Hlavní obsah

Slepá ramena Labe a Orlice v Hradci Králové čeká obnova

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

25. 11. 2020 22:39

Zanikající slepá a mrtvá ramena Labe a Orlice v Hradci Králové čeká obnova a oživení. Dohodly se na tom město Hradec Králové, státní podnik Povodí Labe a společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

Článek

Cílem postupného vyčištění ramen je zadržení vody v krajině a obnova cenných vodních a mokřadních biotopů. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Kateřina Šmídová.

Radnice, Povodí Labe a vodárny podepsaly memorandum, ve kterém se město a vodárny zavazují převést dotčené pozemky na Povodí Labe. „Povodí Labe pak zahájí přípravu revitalizačních akcí a mělo by vyvinout maximální úsilí k jejich samotné realizaci,“ uvedl náměstek primátora Hradce Králové pro životního prostředí Martin Hanousek (Zelení).

V memorandu je zakotvena spolupráce na revitalizaci tří říčních ramen na Labi a pěti na Orlici. Většinou půjde o odbahnění a vyčištění slepých ramen, protože není vždy reálné a žádoucí propojení těchto mrtvých koryt s řekou. Lokality byly vybrané tak, aby jejich obnově nebránily vlastnické vztahy k pozemkům. Na Povodí Labe by město mělo převést přes dva hektary pozemků. Vodárny například poskytnou své nepotřebné pozemky u slepých ramen v povodí Orlice.

Postupně by se vyčištění a oživení měla dočkat labská slepá ramena Třebešská Labice, Jesýpek a Machkova Labice. Na Orlici se počítá s říčními rameny Bejkovna, Holštejn, Jezuitská jezera, Stará Orlice a Sýkorky.

Díky podpisu memoranda může začít administrativní a projektová příprava, která by podle odhadu generálního ředitele Povodí Labe Mariána Šebesty mohla trvat přibližně tři roky. „Zásahy budou spočívat především v odstranění bahnitých sedimentů, prosvětlení břehových porostů, tvorbě nových tůní a obnově písčin. Cílem revitalizací je také obnova či tvorba vhodných biotopů pro vzácné druhy rostlin, hub a živočichů,“ uvedl Šebesta.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované