazené předměty shromažďovaly, aby byly, alespoň v některých obcích, později pohřbeny na židovském hřbitově. Ty, které pohřbeny nebyly, představují výjimečný zdroj poznání hodnot, chování a směřování místních židovských komunit.

Projekt Židovského muzea v Praze Tajemství půdy vznikal za podpory Fondů EHP a Norska ve spolupráci s muzei. Další výstava se uskuteční v Západočeském muzeum v Plzni ve druhém čtvrtletí roku 2023, zaměří se zváště na nálezy ze západních Čech. K výstavám bude publikován obsáhlý dvojjazyčný katalog.

Reklama

Související témata:

Doporučované