Hlavní obsah

Šéf policie: Vloupání okolo Prahy? Zadrženi jsou jen podezřelí

Policejní prezident o reorganizaci policie i změně trestního řízení (Video: Martina Spěváčková, Seznam Zprávy)

 

Reklama

24. 2. 2020 17:04

Pomáhat a chránit. Jak se policii daří naplňovat tohle heslo? A jak bude vypadat další reorganizace policie a proč z jejích řad odchází některá významná jména? Ve Výzvě Seznam Zpráv odpovídal policejní prezident Jan Švejdar.

Článek

Pojďme začít aktuální zprávou. Na konci týdne policie kvůli sériovým vloupáním do bytů kolem Prahy zadržela několik podezřelých. Proč to trvalo tak dlouho?

Ta vloupání okolo Prahy jsou samozřejmě nešťastná událost. Policie to velmi bedlivě monitoruje a já bych zmírnil ten optimismus a nadšení. To, že tam zaznělo, že bylo zadrženo několik podezřelých, neznamená, že byli zadrženi konkrétní pachatelé toho, co nás všechny trápí – a to je ta velká série vloupání. Já se k tomu nechci blíže vyjadřovat, protože trestní řízení je samozřejmě vedeno v nějakém režimu a nechci ho zhatit, což samozřejmě asi všichni pochopí.

Takže si místní ještě nemohou úplně oddychnout?

Já bych to nechtěl takhle úplně sdělit, ale jsou tam určité věci, které nás vedou k mírnému optimismu, a to si myslím, že je všechno, co bych k tomu mohl říct.

A zvládla policie celou tu situaci? Protože místní si najímali bezpečnostní agentury. Anebo dokonce zřizovali domobrany, což nevypadá, že by úplně spoléhali na práci policie.

Já si myslím, že je brzo, abych já ze své pozice celkově hodnotil tu situaci. Na druhou stranu ten stav se stal, policie na něj nějakým způsobem reagovala. My jsme tam přijali určitá opatření se středočeskou policií k tomu, aby se minimálně preventivně na té věci policie trochu víc podílela. A samozřejmě takové klasické vyšetřování, které policie, myslím si, že umí, na moje gusto samozřejmě trvalo trošku delší dobu a trvá delší dobu. Ale já jsem v tom velký optimista a věřím v dobrý konec.

Další podrobnější informace tedy k tomu případu zatím podávat nemůžete?

Nemůžeme, opravdu ne. Tam běží trestní řízení a bylo by velmi nefér, kdybych se tomu blíže vyjadřoval.

Mluvilo se také o tom, že by to mohl cizojazyčný gang. To můžete potvrdit nebo vyvrátit?

Je to jedna z variant.

Nemůžete se právě dívat nebo číst? Poslechněte si audio verzi rozhovoru.

Starosta Jesenice Pavel Smutný mluvil o tom, že počet obyvatel regionu roste, zatímco počet policistů je pořád stejný. Nebo dokonce klesá. Může za to i podstav policie v tom regionu?

Samozřejmě trošku to ovlivnit může. Na druhou stranu je potřeba říct, že region, okolí Prahy, Středočeský kraj, je jeden z těch, který je velmi zatížen nárůstem obyvatel. A samozřejmě s nárůstem počtu obyvatel stoupá, byť v dnešní době ne tak dramaticky, trestná činnost. A policie na to musí umět reagovat. My jsme požádali o další pracovní nebo systémová služební místa, která budou mimo jiné dána i do středních Čech. Ale dostaneme se k tomu, co policii trápí dneska asi v té největší míře, a to je nábor nových policistů. Kdy opravdu policie není zas tak úplně konkurenceschopná práci nabídnout nebo finančně konkurenceschopná. A jak já hrozně rád říkám, ten rybník, kde my lovíme jako bezpečnostní sbory a armáda, tak je velmi malý a je poměrně přebraný. Ale my se snažíme tu práci zatraktivnit a policisty k nám dostat. Takže on to je opravdu takový soubor těch opatření a událostí, které se staly okolo Prahy, a ta policie tam skutečně je v podstavu. Středočeský kraj má dneska podstav 400 policistů, což je poměrně hodně.

Policie není konkurenceschopná, rybník, kde lovíme, je přebraný

Pojďme k dalšímu tématu. Policii čeká další reorganizace, proč je potřeba?

Já bych to nenazval úplně reorganizace. Já když jsem přišel, tak jsem řekl, že chci něco udělat s trestním řízením, které z mého pohledu je trošku zkostnatělé. A zřídil jsem komisi, která se jmenuje Reforma, což už je dneska zprofanovaný název. A komise začala tvořit. Samozřejmě pro veřejnost je velmi zajímavý výsledek, který se dneska odehrává jenom na tom, že vznikne centrální analytika. To je opravu jenom malá část a velmi malá část toho, co komise připravovala. Já bych byl velmi rád, aby tam bylo vnímáno i to, že to je o celém trestním řízení, o celé policii.

Říkáte „není to reorganizace“. Jak byste to tedy nazval?

Já se k tomu dostanu, já opravdu bych začal odspodu, protože já chci, aby se začali znovu vychovávat a lépe vychovávat naši mladí policisté, kteří jdou na službu kriminální policie a vyšetřování, kteří dělají trestní řízení. Je tam připraven kariérní postup, je tam připraven systém vzdělávání. A mým cílem je, já nemám rád to slovo elitní, ale ono to sem asi patří, aby na elitní útvary u policie, kterých je opravdu velmi málo, šli ti nejlepší z nejlepších. Já musím říct, že ne vždycky se to v minulosti úplně povedlo. A ten systém, který je teď nastavován, k tomu spěje. A druhá část té otázky, proč reorganizace. Když se vás zeptám, jestli jste před pěti šesti lety věděla něco o migraci, tak se všichni asi shodneme, že nás to netrápilo. Dneska tady je migrace, přešla přes nás, trápí celou Evropu, s tou migrací přišlo samozřejmě něco, jako je teror. A při vší úctě, před pěti šesti lety nás to opravdu netrápilo. A dneska na to musíme umět reagovat. Teror, kyberkriminalita, která se nám přesouvá do počítače. A policie nemůže být ve stejném stavu, jako byla před 10, 15, 20 lety. Musí na to umět reagovat. A to jsou připravené věci, které z týmu Reforma přijdou a policii čekají. A když tady řeknu, že já si od toho slibuji zlepšení práce policie, zkvalitnění a zrychlení, tak si myslím, že nejsem daleko od pravdy.

A proč dosud nefungoval dobře ten elitní tým policistů?

Jestli máte na mysli NCOZ, bývalý ÚOOZ a ÚKFK, já bych nechtěl v žádném případě říkat, že nefungoval dobře. Jsou to lidé, kteří si dělali svoji práci. Povedla se spousta pěkných případů. Ale jak já říkám, dneska už opravdu jsme někde jinde. Chceme zkvalitnit trestní řízení ve spolupráci se státním zastupitelstvím, což je velmi významná skutečnost, protože všechny kroky, o kterých se bavíme, jsou konány v souladu se státním zastupitelstvím. Já si nedovedu představit, že bychom některé kroky udělali bez nich.

Má také vzniknout nově centrální analytické pracoviště. které by mělo zamezit situacím, kdy existují na několika místech informace, ale vyšetřovatelé se o tom nedozví. Někdejší šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta nám ve Výzvě říkal, že ale právě tohle on vnímal jako problém a že některé věci do systému ani nedávali, protože se báli úniku z vyšetřování přímo k lidem, po kterých jdou. Nemůže tohle hrozit?

Samozřejmě, že by to mohlo hrozit. Proto ten systém je budován tak dlouho. Na moje gusto až příliš dlouho, protože chci, aby byl bezpečný. Ale asi se shodneme na tom, že když už jednou policie informace má, tak by je měla umět použít. A my dneska v té policii opravdu máme spoustu informací. A já bych byl velmi rád, aby to, co vznikne, fungovalo napříč policií horizontálně, vertikálně, abychom ty informace v oprávněných případech, kdy ze zákona na ně máme právo a můžeme je použít, abychom je opravdu použili. A to, o čem mluvíte vy, to je únik informací, to je samozřejmě hrozba všude. My tomu chceme zabránit tím, že pokud ten útvar vznikne, jako že jsem přesvědčen, že vznikne k 1. 4., tak se bude jednat o velmi úzkou skupinu policistů. Bavíme se o počtu do 10 policistů, s patřičnou prověrkou, s patřičným oprávněním. A ten systém bude plně auditovaný. My se snažíme opravdu velmi bedlivě, říkám, byť to trvá dlouho, nastavit tady kritéria práce s informacemi tak, aby k těm únikům nedocházelo.

To znamená, že můžete zaručit, že žádné informace nikomu neuniknou?

Chtěl bych to hrozně rád zaručit, ale pohybujeme se v prostředí, kde pracují lidé a tam to nikdy stoprocentně nezaručíte.

A jak vysoké to riziko podle vás je? Jak vy ho osobně vnímáte jako policejní prezident?

Riziko tady je vždycky. Já k tomu můžu říct jenom, že uděláme všechno pro to, aby to riziko bylo naprosto minimální.

Také se diskutovalo, jestli se zpátky v Národní centrále neoddělí sekce terorismu a extremismu a kybernetické bezpečnosti. Je tahle varianta stále ve hře?

Ta varianta ve hře je, protože já jsem přesvědčen o tom, že terorismus, extremismus a kyberzločin je dneska v takovém stavu ve světě, že si to i v české policii zaslouží samostatný útvar. Nicméně já opravdu nechci předbíhat to, že to tak bude. Je to na opravdu velmi odbornou debatu uvnitř policie.

A kdy by se to mohlo rozhodnout?

Já si myslím, že během letošního roku budeme schopni dát informaci, a pokud k tomu dojde, tak i konkrétní termín.

A jak zpětně právě hodnotíte reorganizaci policie, kdy se sloučil protikorupční a protimafiánský útvar?

Víte co, já jsem v té době byl na krajském ředitelství, já se nechci vyjadřovat k tomu, jestli to bylo dobře, nebo špatně. Pro mě je důležité, že teď nastal nějaký další vývoj. A opravdu se velmi bedlivě snažím o to, aby to bylo řádně vykomunikováno. Mimo policii, ale i v policii. Proto to možná trvá tak dlouho.

Ale vy jste na to konto v prosinci řekl, teď vás budu citovat: Národní centrála proti organizovanému zločinu je v tuto chvíli přetížena věcmi, které do její náplně nepatří. Tak jestli se tohle změnilo?

To, co říkáte, to není o tom, že ty dva útvary byly sloučeny. Tady jde o to, že stoupla určitá trestná činnost, která samozřejmě se nám trošku rozvinula a ten útvar je opravdu přetížený nepříslušnými věcmi. A i v tom týmu Reforma, který připravoval naše trestní řízení, tak hovoříme dneska o tom, že je potřeba odbřemenit určitou část z toho elitního útvaru v uvozovkách. A nechat jim volné ruce na závažnou kvalifikovanou, hospodářskou a obecnou trestnou činnost.

Jak policie vnímá odchod některých svých velkých jmen? Do civilu odcházel Robert Šlachta, teď nově odchází i ředitel kriminální policie Michal Foit. A nedávno také skončil šéf pražské mordparty Josef Mareš. Je to velká ztráta pro policii? A co to o ní vypovídá?

Ztráta to je v každém případě. Já všechny tři, o kterých jste mluvila, znám, se všemi jsem mluvil několikrát. Naposledy jsem mluvil s ředitelem ÚSKPV Michal Foitem, když jsme se bavili o tom, co bude dál. Ale já chápu, že ti lidé jsou po několika desítkách let u policie unaveni. Policie má jako specifikum to, že se potkáváte s hodně špatným. Nastoupíte do práce a v podstatě vidíte krev, vidíte mrtvoly, vidíte nešťastné lidské osudy. A to neštěstí na někoho opravdu může dolehnout. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud ten člověk v pravý okamžik pozná, že už mu to začíná škodit a vadit, a ten krok udělá, tak ho udělá správně. Na druhou stranu znám spoustu bývalých policistů, kteří odešli po 30, 35 letech, a s tou policií pořád dál kamarádí. Pořád jsou naši.

Takže každý policista má jakousi hranici únosnosti zla?

Má, určitě.

A kde ji máte vy? Nejste ještě unavený?

Nevím, jestli tak nevypadám, ale myslím si, že chuť do života a do práce ještě mám.

