Hlavní obsah

V Zrcadlové kapli Klementina dnes vystaví vzácné rukopisy ze svých sbírek

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

14. 1. 2022 8:41

V Zrcadlové kapli Klementina v Praze dnes vystaví vzácné rukopisy ze sbírek Národní knihovny ČR. V rámci výstavy Kniha a závoj zde do 16. ledna bude 18 vzácných originálů.

Článek

Řada z nich byla dlouhá léta zavřena v trezorech a nyní se na krátkou dobu ukáže veřejnosti. Mezi vystavenými exponáty budou mimo jiné Velislavova bible a latinský zlomek Dalimilovy kroniky.

Vystavení nejvzácnějších rukopisů, které má Národní knihovna ve svých fondech, bude vrcholem výstavy Kniha a závoj, prostřednictvím které si Národní knihovna připomíná 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily.

Z rukopisu latinského překladu Dalimilovy kroniky, který pravděpodobně vznikl na objednávku Jana Lucemburského nebo Karla IV, se dochovala zhruba desetina - 24 pergamenových stran s bohatými iluminacemi. Zlomek tak dokládá, že nejstarší česká kronika byla přeložena i do latiny.

V expozici nebude chybět ani obrazová Velislavova bible, která je často přirovnávána ke středověkému komiksu. Bible vznikla kolem roku 1340 a je považována za nejobsáhlejší obrazový rukopis ve střední Evropě. Z původních 200 listů se jich dochovalo 178 a vedle scén ze Starého a Nového zákona jsou na nich zobrazeny i střípky z každodenního života tehdejší společnosti. Rukopis je díky tomu zdrojem poznání života či módy 14. století.

Ve všech dokumentech se objevuje svatá Ludmila, a to v různých kontextech, které mapují její život i rozvoj jejího kultu. Od poloviny prosince je též v Galerii Klementinum výstava Kniha a závoj, kde se nachází 39 originálů se svatoludmilskou tematikou. Zde je výstava otevřena až do 30. ledna.

Reklama

Doporučované