Hlavní obsah

Biskupství litoměřické chce pokračovat v opravách památek. Hledá i zdroje příjmů

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

2. 1. 2022 10:48

Biskupství litoměřické investovalo loni do oprav sakrálních objektů v severních Čechách 200 milionů korun, což je téměř dvojnásobek částky vynaložené na tyto rekonstrukce před pěti lety.

Článek

V investicích do záchrany významných staveb chce pokračovat i letos. Zároveň se postupně připravuje na nový způsob financování mezd. ČTK to za biskupství řekla Milena Davídková.

Biskupství litoměřické spravuje v severních Čechách rozsáhlé kulturní dědictví. Náklady související se správou majetku a rekonstruováním či restaurováním sakrálních objektů financuje z vlastních zdrojů, dotací, grantů, podpory obcí a krajů. Náklady pomáhají pokrýt podle Davídkové také dary od právnických i fyzických osob, které umožňují realizaci významných projektů, jako byla například obnova klášterního kostela v Kadani.

Biskupství zaměstnává podle Davídkové na sto duchovních a dále okolo 130 lidí z řad laiků. Peníze na jejich mzdy jdou zčásti z vlastních zdrojů, zejména z výnosů z hospodářské činnosti a investování, a zčásti také z příspěvku ze státního rozpočtu. Ten se postupně snižuje. V přechodném období v letech 2013 až 2015 se jeho výše rovnala částkám poskytovaným církvím před rokem 2011, tj. v období před majetkovým vypořádáním s církvemi. Od roku 2016 se příspěvek státu každoročně snižuje o pět procent a bude vyplácen do roku 2029. To znamená, že od roku 2030 již stát nebude finančně přispívat na chod církví, a ty se tak budou muset spolehnout na vlastní zdroje. „Toto je ostatně také jeden z důvodů, proč Biskupství litoměřické využívá služeb kvalifikovaných poradců v oblasti financí a investic, jelikož je pro něj zásadní strategické rozhodování v rámci hospodaření s majetkem a investování, jakož i obezřetné nakládání se sakrálním majetkem ve vlastnictví diecéze,“ uvedla Davídková.

V prvním pololetí roku 2021 se uskutečnila veřejná soutěž za účelem výběru odborně a ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci služeb finančního poradenství a správy majetku. Z devíti nabídek byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s. Správce bude navrhovat co nejlepší zhodnocování, například prodejem nepotřebného či málo vydělávajícího majetku a následným investováním utržených peněz tak, aby vydělávaly lépe. Rámcově je smlouva nastavena na správu až 100 milionů korun ročně.

Biskupství, které provozuje mimo jiné i pivovar v Litoměřicích, bude pokračovat v turistických aktivitách. Letos se bude konat mimo jiné 14. ročník Noci kostelů, která umožňuje široké veřejnosti navštívit sakrální památky i v místech běžně nepřístupných.

Reklama

Doporučované