Když jste zmiňoval Michala Foita, on na to konto řekl, že ho ubíjí zdlouhavost toho, jakou rychlostí se něco ve státní správě děje, jakým způsobem probíhají změny. Je v tom policie podle vás strnulá?

Policie strnulá asi není, to není to správné slovo. Ale tím, že my musíme dodržovat všechno, co nám ukládají zákony, tak ten proces je opravdu někdy až moc zdlouhavý. Na druhou stranu, já si nedovedu představit, že bychom nejdřív vystřelili, a pak se šli podívat, kam ta kulka dopadla. Opravdu to chce někdy trošku té opatrnosti. Ale máte pravdu v tom, že někdy to trvá opravdu dlouho.

Policista na demonstraci Milionu chvilek? Nelíbí se mi to

Zaznamenal jste, předpokládám, případ člena ochranné služby Milana Halbicha, který vystoupil na demonstraci Milionu chvilek, a teď mu za to zřejmě bude hrozit trest, vede se s ním kárné řízení. Jak ten případ vnímáte?

Já se nechci vyjadřovat k tomu konkrétnímu případu. V případu je vedeno kázeňské řízení, které vede ředitel Ochranné služby pan generál Komorous. Ten případ je v nějakém stadiu prověřování. Na druhou stranu obecně, jestli k tomu mohu něco říct, já vnímám každý takový projev policisty velmi špatně a možná až moc, protože jsem k tomu takový trošku opatrnější. A v § 47 zákona o služebním poměru je naprosto jasně napsáno, že příslušník nesmí být členem žádné politické strany ani hnutí, ani nesmí působit v jejich prospěch. To je jedna věc, jeden paragraf, který policii trošku posouvá nějakým směrem. A druhá věc je etický kodex Policie České republiky, kde se říká, že by se policista měl chovat slušně, morálně, mravně atd. A já si opravdu zakládám na tom, aby se policisté starali o to, o co mají, o to, co jim ukládá zákon a naše vnitřní předpisy, a nevměšovali se do věcí, které s tou prací nesouvisí. A v takovýchto případech o tom můžu mít opravdu pochyby.

Takže tvrdíte, že by nemusel být morální?

Ano, tvrdím.

On ale argumentuje tím, že využil jenom svého práva na svobodu slova a byl na té demonstraci jako občan. A že ho to nelimituje v práci, kterou vykonává.

Máte pravdu, byl tam jako občan. Ale on je policista a zákon o služebním poměru policistovi dává nějaká omezení. Policista je podepisuje s tím, že s nimi souhlasí. A obecně opravdu mohu říct, že se mi to nelíbí.

On mluví také o tom, že byl šikanován, mluví až o vydírání. Je to případ, na který se i třeba právě z tohoto úhlu pohledu teď podíváte?

Já si počkám, jak skončí kázeňské řízení. A samozřejmě pokud tam bude následovat nějaké odvolání, případně další řízení, tak se tím určitě budu zabývat. Ale v tomto okamžiku do toho kázeňského řízení vstupovat nebudu a nechci.

Jako policejní prezident byste ale obecně byl pro trest v případě, že někdo z členů ochranné služby něco takového udělá?

Pokud se budeme bavit obecně, a ne o tomhle konkrétním příkladu, tak si myslím, že zcela určitě.

Ještě jedno téma, policie si také pořídila nová vozidla, 500 nových octavií na operativní leasing. Už víte, jestli se vám tahle cesta vyplatí?

Nevíme, protože my to samozřejmě budeme vyhodnocovat průběžně. Vozidla jsou ve službě asi měsíc, některá ještě ani ne měsíc. Ale my jsme to udělali z jednoho jediného důvodu, protože nám se nepovedlo odsoutěžit standardní výběrovým řízením nákup vozidel. A aby se nedostala policie do stavu, že nebude mít čím jezdit, tak jsme prostě zkusili formu operativního leasingu. A zatím, co já mám informace, tak vozidla jsou využívána bez jakýchkoliv problémů. Ale říkám, na závěrečné vyhodnocení je opravdu ještě čas.

A proč si policie neudělala předem nějakou analýzu?

Policie analýzu udělala. Udělali jsme si vnitřní analýzu, kterou nebudeme zveřejňovat. A pro nás tento způsob ve finále může být výhodnější než klasický nákup dopravních prostředků a starání se o ně, což znamená servis a další věci, které s tím jdou.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované