Hlavní obsah

Praha zřídí namísto kojeneckého ústavu komunitní zařízení pro 16 dětí

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

13. 6. 2022 20:23

Praha změní bývalý kojenecký ústav na Zbraslavi na komunitní zařízení, ve kterém se budou zaměstnanci domova ve čtyřech domácnostech starat 24 hodin denně o 16 malých dětí.

Článek

Záměr dnes schválili městští radní. Cílem je, aby děti žily v prostředí, které se co nejvíce blíží rodinnému životu. Kojenecké ústavy zaniknou od roku 2025 v důsledku novely zákona, pražské komunitní zařízení bude určeno pro ty, na které se vztahuje výjimka.

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové poskytuje pomoc dětem ve věku od jednoho roku do šesti let, a to zejména těch, které se ocitly bez jakékoliv péče, jsou mentálně nebo fyzicky týrané nebo je jejich život a vývoj vážně ohrožen. Domov už provozuje dvě domácnosti, další dvě by se měly otevřít do konce roku. O děti se v každé domácnosti budou starat vždy dva dospělí pečující.

Změna reaguje na loni schválenou novelu zákona, podle které nebudou moci být od roku 2025 do ústavní péče umisťovány děti do tří let věku. Výjimka bude platit pro děti s těžkým zdravotním postižením a pro děti umísťované v sourozeneckých skupinách do školských dětských domovů, což je právě případ domova na Zbraslavi.

„Je potřeba, aby i děti, které se nepodaří vrátit do rodiny či pro ně najít náhradní rodinnou péči, měly přístup k individualizované pobytové péči. Proto již nyní zajišťujeme pro velmi zranitelné děti komorní a individualizovanou podporu, ta je možná pouze v prostředí, které co nejvíce funguje jako běžná domácnost,“ uvedla radní Milena Johnová (Praha Sobě).

Ředitelka domova Radka Soukupová dodala, že i když nová legislativa přinesla nutnost zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti zpravidla do tří let věku, vždy budou existovat takové, pro které se nepodaří najít pěstouny. „Vznik 16 míst umožní uspokojit tuto poptávku dle nového pražského standardu, který reaguje na specifické potřeby dětí a stanovuje, aby v bytě žily maximálně čtyři děti, z nichž jedno je dítě s postižením,“ sdělila.

Reklama

Doporučované